งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Domain Name Apirada Thadadech 4/4/2017 Domain name.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Domain Name Apirada Thadadech 4/4/2017 Domain name.ppt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Domain Name Apirada Thadadech 4/4/2017 Domain name.ppt

2 Contents ความหมาย Domain Name พัฒนาการของ Domain Name
ข้อควรพิจารณาการจดชื่อโดเมนเนม Level of Domain Name Web Hosting 4/4/2017

3 ความหมาย Domain Name ชื่อเว็บไซต์ IP Address ซึ่ง IP Adress ถือเป็น
หมายเลขประจำตัว ของ คอมพิวเตอร์ ตัวนั้น ใช้การอ้างถึง computer หรือ server ในเครือข่าย Internet ชื่อคอมพิวเตอร์ ตาม มาตราฐาน ของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า "ดีเอ็นเอส" DNS (Domain Name System) หรือระบบชื่อ Domain name 4/4/2017

4 พัฒนาการ IP Address: กลุ่มตัวเลข 4 หลัก 172.25.8.1
Domain Name: =ชื่อเฉพาะสำหรับอ้างถึงตำแหน่งในการติดต่อบนเครือข่าย เป็นชื่อเว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) เช่น เพื่อใช้เปิดเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยง่าย Domain Name ที่ดีควรตั้งชื่อที่จำง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ยาวเกินไป และเลือกสกุล Domain ที่เหมาะสม Internet Assigned Numbers authority (IANA) คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีหน้าที่ดูแล Domain name ทั่วโลกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 4/4/2017

5 ข้อควรพิจารณาการจด Domain Name
มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยในการรับส่ง ข้อมูล ง่ายต่อการจดจำ 4/4/2017

6 Level of Domain Name Top level .com  เวบไซต์เชิงพาณิชย์
.net  เวบไซต์สำหรับองค์กร เครือข่าย .mil  เวบไซต์ของหน่วยทหาร .gov  เวบไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล .edu  เวบไซต์สถาบันการศึกษา .org  เวบไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4/4/2017

7 Secondary Level .co.th  เวบไซต์ของบริษัทเอกชน
.go.th  เวบไซต์ของภาครัฐระดับกรมขึ้นไป .or.th  เวบไซต์ของภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม .ac.th  เวบไซต์สถบันการศึกษา 4/4/2017

8 Domain name ภาษาไทย  Domain Name ภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อด้วยตัวอักษรภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น โพลาร์.com เว็บ-โฮสติ้ง.com เป็นต้น      Domain Name ภาษาไทยเป็นมาตรฐานใหม่ เรียกว่า IDN (Internationalized Domain Name) ปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงานมีการเปิดรับจดทะเบียนDomain Name ลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ .com และ .net 4/4/2017

9 ค่าบริการจด Domain name ภาษาไทย
4/4/2017

10 การจดทะเบียน Domain Name
ข้อมูลที่จำเป็นต้องเตรียม ชื่อ Domain Nameไม่ยาวเกิน ไม่ซ้ำ โดยตรวจสอบได้จาก ชื่อ user id and Password เวบโฮสติ้ง ข้อมูลส่วนตัวผู้จดทะเบียน 4/4/2017

11 Web Hosting คือการให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดย ราคาจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เว็บไซต์ ใช้ เป็นบริการที่ให้นำข้อมูลที่จะเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูล การติดต่อการค้าบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4/4/2017

12 คุณสมบัติที่ดีของเวบโฮสติ้ง
ประสิทธิภาพสูง ทั้ง ความจุ และ ความเร็ว มี IP Address คงที่ น่าเชื่อถือ ควรเป็นบริษัท ที่เปิดมานาน มีฐานลูกค้าที่มีชื่อเสียงเยอะพอสมควรมาใช้บริการเช่าพื้นที่ นั้นต้องเปิดเว็บได้รวดเร็ว ไม่โหลดข้อมูลนาน มีระบบรักษาความปลอดภัย ต้องไม่ล่มบ่อย ข้อมูลไม่ถูกโจรกรรม มีระบบป้องกันไวรัสและสแปม ควรได้ผลอย่างต่ำ 90% มี ระบบสำรองข้อมูล อย่างต่ำควรเป็น Weekly Backup มีผู้ดูแลระบบติดตามการใช้งาน 4/4/2017

13 Web Hosting http://hosting.netregis.com/ http://www.chaiyohosting.com/
4/4/2017

14 Interesting Website www.thnic.net
เวบไซต์รับจดโดเมนเนม คือ เวบไซต์ศาลทรัพท์สินทางปัญญา 4/4/2017

15 กระบวนการหมดอายุโดเมน (Domain Name)
4/4/2017


ดาวน์โหลด ppt Domain Name Apirada Thadadech 4/4/2017 Domain name.ppt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google