งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP Address / Internet Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “ หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Address)” เปรียบเสมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP Address / Internet Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “ หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Address)” เปรียบเสมือน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP Address / Internet Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “ หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Address)” เปรียบเสมือน “ บ้านเลขที่ ” มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรหมายเลข IP โดยเฉพาะ เรียกว่า - Internet Network Information Center

2 IP Address / Internet Address หมายเลข IP เป็นเลขฐานสอง มีขนาด 32 บิต (4 ไบต์ - 1 ไบต์มี 8 บิต ) เขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วย เครื่องหมายจุด (dot) เลขฐานสอง 11111111.00000000.11111111.00000 000 เลขฐานสิบ 255. 0.255.0

3 IP Address / Internet Address หมายเลข IP สามารถแบ่งได้ 5 แบบ หรือ 5 Class ดังนี้ ClassRange A0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 B128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 C192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 D224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 E240.0.0.0 ถึง 247.255.255.255

4  คือ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่ จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการ เปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ เว็บไซต์ จะมีโดนเมนเนมเฉพาะไม่ซ้ำกับใคร

5  โดเมนระดับบนสุด ( Top-Level Domains) หรือเขียน ย่อว่า TLDs หมายถึง ชื่อโดเมนที่ระบุถึงกลุ่มโดเมน ระดับบน กลุ่มโดเมนเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้สังกัดใด .Com กลุ่มองค์กรการค้า ( Commercial organizations ) . Edu กลุ่มการศึกษา (Educational organizations) .Org กลุ่มองค์กรอื่นๆ (Organizations) เช่นองค์กรที่ไม่ แสวงผลกำไร . Net กลุ่มการบริการเครือข่าย ( Networkingorganizations )

6 โดเมนชื่อประเทศ.at ออสเตรีย.au ออสเตรเลีย.ca แคนาดา.ch สวิตเซอร์แลนด์.de เยอรมัน.es สเปน.fr ฝรั่งเศส.jp ญี่ปุ่น.kr เกาหลี.uk สหราชอาณาจักร

7 WWW.ThaiSecondhand.com ชื่อรูปแบบชื่อหน่วยงานประเภทหน่วยงาน โดเมนระดับ สาม (Third Level Domain: THLD) โดเมนระดับสอง (Secondary Level Domain: SLD) โดเมนระดับบนสุด (TOP Level Domain:TLD)

8

9  การติดต่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL มีขึ้น ตอนหลัก ๆ ดังนี้ 1. เชื่อมต่อกับ Database Server MySQL โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_connect( โดเมนเนม, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน ) 2. เรียกใช้ฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อ Server ได้แล้ว โดยใช้ ฟังก์ชัน mysql_select_db( ชื่อฐานข้อมูล ) 3. ประมวลผลภาษา SQL โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_query( คำสั่ง SQL)

10  รูปแบบ  โฮสต์คือ IP Address  ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล  รหัสผ่าน คือ รหัสเข้าใช้งานฐานข้อมูล  โดยมักใช้ร่วมกันคำสั่ง or die เพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อ เชื่อมต่อไม่ได้  ตัวอย่างเช่น mysql_connect( โฮสต์, ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน ) mysql_connect(“localhost”, “root”, “1234”) or die (“ ติดต่อ ไม่ได้ ”)

11  รูปแบบ  มักใช้ร่วมกับคำสั่ง or die เพื่อแจ้งข้อความเตือนเมื่อ ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้  ตัวอย่างเช่น mysql_select_db( ชื่อ ฐานข้อมูล ) mysql_select_db(“university”) or die (“ ติดต่อฐานข้อมูล ไม่ได้ ”)

12  สามารถใช้ได้สองแบบดังนี้ 1. ต้องใช้หลังฟังก์ชัน mysql_select_db() 2. ไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน mysql_select_db() เนื่องจากมีการ ระบุชื่อฐานข้อมูลในตัวด้วยรูปแบบ mysql_query( คำสั่ง SQL) mysql_query( ชื่อฐานข้อมูล, คำสั่ง SQL)

13 txtID txtBirthDay txtAddress txtName สร้างไฟล์ frmStudent.php และสร้าง ฟอร์มดังนี้ ให้ฟอร์ม Action ไป ที่ไฟล์ addStudent.php

14  ให้สร้างไฟล์ชื่อ database_info.php สำหรับเก็บตัวแปร พื้นฐานที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และเก็บฟังก์ชัน การตั้งค่าภาษาไทยไว้ด้วย ดังนี้ Code ของไฟล์ database_info.php ชื่อเครื่องที่เก็บฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล รหัสผ่านฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูลที่ติดต่อ

15 สร้างไฟล์ addStudent.php และแทรก code php ดังนี้ เรียกใช้ code ทีอยู่ในไฟล์ database_info.php รับข้อมูลจากฟอร์มมาเก็บไว้ที่ตัวแปร เชื่อมต่อกับ mysql และเลือกฐานข้อมูล คำสั่ง SQL สำหรับเพื่มข้อมูล สั่งให้คำสั่ง SQL ทำงาน

16 ข้อมูลถูก เพิ่ม

17 รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเกิด ……. มีต่อ ……….. สร้างไฟล์ showStudent.php

18 ผลลัพธ์จากการเรียกไฟล์ showStudent.php


ดาวน์โหลด ppt IP Address / Internet Address คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “ หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Address)” เปรียบเสมือน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google