งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ต (Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ต (Internet)
บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต (Internet)

2 ความหมาย อินเตอร์เน็ต มาจากคำว่า Interconnection Network คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง เป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol) นั่นก็คือโปรโตคอล (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP)

3 วิวัฒนาการของอินเตอร์เน็ต
ค.ศ หน่วยงานของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการ Advanced Research Project Agency : APARNET เชื่อมต่อกับสถานบันการศึกษา ค.ศ เรียกเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (Internet) พ.ศ อาจารย์กาญจนา กาญจนสุต ร่วมกับอาจารย์โทโมโนริ คิมูระ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ปัจจุบัน NECTEC เป็นหน่วยงานการควบคุมการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต

4 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
ไอพีแอดเดรส (IP Address) คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจะสามารถติดต่อถึงกันได้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้นทางจะระบุที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ต้องการติดต่อ ซึ่งที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะถูกกำหนดให้ใช้มาตรฐานที่เรียกว่า หมายเลขไอพี (IP Address)

5 ไอพีแอดเดรส (IP Address)
Class Range A ถึง B C D E

6 ไอพีแอดเดรส (IP Address)
หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรและควบคุมการใช้ IP Address ชื่อ InterNIC (Internet Network Information Center) ทุกเครื่องที่ต่อตรงเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องขอหมายเลขจากหน่วยงานนี้ หน่วยงานชื่อ APNIC (Asia and Pacific Network Information Center) เป็นหน่วยงานเสริมขึ้นเพื่อดูแลการใช้ IP Address ในภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค โดยเฉพาะอีกหน่วยงานหนึ่ง

7 Domain Name System : DNS
เนื่องจากการใช้ IP Address ในการอ้างถึงเครื่องคอมพิวเตอร์กระทำได้ยาก ขึ้น จึงอนุญาตให้เครื่องแต่ละเครื่องในระบบสามารถตั้งชื่อขึ้นมาแทนได้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ ติดต่อด้วยเรียกใช้ได้สะดวก เรียกว่า ชื่อโดเมน (Domain Name)

8 รูปแบบของชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS)
ชื่อองค์กร ประเภทขององค์กร . ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ ชื่อองค์กร ส่วนขยายประเทศ ส่วนขยายบอก ประเภทองค์กร . ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ ชื่อองค์กร สามารถใช้ตัวอักษร A ถึง Z หรือตัวเลข 0 ถึง 9 และเครื่องหมาย - (hypen) มาประกอบกันเป็นชื่อ

9 ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร
ความหมาย กลุ่มองค์กร ส่วนขยาย ประเภทองค์กร กลุ่มธุรกิจการค้า Commercial Organizations com หรือ co สถาบันการศึกษา Educational Organizations edu หรือ ac หน่วยงานรัฐบาล       Government Organizations gov หรือ go หน่วยงานทางทหาร Military Organizations mil หรือ mi หน่วยงานที่เกี่ยวกับเครือข่าย Networking Organizations net องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Non-commercial Organizations org หรือ or

10 ส่วนขยายประเทศ ส่วนขยายประเทศ ประเทศ at ออสเตรีย il อิสราเอล fr
ฝรั่งเศส in อินเดีย be เบลเยี่ยม it อิตาลี ca แคนาดา jp ญี่ปุ่น ch สวิตเซอร์แลนด์ nl เนเธอร์แลนด์ cn จีน no นอร์เวย์ de เยอรมันนี ru รัสเซีย dk เดนมาร์ค se สวีเดน es สเปน us อเมริกา fi ฟินแลนด์ th ไทย ie ไอร์แลนด์ uk อังกฤษ

11 Uniform Resource Locator : URL
รูปแบบของการเรียกใช้บริการในอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอ้างอิงเว็บไซต์ต่าง ๆ ตัวอย่าง URL

12 Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP
โปรโตคอลที่ใช้เป็นมาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งทำให้ข้อมูลสามารถ รับ – ส่งข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายได้

13 Internet Service Provider: ISP
บริษัทที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ แนวทางการเลือก ISP ค่าบริการ จำนวนสมาชิก ซึ่งมีผลกับความเร็วของสายหลักซึ่งจะถูกหารตามจำนวนผู้ใช้ บริการปรึกษาปัญหา จะตอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ต่อ ควรเป็นหมายเลขเดียวแต่อัตโนมัติหลายสายได้

14 Internet Service Provider: ISP
สมัครโดยตรง ซื้อชุดสำเร็จ (Starter Kit)

15 File Transfer Protocol: FTP
โปรโตคอลหรือบริการ ที่ใช้สำหรับโอนย้ายข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ในการรับข้อมูล (Download) และการส่งข้อมูล (Upload

16 Web Browser โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องในฝั่ง Client มีหน้าที่ในการส่งคำขอข้อมูลเพื่อขอดูเว็บ และนำเสนอข้อมูลเว็บ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Netscape Communicator โดยตัวบราวเซอร์จะมีความเข้าใจในภาษามาตรฐานของเว็บ คือ HTML

17 Hyper Text Markup Language : HTML
<head> <title>……………</title> </head> <body> </body> </html>

18 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต
ด้านการศึกษา ธุรกิจการค้า การเงินธนาคาร ความบันเทิง

19 บริการที่สำคัญในอินเตอร์เน็ต
บริการโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) บริการค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) บริการด้านการนำเสนอข่าวสารและความคิดเห็นได้แก่ UseNet บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องได้แก่บริการ Telnet บริการด้านการรับส่งข่าวสาร ได้แก่ บริการ , IRC ,Chat, Msn, PIRCH, QQ บริการข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ บริการ (World Wide Web: WWW)

20 Question !?!


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ต (Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google