งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

7/28/2014Domain name.ppt1 Domain Name Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "7/28/2014Domain name.ppt1 Domain Name Apirada Thadadech."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 7/28/2014Domain name.ppt1 Domain Name Apirada Thadadech

2 7/28/20142 Contents  ความหมาย Domain Name  พัฒนาการของ Domain Name  ข้อควรพิจารณาการจดชื่อโดเมนเนม  Level of Domain Name  Web Hosting

3 ความหมาย Domain Name  ชื่อเว็บไซต์  IP Address ซึ่ง IP Adress ถือเป็น  หมายเลขประจำตัว ของ คอมพิวเตอร์ ตัวนั้น ใช้การอ้างถึง computer หรือ server ในเครือข่าย Internet ชื่อคอมพิวเตอร์ ตาม มาตราฐาน ของ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเรียกว่า "ดีเอ็นเอส" DNS (Domain Name System) หรือระบบ ชื่อ Domain name 7/28/20143

4 4 พัฒนาการ  IP Address: กลุ่มตัวเลข 4 หลัก 172.25.8.1  Domain Name: = ชื่อเฉพาะสำหรับอ้างถึงตำแหน่งในการติดต่อบน เครือข่าย เป็น ชื่อเว็บไซต์หรือ URL (Uniform Resource Locator) เช่น www.24webhost.com เพื่อใช้เปิดเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยง่าย Internet Assigned Numbers authority (IANA) คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหา กำไร มีหน้าที่ดูแล Domain name ทั่วโลกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน Domain Name ที่ดีควรตั้งชื่อที่จำง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ ไม่ยาว เกินไป และเลือกสกุล Domain ที่เหมาะสม

5 7/28/20145 ข้อควรพิจารณาการจด Domain Name  มีความน่าเชื่อถือ  มีความปลอดภัยในการรับส่ง ข้อมูล  ง่ายต่อการจดจำ http://www.siamdomain.com

6 7/28/20146 Level of Domain Name  Top level .com  เวบไซต์เชิงพาณิชย์ .net  เวบไซต์สำหรับองค์กร เครือข่าย .mil  เวบไซต์ของหน่วยทหาร .gov  เวบไซต์ของหน่วยงานรัฐบาล .edu  เวบไซต์สถาบันการศึกษา .org  เวบไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

7 7/28/20147  Secondary Level .co.th  เวบไซต์ของบริษัทเอกชน .go.th  เวบไซต์ของภาครัฐระดับกรมขึ้นไป .or.th  เวบไซต์ของภาครัฐระดับต่ำกว่ากรม .ac.th  เวบไซต์สถบันการศึกษา

8 7/28/20148 Domain name ภาษาไทย Domain Name ภาษาไทย เป็นการจดทะเบียนชื่อด้วยตัวอักษร ภาษาไทย ยกตัวอย่างเช่น โพลาร์.com เว็บ-โฮสติ้ง.com เป็นต้น Domain Name ภาษาไทยเป็นมาตรฐานใหม่ เรียกว่า IDN (Internationalized Domain Name) ปัจจุบันสามารถใช้งาน ได้อย่างสากล และมีเบราเซอร์ต่างๆ ที่รองรับการทำงานมีการ เปิดรับจดทะเบียนDomain Name ลักษณะนี้ ใน 2 นามสกุล คือ.com และ.net

9 7/28/20149 ค่าบริการจด Domain name ภาษาไทย  http://www.mindwebhost.com/domain- name.php http://www.mindwebhost.com/domain- name.php  http://www.ic-myhost.com/ http://www.ic-myhost.com/  http://www.thaiirc.in.th/tactics/regdomai n.shtml http://www.thaiirc.in.th/tactics/regdomai n.shtml

10 7/28/201410 การจดทะเบียน Domain Name  ข้อมูลที่จำเป็นต้องเตรียม  ชื่อ Domain Name ไม่ยาวเกิน ไม่ซ้ำ โดยตรวจสอบได้ จาก www.checkdomain.comwww.checkdomain.com  ชื่อ user id and Password  เวบโฮสติ้ง  ข้อมูลส่วนตัวผู้จดทะเบียน

11 7/28/201411 Web Hosting  คือการให้บริการรับฝากเว็บไซต์ โดย ราคาจะขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่เว็บไซต์ ใช้  เป็นบริการที่ให้นำข้อมูลที่จะเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตมา เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตตลอดเวลา  บริการให้เช่าพื้นที่เพื่อใช้เผยแพร่ข้อมูล การติดต่อ การค้าบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

12 7/28/201412 คุณสมบัติที่ดีของเวบโฮสติ้ง  ประสิทธิภาพสูง ทั้ง ความจุ และ ความเร็ว  มี IP Address คงที่  น่าเชื่อถือ ควรเป็นบริษัท ที่เปิดมานาน มีฐานลูกค้าที่มีชื่อเสียงเยอะ พอสมควรมาใช้บริการเช่าพื้นที่  นั้นต้องเปิดเว็บได้รวดเร็ว ไม่โหลดข้อมูลนาน  มีระบบรักษาความปลอดภัย  ต้องไม่ล่มบ่อย  ข้อมูลไม่ถูกโจรกรรม  มีระบบป้องกันไวรัสและสแปม ควรได้ผลอย่างต่ำ 90%  มี ระบบสำรองข้อมูล อย่างต่ำควรเป็น Weekly Backup  มีผู้ดูแลระบบติดตามการใช้งาน

13 7/28/201413 Web Hosting http://hosting.netregis.com/  http://www.chaiyohosting.com/ http://www.chaiyohosting.com/  http://www.siamwebhosting.com/ http://www.siamwebhosting.com/  http://www.jaideehosting.com http://www.jaideehosting.com  http://www.bangkokhost.com/ http://

14 7/28/201414 Interesting Website เวบไซต์รับจดโดเมนเนม  http://www.google.com/a/help/intl/th/index.htmlhttp://www.google.com/a/help/intl/th/index.html  http://www.thaihosttoday.com/  h ttp://www.hostingdynamo.com/domain.asp  www.thnic.netwww.thnic.net  www.wipo.int คือ เวบไซต์ศาลทรัพท์สินทางปัญญา

15 7/28/201415 กระบวนการหมดอายุโดเมน (Domain Name)


ดาวน์โหลด ppt 7/28/2014Domain name.ppt1 Domain Name Apirada Thadadech.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google