งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต (Internet). ความหมาย  อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ โดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต (Internet). ความหมาย  อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ โดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต (Internet)

2 ความหมาย  อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ โดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาด ใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดย ใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่ง เดียว หรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) นั่นก็คือโปรโตคอล (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP)

3 วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต  ค. ศ. 1969 หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Advanced Research Project Agency : APARNET  เชื่อมต่อกับสถานบันการศึกษา  ค. ศ. 1984 เรียกเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (Internet)  พ. ศ.2529 อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต ร่วมกับอาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  ปัจจุบัน NECTEC เป็นหน่วยงานการควบคุม การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง  ไอพีแอดเดรส (IP Address) คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึง กันได้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้น ทางจะระบุที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ปลายทางที่ต้องการติดต่อ ซึ่งที่อยู่ของ เครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะถูกกำหนดให้ใช้ มาตรฐานที่เรียกว่า หมายเลขไอพี (IP Address)

5 ไอพีแอดเดรส (IP Address) ClassRange A0.0.0.0 ถึง 127.255.25 5.255 B128.0.0.0 ถึง 191.255.25 5.255 C192.0.0.0 ถึง 223.255.25 5.255 D224.0.0.0 ถึง 239.255.25 5.255 E240.0.0.0 ถึง 247.255.25 5.255 หมายเลข IP Address

6 ไอพีแอดเดรส (IP Address) หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการใช้ IP Address ชื่อ InterNIC (Internet Network Information Center) ทุก เครื่องที่ต่อตรงเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ต จะต้องขอหมายเลขจาก หน่วยงานนี้  หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ จัดสรรและควบคุมการใช้ IP Address ชื่อ InterNIC (Internet Network Information Center) ทุก เครื่องที่ต่อตรงเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ต จะต้องขอหมายเลขจาก หน่วยงานนี้  หน่วยงานชื่อ APNIC (Asia and Pacific Network Information Center) เป็นหน่วยงานเสริมขึ้นเพื่อ ดูแลการใช้ IP Address ในภาคพื้น เอเชีย - แปซิฟิค โดยเฉพาะอีก หน่วยงานหนึ่ง

7 Domain Name System : DNS  การตั้งชื่อแทนหมายเลข (Domain Name) เนื่องจากการใช้ IP Address ใน การอ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์กระทำ ได้ยาก ขึ้น จึงอนุญาตให้เครื่องแต่ ละเครื่องในระบบสามารถตั้งชื่อขึ้นมา แทนได้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ติดต่อ ด้วยเรียกใช้ได้สะดวก เรียกว่า ชื่อ โดเมน (Domain Name)

8 (Domain Name System : DNS) รูปแบบของชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS) ชื่อองค์กรประเภทขององค์กร. ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ ชื่อองค์กรส่วนขยายประเทศส่วนขยายบอกประเภทองค์กร.. ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ ชื่อองค์กร สามารถใช้ตัวอักษร A ถึง Z หรือ ตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมาย - (hypen) มา ประกอบกันเป็นชื่อ

9 ส่วนขยายบอกประเภทของ องค์กร ความหมายกลุ่มองค์กร ส่วนขยาย ประเภท องค์กร กลุ่มธุรกิจการค้า Commercial Organizations com หรือ co สถาบันการศึกษา Educational Organizations edu หรือ ac หน่วยงานรัฐบาล Government Organizations gov หรือ go หน่วยงานทางทหาร Military Organizations mil หรือ mi หน่วยงานที่เกี่ยวกับ เครือข่าย Networking Organizations net องค์กรที่ไม่แสวงหา ผลกำไร Non-commercial Organizations org หรือ or

10 ส่วนขยายประเทศ ส่วนขยายประเทศประเทศ ส่วนขยาย ประเทศ ประเทศ atออสเตรียilอิสราเอล frฝรั่งเศสinอินเดีย beเบลเยี่ยมitอิตาลี caแคนาดาjpญี่ปุ่น chสวิตเซอร์แลนด์nlเนเธอร์แลนด์ cnจีนnoนอร์เวย์ deเยอรมันนีruรัสเซีย dkเดนมาร์คseสวีเดน esสเปนusอเมริกา fiฟินแลนด์thไทย ieไอร์แลนด์ukอังกฤษ

11 Uniform Resource Locator : URL  รูปแบบของการเรียกใช้บริการใน อินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอ้างอิงเว็บไซต์ ต่าง ๆ ตัวอย่าง URL  http://www.cmru.ac.th  http:// www.google.co.t h  http:// www.sanook.co m  http:// www.nectec.or.th  http://www.prd.g o.th  http:// www.airliners.net  http:// www.navy.mil  http:// www.w3.org

12 Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP  โปรโตคอลที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสาร บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้ข้อมูล สามารถ รับ – ส่งข้อมูล ผ่านระบบ เครือข่ายได้

13 Internet Service Provider: ISP  บริษัทที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เรา สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ แนวทางการเลือก ISP  ค่าบริการ  จำนวนสมาชิก ซึ่งมีผลกับความเร็วของสาย หลักซึ่งจะถูกหารตามจำนวนผู้ใช้  บริการปรึกษาปัญหา จะตอบปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน  หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ต่อ ควรเป็น หมายเลขเดียวแต่อัตโนมัติหลายสายได้

14 Internet Service Provider: ISP  วิธีการสมัครเป็น สมาชิก ISP สมัครโดยตรง ซื้อชุดสำเร็จ (Starter Kit)

15 File Transfer Protocol: FTP  โปรโตคอลหรือ บริการ ที่ใช้ สำหรับโอนย้าย ข้อมูลผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ซึ่ง สามารถใช้ใน การรับข้อมูล (Download) และการส่ง ข้อมูล (Upload

16 Web Browser  โปรแกรมที่อยู่ใน เครื่องในฝั่ง Client มีหน้าที่ในการส่งคำ ขอข้อมูลเพื่อขอดู เว็บ และนำเสนอ ข้อมูลเว็บ โปรแกรม เว็บบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator โดยตัวบราวเซอร์จะ มีความเข้าใจใน ภาษามาตรฐานของ เว็บ คือ HTML

17 Hyper Text Markup Language : HTML รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML ……………

18 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต  ด้านการศึกษา  ธุรกิจการค้า  การเงินธนาคาร  ความบันเทิง

19 บริการที่สำคัญในอินเตอร์เน็ต  บริการโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP)  บริการค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search Engine)  บริการด้านการนำเสนอข่าวสารและความ คิดเห็นได้แก่ UseNet  บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องได้แก่บริการ Telnet  บริการด้านการรับส่งข่าวสาร ได้แก่ บริการ E- mail, IRC,Chat, Msn, PIRCH, QQ  บริการข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ บริการ (World Wide Web: WWW)

20 Question !?!


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต (Internet). ความหมาย  อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของ โดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google