งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce

2 Domain Name คือ ชื่อ ที่ใช้แทนกลุ่มตัวเลข IP Address IP Address คือการกำหนดรหัสของเครื่อง คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ให้ซ้ำกัน เป็น ตัวเลข 4 กลุ่ม เช่น 203.151.17.31 เพื่อจะ ได้สื่อสารอ้างอิงถึงกันในเครือข่าย อินเตอร์เนตได้ทั้งโลก แต่เนื่องจากจดจำ ได้ยาก จึงมีการพัฒนา Domain Name ขึ้นมาใช้เรียกแทนเลขดังกล่าวนี้ เช่น Domain Name = http://www.payap.ac.th IP Address =

3 การทำงานของระบบ Domain Name มีการใช้เครื่อง Name Server หรือ Domain Name Service ; DNS ใช้เก็บชื่อโดเมนต่างๆ และเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไว้ เมื่อ ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน เครือข่ายอินเตอร์เนตโดยอ้างชื่อโดเมน เครื่อง เนมเซิฟเวอร์ดังกล่าวจะค้นเลข IP ที่ตรงกับชื่อ โดเมนนั้นให้อัตโนมัติ การใช้ระบบโดเมนเนมต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ มีชื่อเดียว ซ้ำไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรกลางในการ จัดการรับจดชื่อเหล่านี้ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหา กำไรมีหน้าที่รักษามาตรฐานและดูแลโดเมนเนม ทั่วโลก คือ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) โดยมี บริษัท Network Solutions เป็นผู้ได้รับสัมปทาน จากรัฐบาลสหรัฐ ให้บริการดูแลการจดทะเบียน คิดค่าจดชื่อละ 35 U$

4 การจองชื่อ Domain Name หลักการจดทะเบียนโดเมนเนม ยึดหลักใคร จดก่อนได้ก่อน โดยไม่สนใจว่าชื่อนั้นจะ เกี่ยวข้องกับผู้จดทะเบียนแต่อย่างใด ปัจจุบัน Network Solution ปล่อยให้เกิดการ แข่งขันในการรับจดทะเบียนโดเมนเนมแล้ว อัตราค่าบริการจึงถูกลง โดยประมาณ 10- 25U$ ต่อปี (400 – 1000 บาทต่อปี ) กลุ่มของชื่อโดเมนเนมนั้นมีการแบ่งเป็นระดับ ระดับสูงสุด (Top Level) ซึ่งเป็น Domain Name ที่ Network Solution ได้สิทธิ์ผูกขาด ดังนี้

5 กลุ่มของชื่อโดเมนเนม.com Commercial Website.net Network, Organization Website.mil Military Website.gov Government Website.edu education or Academic Website.org Organization or Privatization web

6 Thailand Domain Name Thailand Network Information Center ; หรือ thnic เป็นผู้ดูแล (www.thnic.com)www.thnic.com มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนไทย (.th) 800 บาทต่อ ปี โดเมนไทยกลุ่มย่อย (Secondary Level) ได้แก่.co.th เว็บไซต์บริษัทเอกชน.go.th เว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล ระดับกรมขึ้นไป.or.th เว็บไซต์ของภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม หรือ องค์กร อิสระ.ac.th เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาในไทย หลักการจดของ thnic จะคำนึงความสัมพันธ์ของชื่อกับผู้ ขอจดชื่อด้วย ด้วยการแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ส่วน การจดโดเมนเนมที่ไม่มีความสัมพันธ์กับชื่อโดเมน thnic จะให้ใช้.in.th

7 ความสำคัญของโดเมนเนม โดเมนเนมที่คุ้นหูหรือเดาง่ายเป็นที่ต้องการมาก เพราะทำให้ลูกค้าเข้าถึงเว็บไซต์ที่ต้องการได้ ทำให้เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องลงทุนในการ โฆษณาชื่อเว็บไซต์มาก ลูกค้าก็สามารถสุ่มเดา ชื่อเข้ามาได้โดยง่าย จึงเกิดธุรกิจหากินกับการจองชื่อโดเมนเนมแล้ว นำมาขายกลับ จากหลักการใครจดก่อนได้ก่อน ทำให้มีคนหัวใส จองชื่อเมนไว้แล้วนำมาขายแก่เจ้าของชื่อใน ราคาแพง เรียกพวกนี้ว่า Cybersquatter ปัจจุบัน ICANN ต้องออกมาปกป้องชื่อโดเมนที่มีชื่อเสียง เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวและมีการระงับข้อ พิพาทโดยการฟ้องคดีกับ WIPO (World Intellectual Property) เพื่อตัดสินคดีเกี่ยวกับ การแย่งสิทธิ์ โดเมนเนม

8 วิธีการจดทะเบียน Domain Name ทดลองค้นหา และจดทะเบียนโดเมนเนม ในห้องปฏิบัติการ www.gkg.net www.ecombotthailand.com www.thnic.com www.networksolutions.com www.checkdomain.com www.SnapNames.com

9 Lab Assignment ค้นหาชื่อ Domain และ IP Address ต่อไปนี้ และระบุว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร 7-11.com Fogdog.com Central.co.th ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ผู้ผลิตรถยนต์ใน ประเทศไทย มาทั้งหมด ทดลองเดาชื่อเว็บไซต์ของสินค้าอุปโภค บริโภค 5 ไซต์

10 ภาษา HTML เบื้องต้น HTML = Hypertext Markup Language เป็นภาษาสำหรับการเขียนเว็บเพจโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย ใช้แสดงตัวอักษรเพียงอย่างเดียว คำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลจะอยู่ใน เครื่องหมาย Tag ไฟล์ HTML จะใช้นามสกุล.html หรือ.htm สามารถเปิดอ่านได้ทุก editor

11 โครงสร้างภาษา HTML Document title { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2106793/slides/slide_11.jpg", "name": "โครงสร้างภาษา HTML Document title

12 องค์ประกอบของ TAG ใน HTML TAG ; ใช้ในการแสดงผลโดยทั่วไป Meta TAG ; ใช้อธิบายเนื้อหาของข้อความในไฟล์ นั้นแบบย่อๆ มีประโยชน์มนการสร้าง keyword (คำ สำคัญ) เพื่อให้ Search Engine ทั้งหลายค้นได้ง่าย เป็นวิธีที่นักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใช้สร้างดัชนีค้นหา ให้ search engine ค้นพบได้โดยง่าย ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ ได้ TITLE เป็นคำสั่งแสดงชื่อเอกสาร จะปรากฏบนแถบสี น้ำเงินบนสุดของ Browser

13 คำสั่ง HTML ง่ายๆ เกี่ยวกับตัวอักษร … Bold … Italic … Underline … สี … ขนาด เกี่ยวกับการจัดข้อความ … ขึ้นบรรทัดใหม่ไม่เว้น บรรทัด … ขึ้นบรรทัดใหม่ เกี่ยวกับการสร้างตาราง … แสดงแถวตาราง แสดงคอลัมน์ตาราง

14 Lab Assignment จงใช้โปรแกรมต่อไปนี้สร้าง HTML ไฟล์ อย่างง่ายๆ MS-WORD MS-Powerpoint MS-EXCEL ทดลองใช้ tools สำเร็จรูปของเครื่องมือ ต่อไปนี้สร้าง html Dreamweaver Frontpage namo

15 ภาษา XML ภาษาอินเทอร์เนตยุค ใหม่ XML ; eXtensible Markup Language เนื่องจากข้อจำกัดของภาษา HTML ไม่สามารถแสดง ลักษณะของข้อมูลได้ XML สามารถสร้างชุดคำสั่ง TAG เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลได้ ตัวอย่าง ; ถ้าต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Macintosh ราคาไม่เกิน 1500 U$ เว็บไซต์ที่เขียนด้วย XML จะมี TAG, แสดงหน้าข้อมูลที่ระบุยี่ห้อสินค้า และราคา จะทำให้เครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาข้อมูลได้ ตรงตามความต้องการมากขึ้นซึ่งใน HTML ไม่สามารถทำ ได้เลย มาตรฐานของ xml ; ebXML, IOTP, S2ML


ดาวน์โหลด ppt Ch 7 Domain Name & HTML Kulachatr Chatrkul Na Ayudhya Introduction to e-Commerce.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google