งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MultimediaChapter 11 Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MultimediaChapter 11 Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MultimediaChapter 11 Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang ukrit@mju.ac.th

2 MultimediaChapter 12 มัลติมีเดีย คืออะไร Multi= หลายๆ อย่างที่ผสมรวมกัน,Media= สื่อชนิดต่างๆ สรุปคือ การนำองค์ประกอบของสื่อหลายๆสื่อหลายๆ ชนิด (Text,Image,Animation,Sound,Video) นำมาผสมผสานรวมเข้าด้วยกันเพื่อสื่อ ความหมายกับผู้ใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม การใช้งาน

3 MultimediaChapter 13 มัลติมีเดีย [ Multimedia ] Still Images Sound Animation

4 MultimediaChapter 14 องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  ข้อความ (text)  ภาพนิ่ง (image)  ภาพเคลื่อนไหว (animation)  เสียง (sound)  ภาพวิดีโอ (video) Still Images Sound Animation

5 MultimediaChapter 15 ภาพ [ Images ]  ภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว  ภาพถ่าย  ภาพวาด  ภาพลายเส้น  ให้ผลการับรู้และมองเห็นได้ดีกว่า  ถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีกว่าข้อความ  สื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ

6 MultimediaChapter 16 ภาพเคลื่อนไหว [ Animation ]  ภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ ตามขั้นตอน  ลักษณะการเคลื่อนไหวจะปรากฏ แบบต่อเนื่อง  ช่วยสร้างจิตนาการ  ช่วยให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ใช้หรือผู้ชม  การสร้างจะใช้โปรแกรมเฉพาะทาง  ขนาดของไฟล์จะมีปัญหาเพราะใช้เนื้อที่ใน การเก็บข้อมูลเยอะ

7 MultimediaChapter 17 เสียง [ Sound ]  จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล  สามารถเล่นกลับไปกลับมาได้ ฟังซ้ำๆกันได้ หลายๆครั้ง  ต้องใช้โปรแกรมทางด้านออกแบบเสียง สำหรับงานเฉพาะด้าน  เพิ่มความสมบูรณ์แบบ  ช่วยสร้างความน่าสนใจติดตาม  มีอิทธิพลมากว่าข้อความกับภาพนิ่ง

8 MultimediaChapter 18 วีดีโอ [ Video ]  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอย่างมาก  มีหลายสื่อผสม ผสมในตัว  สิ้นเปลืองทรัพยากรระบบเช่น หน่วยความจำ  การนำเสนอใช้เวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real time) ทำให้ต้องใช้ภาพประกอบจำนวนไม่ น้อยกว่า 30 ภาพ / วินาที (Frame/Second)  ต้องใช้วิธีการบีบอัดสัญญาณมาก่อน นำเสนอ

9 MultimediaChapter 19 ประโยชน์  ง่ายต่อการใช้งาน  สัมผัสถึงความรู้สึกได้  เสริมสร้างประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด  เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิกาพใน การเรียนรู้ เพิ่มทักษะ  ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น  คุ้มค่าในการลงทุน ในระยะเวลาที่เหมาะสม

10 MultimediaChapter 110 ข้อดี - ข้อเสีย แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน ขึ้นอยู่กับวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 MultimediaChapter 111 ความเป็นมา

12 MultimediaChapter 112 ขั้นตอนการจัดการของระบบ มัลติมีเดีย INPUT PROCESS STORAGE OUTPUT

13 MultimediaChapter 113 Multimedia PC  PC(Personal computer)  CD-ROM drive  Sound card  Speaker  Application software  Digital camera  Microphone  Scanner  Printer  Modem  Video camera  Video card  DVD  CD-Writer and etc..

14 MultimediaChapter 114 การนำมัลติมีเดียมาประยุกต์  Education-E-learning  Training-E-training  Entertainment-Movie,Game,Web TV,Radio Broadcasting  Business-Video conferencing  Public relation-News,Advertising,e-magazine,Live Broadcasting  Virtual Reality  Mobile Technology

15 MultimediaChapter 115 Mobile Technology  Cellular system  GSM ( Global System of Mobile Communication ) หรือเรียกว่า “2G”  3G  CDMA

16 MultimediaChapter 116 Hypertext and Hypermedia

17 MultimediaChapter 117 Hypertext ? กลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ ด้วยกันโดยมีการนำเสนอแบบ Interactive

18 MultimediaChapter 118 Hypermedia ? ไม่ใช้กลุ่มของข้อความที่ถูกเชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันโดย มีการนำเสนอแบบ Interactive แต่เพียงอย่างเดียว แต่ สามารถนำ ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, วิดีโอ มาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการนำเสนอ

19 MultimediaChapter 119 Hypertext and Hypermedia Multimedia Hypertext Hypermedia


ดาวน์โหลด ppt MultimediaChapter 11 Chapter 1 : Multimedia Mr.Ukrit Marang

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google