งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยองลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 โดยมีคุณวณิชย์ ศิริสันธนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยองลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 โดยมีคุณวณิชย์ ศิริสันธนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยองลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 โดยมีคุณวณิชย์ ศิริสันธนะ กรรมการ ผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 และประธานสภาอุตสาหกรรม จ. ระยอง เป็นผู้ลงนามคู่สัญญาด้วย  นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 เน้นการลงทุนอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  พื้นที่โครงการประมาณ 1,700 ไร่ ได้รับปริมาณน้ำจัดสรร 34 ล้าน ลูกบาศก์เมตร  ขณะนี้มีผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการแล้ว 2 ราย คือ บจ. สยามโอ เลฟินส์ เครือปูนซีเมนต์ไทย และ โครงการศูนย์การผลิตอะโรเมติกส์ แห่งที่ 2 ของ บมจ. อะโรเมติกส์ ( ประเทศไทย ) (ATC)

3 ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการระยอง และ กรรมการ ผู้จัดการ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 แลกเปลี่ยนคู่สัญญาซื้อขาย น้ำดิบ โดยมีผู้แทนจากนิคมอุตสาหกรรม RIL1996 และผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน


ดาวน์โหลด ppt เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 คุณพจนา บุญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ปฏิบัติการระยองลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบกับ นิคมอุตสาหกรรม RIL1996 โดยมีคุณวณิชย์ ศิริสันธนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google