งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน โปรแกรมภาษา การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 ( ง 31102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน โปรแกรมภาษา การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 ( ง 31102)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน โปรแกรมภาษา การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 ( ง 31102)

2 โปรแกรมภาษา เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง โดยการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน จะต้องป้อนคำสั่งให้และต้องเป็นคำสั่งที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจ การนำคำสั่งมาเรียนต่อกันให้ ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่า “ โปรแกรม ” เมื่อ โปรแกรมถูกป้อนเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่องจะทำงานทีละคำสั่ง สำหรับการใช้คำสั่ง สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้น จะต้องใช้ภาษา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ ภาษาที่ คอมพิวเตอร์เข้าใจเรียกว่า “ ภาษาเครื่อง ” ซึ่งเป็น เลขฐานสอง เมื่อมีการป้อนภาษานี้เข้าไปใน เครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสเลขฐานสองจะถูก เปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ

3 ประเภทของโปรแกรม โปรแกรมระบบปฏิบัติการ – ทำหน้าที่ดูแลระบบ รวมทั้งติดต่อกับฮาร์ดแวร์ส่วนต่างๆ ควบคุมการทำงาน เช่น Dos, Windows XP, Windows 7, UNIX, Ubuntu, Linux เป็นต้น โปรแกรมอเนกประสงค์ – โปรแกรมประเภทนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาหรือวิเคราะห์ ปัญหาได้อีกด้วย เช่น โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรม ตรวจสอบตัวเครื่อง โปรแกรมบีบอัดข้อมูล เป็นต้น โปรแกรมประยุกต์ – เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับงานเฉพาะด้าน มีการ ทำงานที่แตกต่างกัน เช่น โปรแกรมเกม โปรแกรมบัญชี โปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 1. กำหนดและวิเคราะห์ปัญหา 1) กำหนดขอบเขตของปัญหา 2) กำหนดลักษณะของข้อมูลเข้าและออกจากระบบ 3) กำหนดวิธีการประมวลผล 2. เขียนผังงานและซูโดโค้ด 3. เขียนโปรแกรม 4. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 5. ทำเอกสารและบำรุงรักษาโปรแกรม

5 กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเขียน Concept Mind map เรื่องของ ขั้นตอนการ พัฒนาโปรแกรม ลงในสมุด แล้วนำส่งภายในเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554


ดาวน์โหลด ppt การเขียน โปรแกรมภาษา การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 2 ( ง 31102)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google