งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

G raphi Design c ผู้บรรยาย อ. อภิชัย สันติ ภิรมย์กุล ครูใหญ่โรงเรียนกราฟิกและ การออกแบบ G Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "G raphi Design c ผู้บรรยาย อ. อภิชัย สันติ ภิรมย์กุล ครูใหญ่โรงเรียนกราฟิกและ การออกแบบ G Design."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 G raphi Design c

3 ผู้บรรยาย อ. อภิชัย สันติ ภิรมย์กุล ครูใหญ่โรงเรียนกราฟิกและ การออกแบบ G Design

4 ผู้บรรยายร่วม อ. โสภิศ อินท จักร อาจารย์ประจำโรงเรียนกราฟิก และการออกแบบ G Design

5 Graphic Design คือ อะไร งงานออกแบบ ที่ผสมผสาน บนคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่าง สิ่งพิมพ์ งานออกแบบ Web site งาน โฆษณา หรือแม้กระทั่งงานประเภท 3 มิติ G D

6 อยากเข้าสู่วงการ Graphic Design ต้องทำ อย่างไรบ้าง เเตรียมตัว เตรียมความพร้อมให้กับ ร่างกาย เเตรียมตังค์ การศึกษา Hardware Software เเตรียมใจ เตรียมจิตใจให้เข้มแข็ง รองรับกับ ความกดดัน

7 Photoshop คือ อะไร โปรแกรมเพื่อการตกแต่งรูปภาพ ในที่นี้รวมถึงการออกแบบ การ ผสมผสาน อีกทั้งเป็นการ รวบรวมแนวคิดจากการออกแบบ สรรสร้างลงบนคอมพิวเตอร์

8 ความสามารถนอกเหนือ งาน ตกแต่งรูปภาพ PPhotoshop สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้ ในที่นี้อาทิ เช่น File Gif Animation ใใครรู้บ้าง Photoshop สามารถทำ “Web” ได้ ด้วยนะจะบอกให้

9 ตัวอย่างงาน Photoshop

10 ตัวอย่างความสามารถใน Photoshop

11 Illustrator คือ อะไร โปรแกรมสร้างภาพ ในลักษณะ การทำงานแบบ เวคเตอร์ ( สร้าง จากการคำนวณค่าทาง คณิตศาสตร์ ) เมื่อมีการแก้ไข หรือ เพิ่มขยาย จะไม่มีการ สูญเสียรายละเอียด ( ภาพไม่ แตกนั้นเอง )

12 ตัวอย่างงาน Illustrator

13 ตัวอย่างความสามารถใน Illustrator

14 In Design คือ อะไร โปรแกรมรวบรวมงานแล้วนำมา จัดวางองค์ประกอบ เช่น งาน หนังสือ หรือ นิตยสารต่าง

15 ตัวอย่างงาน In Design


ดาวน์โหลด ppt G raphi Design c ผู้บรรยาย อ. อภิชัย สันติ ภิรมย์กุล ครูใหญ่โรงเรียนกราฟิกและ การออกแบบ G Design.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google