งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา. ความหมายของ อินเตอร์เน็ต ► มาจากคำว่า Interconnection Network ► คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี ผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา. ความหมายของ อินเตอร์เน็ต ► มาจากคำว่า Interconnection Network ► คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี ผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา

2 ความหมายของ อินเตอร์เน็ต ► มาจากคำว่า Interconnection Network ► คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี ผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง เป็น ระบบเครือข่ายที่มีขนาดใหญ่ สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดย ใช้มาตรฐาน ในการรับส่งข้อมูลที่ เป็นหนึ่งเดียว หรือที่เรียกว่า โปรโตคอล (Protocol)

3 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ► IP Address  หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ใช้ในการติดต่อผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ต  เช่น หมายเลข IP Address ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ 202.29.60.208

4 การจัดแบ่งหมายเลขไอพี แบ่งออกได้เป็น 5 คลาส (Class) คือ A, B, C, D และ E ClassRange A0.0.0.0 ถึง 127.255.2 55.255 B128.0.0.0 ถึง 191.255.2 55.255 C192.0.0.0 ถึง 223.255.2 55.255 D224.0.0.0 ถึง 239.255.2 55.255 E240.0.0.0 ถึง 247.255.2 55.255

5 ไอพีเวอร์ชั่น 6 (Internet Protocol Version 6: IPv6) ► บางครั้งเรียกว่า (Next Generation Internet Protocol : IPng) ถูก ออกแบบมาให้ทำงานได้ดีใน เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Gigabit Ethernet, OC-12, ATM และในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถ ทำงานในเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ต่ำได้ เช่น wireless network

6 ความแตกต่างระหว่าง IPv6 และ IPv4 มีอยู่ 5 ส่วน ► การกำหนดหมายเลขและการเลือก เส้นทาง (Addressing & Routing) ► ความปลอดภัย ► อุปกรณ์แปลแอดเดรส (Network Address Translation: NAT) ► การลดภาระในการจัดการของผู้ดูแลระบบ ► การรองรับการใช้งานในอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices)

7 Network prefix interface ID รูปแบบของแอดเดรส IPv4 และ IPv6 IPv4IPv6 aaa.aaa. aaa.aaaxxxxxxxxxxxxxxxx a : เลข ฐาน 10 128 bits xxxx = 0000 ถึง FFFF; เลขฐาน 16

8 ตัวอย่างหมายเลข IPv6 3FEE:085B:1F1F:0000:000 0:0000:00A9:1234 เขียนย่อได้คือ3EFF:85B:1F1F::A9:1234

9 โดเมนเนม (Domain Name) ► คือ ชื่อที่ใช้ในการอ้างอิงตำแหน่งของเครื่องบน อินเตอร์เน็ต cmru.ac.th 202.29.60.208 Domain Name IP Address

10 รูปแบบของชื่อโดเมน จะแบ่ง ออกเป็นระดับชั้น ได้ดังนี้ ชื่อองค์กร ส่วนขยาย ประเทศ ส่วนขยาย บอก ประเภท องค์กร.. ชื่อองค์กร ประเภท ของ องค์กร. ชื่อโดเมนแบบ 2 ระดับ ชื่อโดเมนแบบ 3 ระดับ

11 ส่วนขยายบอกประเภทขององค์กร ความหมายกลุ่มองค์กรส่วนขยาย ประเภท องค์กร กลุ่มธุรกิจการค้า Commercial Organizations com หรือ co สถาบันการศึกษา Educational Organizations edu หรือ ac หน่วยงาน รัฐบาล Government Organizations gov หรือ go หน่วยงานทาง ทหาร Military Organizations mil หรือ mi หน่วยงานที่ เกี่ยวกับเครือข่าย Networking Organizations net องค์กรที่ไม่ แสวงหาผลกำไร Non-commercial Organizations org หรือ or

12 ส่วนขยายบอกประเทศ ส่วนขยาย ประเทศ ประเท ศ ส่วนขยาย ประเทศ ประเท ศ fr ฝรั่งเศส in อินเดีย be เบล เยี่ยม it อิตาลี ca แคนาด า jp ญี่ปุ่น de เยอรมัน นี ru รัสเซีย es สเปน us อเมริกา fi ฟินแลน ด์ th ไทย ie ไอร์แล นด์ uk อังกฤษ

13 ยูอาร์เอล (Uniform Resource Locator: URL) ► คือ รูปแบบของการเรียกใช้บริการ ในอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการอ้างอิง เว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี้ http://www.cmru.ac.th/scie nce/index.html

14 (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/IP) คือ โปรโตคอลที่ใช้เป็นมาตรฐาน การสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่ง ทำให้ข้อมูลสามารถ รับ – ส่งข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายได้

15 (Internet Service Provider: ISP) คือบริษัทที่ให้บริการทาง อินเตอร์เน็ต ทำให้เราสามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

16 (File Transfer Protocol: FTP) คือ โปรโตคอลหรือบริการ ที่ใช้ สำหรับโอนย้ายข้อมูลผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ในการ รับข้อมูล (Download) และการส่ง ข้อมูล (Upload)

17 เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องในฝั่ง Client มีหน้าที่ในการส่งคำขอข้อมูล เพื่อขอดูเว็บ และนำเสนอข้อมูลเว็บ

18 HTML (Hyper Text Markup Language) คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการ สร้างเว็บเพจ โดยมีรูปแบบคำสั่งที่ เรียกว่า Tag ในการจัดวาง องค์ประกอบต่าง ๆ

19 รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML Home Page Home Page นี่คือโฮมเพจ นี่คือโฮมเพจ

20 รูปแบบการเชื่อมโยงการทำงานของ อินเตอร์เน็ต

21 การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ต ► ด้านการศึกษา ► ธุรกิจการค้า ► การเงินการธนาคาร ► ความบันเทิง

22 บริการที่สำคัญในอินเตอร์เน็ต ► บริการโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP) ► บริการค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Search Engine) ► บริการด้านการนำเสนอข่าวสารและ ความคิดเห็นได้แก่ UseNet ► บริการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่อง ได้แก่บริการ Telnet ► บริการด้านการรับส่งข่าวสาร ได้แก่ บริการ E-mail, IRC,Chat, Msn, PIRCH, QQ ► บริการข้อมูลมัลติมีเดีย ได้แก่ บริการ (World Wide Web: WWW) ดังนี้ Web board, Guestbook, Remote Access

23 - - เอกสารข้อมูลในแต่ละ หน้าของ Web Site แต่ละหน้ามีทั้งข้อมูล, รูปภาพ, หรือ ข้อมูลมัลติมีเดีย - - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำการบริการเว็บโดยจัดเก็บ Web Page รวมกัน - บริการ World wide web (WWW) เปรียบเสมือนห้องสมุดขนาด ใหญ่มหึมา ภายในบรรจุหนังสือมากมาย สามารถทำการเชื่อมโยงไปมาหากันได้เห มือเครือข่ายใยแมงมุม - Web Site คือ การจัดเก็บ Web Page รวมกัน - Web Page เอกสารข้อมูลในแต่ละ หน้าของ Web Site ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา HTML แต่ละหน้ามีทั้งข้อมูล, รูปภาพ, หรือ ข้อมูลมัลติมีเดีย - Home Page คือ หน้าแรกสุดของ Web Page - Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำการบริการเว็บโดยจัดเก็บ Web Page รวมกัน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 อินเตอร์เน็ต ความเป็นมา. ความหมายของ อินเตอร์เน็ต ► มาจากคำว่า Interconnection Network ► คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี ผู้ใดเป็นเจ้าของโดยตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google