งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Photoshop 7.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Photoshop 7.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adobe Photoshop 7.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 Adobe Photoshop 7.0 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวมเอา เครื่องมือสำหรับงานตกแต่งภาพ ประสิทธิภาพสูง เพื่อการทำงาน ระดับมาตรฐาน สำหรับนัก ออกแบบมืออาชีพที่ต้องการ สร้างสรรค์งานกราฟิกที่โดดเด่น ทั้งงานที่ใช้ในเว็บ และงาน สิ่งพิมพ์ ให้ดูน่าสนใจได้เป็น อย่างดี

3 Photoshop ทำอะไรได้บ้าง งานด้านการสร้างภาพกราฟิก งานด้านการแก้ไข และการตกแต่ง ภาพถ่าย การปรับสีภาพให้ถูกต้อง งานสร้างตัวอักษร งานด้านสิ่งพิมพ์ งานด้านอินเตอร์เน็ต

4 งานด้านการสร้างภาพกราฟิก

5 งานด้านการแก้ไข และการตกแต่งภาพถ่าย

6 การปรับสีภาพให้ถูกต้อง

7 งานด้านสิ่งพิมพ์

8 งานสร้างตัวอักษร

9 งานด้านอินเตอร์เน็ต

10 คุณสมบัติขึ้นต่ำของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปที่ใช้ Windows  ใช้ CPU รุ่น Pentium 2 หรือ Pentium 4 ขึ้นไป  ใช้ระบบ Windows 98, Me, 2000 หรือ XP ขึ้นไป  มี RAM มากกว่า 128 เมกกะไบต์  มี Harddisk มากกว่า 280 เมกกะไบต์

11 การนำภาพจากแหล่งต่างๆ มาใช้ อินเตอร์ เน็ต

12 Photoshop บันทึกไฟล์อะไรได้บ้าง  Bmp  Jpeg  Gif  Png  Tiff  Pdf  Eps  Pcx  Pict  Raw  Pixar  Scitex CT  Tga

13 ไฟล์ภาพแบบ Bmp ข้อดี เก็บข้อมูลภาพได้ละเอียด และใช้ได้บนโปรแกรม ที่ใช้งานบนวินโดวส์ทุกโปรแกรม ข้อเสียไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ ไม่ สามารถทำงานสำหรับ งานพิมพ์แบบแยกสีได้ ไม่สามารถ ใช้งานบนเครื่อง Macintosh ได้ ดี

14 ไฟล์ภาพแบบ Jpeg ข้อดี มีขนาดไฟล์เล็ก สามารถ ดาวน์โหลดผ่านทาง อินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว ข้อเสียบางครั้งการบีบอัดข้อมูลทำ ให้คุณภาพของภาพลดลง อย่างมาก ไม่เหมาะกับงานที่ ต้องการความละเอียดสูง

15 ไฟล์ภาพแบบ Gif ข้อดี มีขนาดไฟล์เล็ก สามารถ บันทึกไฟล์เป็น ภาพเคลื่อนไหวได้ ข้อเสียไม่เหมาะสำหรับภาพแบบ ภาพถ่าย เพราะการบีบอัดจะ ทำให้คุณภาพน้อยลงมาก และไม่เหมาะสำหรับงานที่ ต้องการความละเอียด

16 ไฟล์ภาพแบบ Png ข้อดี มีขนาดไฟล์เล็ก มีการบีบอัด ไฟล์โดยไม่ สูญเสีย รายละเอียดของภาพ สามารถใช้ งานบนอินเตอร์เน็ตได้ดี สามารถสร้าง ฉากหลัง แบบโปร่งใสได้ ข้อเสียไม่สามารถใช้กับงานพิมพ์ แบบแยกสีได้ และไม่เหมาะ สำหรับงานที่ต้องการความ ละเอียด

17 ไฟล์ภาพแบบ Tiff ข้อดี มีความละเอียดของภาพสูง สามารถใช้ในงานพิมพ์แยก สีได้ เพราะสามารถทำงานใน โหมดสีแบบ CMYK ได้ ข้อเสียไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่ ไม่ สามารถใช้งานบน อินเตอร์เน็ตได้

18 Let ’ s go


ดาวน์โหลด ppt Adobe Photoshop 7.0 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google