งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS. E-Mail2 อินเตอร์เน็ตคืออะไร ? อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่าย มากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS. E-Mail2 อินเตอร์เน็ตคืออะไร ? อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่าย มากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS

2 2 อินเตอร์เน็ตคืออะไร ? อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่าย มากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้า ด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย

3 3 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อกับคนได้ทั่วโลก สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล, ความ คิดเห็น สามารถใช้ช่วยในการค้นหาและโอนย้าย Software ต่าง ๆ มาได้ฟรี สามารถค้นคว้าวิจัย เปรียบเหมือนคุณ เข้าห้องสมุดไปศึกษาค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ โดยที่ตัวคนเองไม่ต้องไปยังห้องสมุด นั้น สามารถอ่านข่าวสารของกลุ่มสนทนาต่าง ๆ สามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ ทั่วโลก เช่น พิพิธภัณฑ์, สวนสัตว์ เป็น ต้น

4 4 TCP/IP : ภาษาสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ใน ระบบ จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ต้อง มี ภาษาสื่อสาร ( โปรโตคอล Protocol) ในระบบอินเตอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสาร มาตรฐาน TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

5 5 IP Address : หมายเลขประจำ เครื่อง เป็นหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกัน อยู่ในรูปของตัวเลข 4 ชุดที่มีจุดคั่น เช่น

6 6 Domain Name : ตั้งชื่อแทน หมายเลข ชื่อโดเมนเขียนในรูปแบบนของระบบชื่อ โดเมน (Domain Name System: DNS) · · · ชื่อองค์กร ส่วนขยายบอก ประเภทองค์กร ส่วนขยายบอก ประเทศ แบบ 2 ระดับ แบบ 3 ระดับ

7 7 ชื่อองค์กร ใช้ตัวอักษร A-Z หรือ 0-9 หรือ -

8 8 ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร com หรือ co องค์กรเอกชน (Commercial Organization) edu หรือ ac สถาบันการศึกษา (Education Organization) gov หรือ go องค์กรของรัฐ (Government Organization) mil หรือ mi องค์กรทางทหาร (Military Organization) net องค์กรให้บริการ เครือข่าย (Network Organization) org หรือ or องค์กรไม่แสวงผลกำไร (Non-Commercial Organization)

9 9 ส่วนขยายบอกประเทศ at ออสเตรีย th ไทย au ออสเตรเลีย tw ไต้หวัน ca แคนาดา uk อังกฤษ fr ฝรั่งเศส us สหรัฐอเมริกา jp ญี่ปุ่น it อิตาลี ตัวอย่างชื่อโดเมน microsoft.comtv5.co.th nasa.govmcot.or.th

10 10 Internet Explorer เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW) เป็นบริการข้อมูลข่าวสารในแบบ สื่อผสม (Multimedia) คือข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลทั้งข้อความ ภาพและเสียง ประกอบกัน ซึ่งข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้า สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่ จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ดังนั้นข้อมูลจากทุกมุมโลกจึงถูกโยงใย ไปมาถึงกันได้ราวกับใยแมงมุม จึง เรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ หรือ เครือข่ายใย แมงมุม

11 11 Web Browser เครื่องเราจะอ่านและแสดงผลเว็บเพจ เหล่านี้ได้ จะต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งใน Windows 98 ได้เตรียมโปรแกรม Microsoft Internet Explorer

12 12 การไปยังเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์จะเขียนอยู่ใน รูปแบบมาตรฐาน URL (Uniform Resource Locator) โปรโตคอล :// ชื่อเว็บไซต์ ใช้โปรโตคอล http (Hyper Text Transfer Protocol) เขียนในรูปแบบ host.domai n host : ได้แก่เครื่องให้บริการ เว็บ เช่น www domain : ได้แก่ชื่อเครื่อง ขององค์กรนั้น ตัวอย่างเช่น icrosoft.com


ดาวน์โหลด ppt Internet โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS. E-Mail2 อินเตอร์เน็ตคืออะไร ? อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่าย มากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google