งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับผู้ใช้น้ำรายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับผู้ใช้น้ำรายใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับผู้ใช้น้ำรายใหม่
นิคมอุตสาหกรรม RIL1996

2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยองลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับนิคมอุตสาหกรรม RIL1996 โดยมีคุณวณิชย์ ศิริสันธนะ กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 และประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง เป็นผู้ลงนามคู่สัญญาด้วย นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 เน้นการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พื้นที่โครงการประมาณ 1,700 ไร่ ได้รับปริมาณน้ำจัดสรร 34 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการแล้ว 2 ราย คือ บจ.สยามโอเลฟินส์ เครือปูนซีเมนต์ไทย และ โครงการศูนย์การผลิตอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 ของ บมจ.อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) (ATC)

3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระยอง และ กรรมการผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 แลกเปลี่ยนคู่สัญญาซื้อขายน้ำดิบ โดยมีผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรม RIL1996 และผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน


ดาวน์โหลด ppt งานลงนามสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับผู้ใช้น้ำรายใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google