งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิด จากที่ ปรึกษา ศูนย์ บริหาร วิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. พฤษภาคม 2548 ผธ พ. รส ส. ชส บ. ผธ ผ. รก ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิด จากที่ ปรึกษา ศูนย์ บริหาร วิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. พฤษภาคม 2548 ผธ พ. รส ส. ชส บ. ผธ ผ. รก ห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิด จากที่ ปรึกษา ศูนย์ บริหาร วิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. พฤษภาคม 2548 ผธ พ. รส ส. ชส บ. ผธ ผ. รก ห.

2 ประธานศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ กฟผ. และคณะกรรมการบริหาร ฯ เข้าพบและ เรียนเชิญ รสพ. รสผ. รรส. รกห. และ ชรบ. ( ตำแหน่งในขณะนั้น ) เป็นที่ปรึกษาฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2548

3 นายณรงค์ศักดิ์ วิเชษฐ์ พันธุ์ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจพัฒนา ( ผธพ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. “ ศูนย์บริหาร วิทยากรคุณภาพ กฟผ. ต้องมีความชัดเจน ในการร่วมมือกัน รับผิดชอบ งานด้านพัฒนา คุณภาพ ขององค์กร ” 6 พฤษภาคม 2548 โทรภายใน : 61000 Email Address : narongsak.v@egat.co.th

4 นายณรงค์ สีต สุวรรณ ผู้จัดการใหญ่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ( ผธผ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ. โทรภายใน : 66000 Email Address : narong.s@egat.co. th “ คุณภาพ ” ของ วิทยากร ต้องมี “ การสร้าง ” มี “ ธง ” มี “ การพัฒนา ” เพื่อเป็นแนวทาง เดียวกัน 4 พฤษภาคม 2548

5 นายพิชัย จุลพงศธร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริหาร ( รกห.) ประธานกรรมการนโยบายคุณภาพ บมจ. กฟผ. ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ. โทรภายใน : 63030 Email Address : pichai.c@egat.co.th “ การทำงานของ องค์กร ต้องมีการปรับเปลี่ยน งานคุณภาพ เป็นกระบวนการจาก เดิม ซึ่งเหมาะกับการ จัดทำธุรกิจ ที่ต้องมองเรื่อง ลูกค้า เป็นสำคัญ นำวิทยากรใหม่ เข้า มา ” 4 พฤษภาคม 2548

6 นายจำนงค์ วงศ์ สว่าง รองผู้จัดการใหญ่ระบบส่ง ( รสส.) ประธานกรรมการส่งเสริม คุณภาพ บมจ. กฟผ. ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากรคุณภาพ บมจ. กฟผ. โทรภายใน : 62010 Email Address : chamnong.w@egat.co.th “ เน้นการพัฒนา เน้นการปรับปรุง การแก้ปัญหา พัฒนาคน สุดท้ายคือการเพิ่ม ผลผลิตให้กับ องค์การ ” 19 พฤษภาคม 2548

7 นายวันชัย กัญ มาศ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่บำรุงรักษา ระบบส่ง ( ชสบ.) ที่ปรึกษาศูนย์บริหารวิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. “ เป็นวิทยากร คุณภาพ ต้องมีคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ ทำอย่างไร เพื่อเคี่ยวให้มี คุณภาพ ” พฤษภาคม 2548 โทรภายใน : 62012 Email Address : wanchai.g@egat.co.th

8


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิด จากที่ ปรึกษา ศูนย์ บริหาร วิทยากร คุณภาพ บมจ. กฟผ. พฤษภาคม 2548 ผธ พ. รส ส. ชส บ. ผธ ผ. รก ห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google