งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP Address  เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP Address  เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP Address  เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 4 (IPV4) มีทั้งหมด 32 บิต โดย เขียนในรูปเลขฐานสิบ 4 ตัว คั่นด้วยเครื่องหมายจุด เช่น 203.155.20.5 โดยหมายเลข IP จะ ประกอบด้วยกันสองส่วนหลักคือ Network Address หรือ Network ID และ Host Address หรือ Host ID Network IDHost ID เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้

2 Class ของ IP Address  แบ่งได้ 5 Class ด้วยกัน ที่ใช้จริงในปัจจุบันมีอยู่ 3 Class คือ Class A, B และ C ClassFirst bits Range of IP จำนวน Host สูงสุด จำนวนบิต A0 0.0.0.0 ถึง 127.255.255.255 16,777,21624 B10 128.0.0.0 ถึง 191.255.255.255 65,53516 C110 192.0.0.0 ถึง 223.255.255.255 2548 D1110 224.0.0.0 ถึง 239.255.255.255 -- E1111 240.0.0.0 ถึง 255.255.255.255 --

3 Class ของ IP Address  Class A เหมาะสำหรับใช้งานในระบบเครือข่ายขนาด ใหญ่มาก มีเครื่องลูกข่ายได้ถึง 16.7 ล้านเครื่อง มีค่า ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 127 บิตแรก จะมีค่าเป็น 0 โดยในการ ใช้งานจริงหมายเลขเริ่มต้น และหมายเลขสุดท้ายจะไม่ ถูกนำมาใช้งาน สำหรับหมายเลข 127.0.0.1 เป็นที่ สำรองไว้ในการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ เครือข่าย ที่เรียกว่า Loopback testing  Class B เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง มีเครื่องลูก ข่ายได้ถึง 65,535 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 128 ถึง 191 สองบิตแรกมีค่าเป็น 10  Class C เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก มีเครื่องลูก ข่ายได้ถึง 254 เครื่อง มีค่าได้ตั้งแต่ 192 ถึง 223 สามบิตแรกจะมีค่าเป็น 110

4 Default Subnet Mask  เป็นค่าที่ใช้สำหรับแบ่งเน็ตเวิร์กออกเป็นเน็ตเวิร์กย่อย กรณีที่ต้องการจัดสรรหมายเลขไอพี ให้หน่วยงานตาม จุด หรือสาขาต่าง ๆ ClassNet Mask เลขฐานสิบ Net Mask เลขฐานสอง A255.0.0.011111111.00000000.00000000.00000000 B255.255.0.011111111. 11111111.00000000.00000000 C255.255.255.011111111. 11111111. 11111111.00000000

5 การแบ่ง Subnet ของ Class C  เนื่องด้วยปัจจุบัน IP Address ที่มีใช้งานส่วนมากเป็น คลาส C เกือบทั้งหมด กล่าวคือเราใช้ 8 บิต ด้านขวา สุดของ IP Address ในการกำหนด Host Address (Host ID) ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นการทำการ Subnet ในคลาส C ก็คือการแบ่งข้อมูล 8 บิต ของ Host Address ออกเป็น Subnet Address และ Host Address ใหม่นั่นเอง สรุปการแบ่ง Subnet ของคลาส C ที่นำมาใช้งานจริงได้ 5 แบบ ดังตาราง ต่อไปนี้

6 การแบ่ง Subnet ของ Class C จำนวนบิตที่ ใช้เป็น Subnet Subnet Mask ( เลขฐานสิบ ) Prefix จำนวนเครือข่าย ย่อย (Subnet) จำนวนเครื่องลูก ข่าย (Host) 2255.255.255.192/26462 3255.255.255.224/27830 4255.255.255.240/281614 5255.255.255.248/29326 6255.255.255.252/30642

7 การแบ่ง Subnet ของ Class C  ตัวอย่าง สมมติบริษัท A ได้ IP Address คลาส C มี IP Address เป็น 203.146.86.0 และ Net Mask 255.255.255.0 แสดงว่า Host ID เป็น 8 บิต ทั้งนี้บริษัท A สามารถใช้งาน IP Address สำหรับ จ่ายให้เครื่องพีซีต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ 203.146.86.1 ถึง 203.146.86.254 (203.146.86.0 กับ 203.146.86.255 สงวนไว้ )  การคำนวณจำนวนโฮสต์ใช้สูตร 2 n – 2  n คือ จำนวนบิตของหมายเลขโฮสต์  ดังนั้น จำนวนเครื่องลูกข่าย ของ 203.146.86.0 ใน คลาส C หาได้จาก 2 8 – 2 = 256 – 2 = 254 เครื่อง

8 Classless IP Address  ในการใช้งานไอพีแบบธรรมดา จะเห็นว่าสิ้นเปลืองไอพี จำนวนมาก วิธีแก้คือแบ่งไอพีเป็นแบบ Classless คือ เอาจำนวนบิตของ Net ID โดยไม่จำเป็นต้องใช้เป็น ค่าดีฟอลต์ คือ 8, 16, 24 (Class A,B,C) อีกต่อไป โดยเราสามารถแบ่งได้แบบอิสระ เช่น 203.146.86.0/24 เป็น IP Class C มี Net ID 24 บิต และ Host ID 8 บิต สามารถนำไปจ่ายให้ เครื่องลูกข่ายได้ 254 เครื่อง ถ้าหากหน่วยงานที่ใช้มี สาขาย่อยอยู่ต่างจังหวัด เราสามารถแบ่งไอพีออกเป็น ส่วนย่อย ๆ เพื่อให้สาขาต่างจังหวัดนำไปใช้งานก็ สามารถทำได้เช่นกัน เช่น  Network address 203.146.86.0  Subnet mask 255.255.255.192(/26)

9 Classless IP Address  ทำการแปลง Subnet mask เป็นเลขฐานสองจะได้ เป็น  11111111.11111111.11111111.11000000  บิตสุดท้ายเท่ากับ 2 บิต ที่ใช้ทำเป็น Subnet เหลือ อีก 6 บิตใช้ทำ Host ID (2 6 – 2 = 62 เครื่อง ) Subnet ช่วงของไอพีที่ใช้งาน Boardcast 203.146.86.0203.146.86.1 to 203.146.86.62203.146.86.63 203.146.86.64203.146.86.65 to 203.146.86.126203.146.86.127 203.146.86.128203.146.86.129 to 203.146.86.190203.146.86.191 203.146.86.192203.146.86.193 to 203.146.86.254203.146.86.255

10 Private IP Address  เรียกกันว่าไอพีปลอม หรือไอพีภายใน ถูกนำมาใช้ สำหรับองค์กรที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไอพีปลอม นั้นปัจจุบันถูกนำมาใช้งานในการจ่ายให้เครื่องลูกข่าย ในองค์กร เช่น  ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่  ทำเป็นระบบ NAT ในการจ่ายไอพีให้เครื่องลูกข่ายในองค์กร  ใช้ทำระบบ Intranet ใช้งานในองค์กร ClassRange of IP A10.0.0.0 to 10.255.255.255 B172.16.0.0 to 172.31.255.255 C192.168.0.0 to 192.168.255.255

11 DNS (Domain Name System)  เป็นระบบการแปลงชื่อ Host เป็น IP และแปลง IP เป็น Host เช่น www.google.co.th <> 209.85.175.104www.google.co.th  การแปลงชื่อ Host เป็น IP เรียกว่า Forward Mapping  การแปลง IP เป็น Host เรียกว่า Reverse Mapping  หน่วยงานที่ดูแลโดเมนเนมสากลคือ InterNIC (www.internic.net)www.internic.net  หน่วยงานที่ดูแลโดเมนสัญชาติไทยคือ THNIC (www.thnic.net)

12  โดเมนเนม สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ  โดเมนเนม 2 ระดับ เช่น se-ed.com  โดเมนเนม 3 ระดับ เช่น feu.ac.th 2 ระดับ 3 ระดับคำอธิบาย.com.co.th องค์กรธุรกิจ.net.net.th ผู้ให้บริการด้านเครือข่าย.org.or.th หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร.edu.ac.th สถาบันการศึกษา.gov.go.th หน่วยงานราชการ.mil.mi.th หน่วยงานทางทหาร -.in.th บุคคลทั่วไป


ดาวน์โหลด ppt IP Address  เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดสรร คือ InterNIC (Internet Network Information Center) ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google