งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 : Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ). Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วย รูปแบบต่างๆกันบนจอภาพเช่นรถแล่น ไปบนถนน แมลงคลาน การเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 : Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ). Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วย รูปแบบต่างๆกันบนจอภาพเช่นรถแล่น ไปบนถนน แมลงคลาน การเคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 : Animation ( ภาพเคลื่อนไหว )

2 Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วย รูปแบบต่างๆกันบนจอภาพเช่นรถแล่น ไปบนถนน แมลงคลาน การเคลื่อนที่ ด้วยรูปแบบต่างๆ

3 Animation ในปัจจุบัน การ์ตูน animation ภาพยนตร์ animation วีดีโอ animation สื่อโฆษณา animation

4 หลักการของการทำ Animation อาศัยหลักการทสงชีววิทยาที่เรียกว่า “ ความ ต่อเนื่องของการมองเห็น ” การทำให้วัตถุเคลื่อนในความเร็วระดับหนึ่ง จนตาคนเรามองเห็น ภาพแต่ละภาพที่นำมาทำ animation เรียกว่า frame –TV 30 frame/second –Movie 24 frame/second

5 วิธีการสร้าง Animation Frame by Frame Tween Animation Action Script

6 Frame by Frame นำภาพมาใส่ไว้ในเฟรม ทำการกำหนด Key Frame –Key frame=frame ที่ถูกกำหนดให้มีการ เปลี่ยนแปลงของวัตถุเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว – การกำหนดคีย์เฟรมที่มีช่องว่างห่างกัน ภาพที่ เปลี่ยนแปลงอาจกระตุกได้ เหมาะกับภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วและซับซ้อน

7 Sample Frame 1 Frame 2 Frame 3Frame 4

8 Tween Animation เป็นการสร้างภาพโดยกำหนดคีย์เฟรมเริ่มต้น และคีย์เฟรมสุดท้ายแล้วปล่อยให้โปรแกรม สร้างความเปลี่ยนระหว่างเฟรมโดยอัตโนมัติ มี 2 แบบ – Motion Tween: เคลื่อนไหวโดยรูปทรงวัตถุไม่ เปลี่ยนแปลง –Shape Tween: เคลื่อนไหว โดยรูปทรงวัตถุ เปลี่ยนแปลง ไปเป็นอีกรูปหนึ่ง ไฟล์มีขนาดเล็ก การเคลื่อนไหวนุ่มนวล มากกว่า Frame by Frame

9 Sample Shape Tween Motion Tween

10 Action Script เป็นภาษาโปรแกรมที่นำใช้เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน สามารถทำการตอบโต้กับผู้ใช้ได้ (Interactive) Action script ถูกนำมาใช้เมื่อมีการกระทำ เกิดขึ้น (Event)

11 เทคนิคการสร้าง Aimation กำหนดการเคลื่อนไหวที่ต้องการให้หมด animation ที่สับซ้อน ควรเขียน Script ช่วย ในการเคลื่อนไหว เพิ่มเทคนิคพิเศษด้านต่างและเสียงใส่เข้าไป –Cel animation เป็นแผ่นใสสำหรับวาดภาพ สเก็ตภาพแล้วลงสี –Computer Animation คล้ายกับ Cel คือสร้างภาพเป็นเฟรมให้แตกต่างกัน แล้วกำหนดคีย์เฟรมใช้วิธีการ Tween animation

12 Cel animation

13 Computer Animation

14 Morphing

15 Animation 2D&3D Macromedia Flash Maya

16 Capture Animation and Image Sequence เตรียมภาพสำหรับสร้าง Animation ใช้ Video Camara ร่วมกับเทคนิดการสร้างภาพ จากโปรแกรม จัดเก็บและแสดงผลเป็นภาพวีดีโอแบบ AVI(*.avi) การสร้างด้วย Cel animation แล้ว Scan แต่ ละเฟรม จัดลำดับภาพให้ต่อเนื่อง แล้วแปลงเป็น video animation

17 Animation File Format GIF(Graphics Interlace File) – ได้รับความนิยม – ไฟล์มีขนาดเล็ก – ใช้ภาพนิ่งทำลำดับภาพให้ต่อเนื่องกัน – ใช้ 256 สี – ไม่สนับสนุนการใช้เสียงประกอบ

18 Animation File Format JPG(Jonit Photographer’s Expert Group) – ไฟล์ภาพใช้งานบนเครือข่าย – มีความละเอียดสูง (24 bit) – สามารถกำหนดระดับการบีบอัดได้ (1-10) เพื่อให้ ได้ไฟล์มีขนาดเล็ก – ไม่สามารถทำพื้นโปร่งใสได้ – การส่งภาพผ่านผ่านเครือข่ายทำได้ช้ามาก เพราะต้องเสียเวลาในการคลายภาพ

19 Animation File Format PNG(Portable Network Graphics) – ไฟล์ภาพทำให้โปร่งใสได้ – สนับสนุนความละเอียด 16 bit,32 bit และ 24 bit – ระบบแสดงผลจากความละเอียดน้อยแล้วค่อยๆ ขยายความคมชัด – สามารถกำหนดระดับการบีบอัดเพื่อให้ได้ไฟล์มี ขนาดเล็ก –Browser รุ่นเก่าจะใช้ไม่ได้ต้อง IE 4 หรือ Netscape 4 ขึ้นไป

20 Software Flash Player Flash Shockwave Macromedia director TrueSpace SWISH etc...

21 Animation on network “ เป็นการช่วยดึงดูดความสนใจของการ นำเสนอ แต่ต้องระวังเรื่องขนาดของ ไฟล์และเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูล ”

22 งานด้าน Animation ด้านภาพยนตร์โทรทัศน์ ด้านพัฒนาเกมส์ ด้านสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง ด้านออกแบบวัสดุ อุปกรณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 : Animation ( ภาพเคลื่อนไหว ). Animation การทำให้วัตถุใดๆเกิดการเคลื่อนที่ด้วย รูปแบบต่างๆกันบนจอภาพเช่นรถแล่น ไปบนถนน แมลงคลาน การเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google