งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิด จากที่ปรึกษา ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิด จากที่ปรึกษา ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิด จากที่ปรึกษา ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ.
ผธพ. รสส. ชสบ. ผธผ. รกห. ข้อคิด จากที่ปรึกษา ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ. พฤษภาคม 2548

2 ประธานศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ กฟผ
ประธานศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ กฟผ.และคณะกรรมการบริหาร ฯ เข้าพบและเรียนเชิญ รสพ. รสผ. รรส. รกห. และ ชรบ. (ตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นที่ปรึกษาฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

3 “ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ กฟผ. ต้องมีความชัดเจน
ในการร่วมมือกันรับผิดชอบ งานด้านพัฒนาคุณภาพ ขององค์กร” 6 พฤษภาคม 2548 นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์พันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจพัฒนา (ผธพ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ.กฟผ. โทรภายใน : 61000 Address :

4 “คุณภาพ”ของ วิทยากร ต้องมี “การสร้าง” มี “ธง” มี “การพัฒนา”
“คุณภาพ”ของ วิทยากร ต้องมี “การสร้าง” มี “ธง” มี “การพัฒนา” เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน 4 พฤษภาคม 2548 นายณรงค์ สีตสุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (ผธผ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ.กฟผ. โทรภายใน : 66000 Address :

5 ต้องมีการปรับเปลี่ยน งานคุณภาพ เป็นกระบวนการจากเดิม
“การทำงานขององค์กร ต้องมีการปรับเปลี่ยน งานคุณภาพ เป็นกระบวนการจากเดิม ซึ่งเหมาะกับการจัดทำธุรกิจ ที่ต้องมองเรื่อง ลูกค้า เป็นสำคัญ นำวิทยากรใหม่ เข้ามา” 4 พฤษภาคม 2548 นายพิชัย จุลพงศธร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริหาร (รกห.) ประธานกรรมการนโยบายคุณภาพ บมจ. กฟผ. ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ.กฟผ. โทรภายใน : Address :

6 สุดท้ายคือการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ”
“เน้นการพัฒนา เน้นการปรับปรุง การแก้ปัญหา พัฒนาคน สุดท้ายคือการเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การ” 19 พฤษภาคม 2548 นายจำนงค์ วงศ์สว่าง รองผู้จัดการใหญ่ระบบส่ง (รสส.) ประธานกรรมการส่งเสริม คุณภาพ บมจ.กฟผ. ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ.กฟผ. โทรภายใน : Address :

7 เพื่อเคี่ยวให้มีคุณภาพ”
“เป็นวิทยากรคุณภาพ ต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ ทำอย่างไร เพื่อเคี่ยวให้มีคุณภาพ” พฤษภาคม 2548 นายวันชัย กัญมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ.กฟผ. โทรภายใน : 62012 Address :

8


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิด จากที่ปรึกษา ศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google