งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณครูจรัสศรี ผู้แทน ร. ร. บ้านท่า ดาน รับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน ระดับภาคกลาง คุณครูจรัสศรี และ คุณครู อำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณครูจรัสศรี ผู้แทน ร. ร. บ้านท่า ดาน รับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน ระดับภาคกลาง คุณครูจรัสศรี และ คุณครู อำนาจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณครูจรัสศรี ผู้แทน ร. ร. บ้านท่า ดาน รับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน ระดับภาคกลาง คุณครูจรัสศรี และ คุณครู อำนาจ ผู้แทน ร. ร. บ้านท่าดานรับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน ระดับภาคกลาง ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 -23 มีนาคม 2550

2 ผู้แทน ร. ร. บ้านท่าดาน และผู้แทน ร. ร. บ้านอีมาดอีทราย รับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับ ภาคกลาง ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 -23 มีนาคม 2550

3 ดร. สมภพ สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีวภาคกลาง ให้เกียรติถ่ายภาพ ร่วมกับผู้แทน ร. ร. บ้านอีมาดอีทราย และ ผู้แทน ร. ร. บ้านท่าดาน พร้อมผู้ประสานงานจากวิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 -23 มีนาคม 2550


ดาวน์โหลด ppt คุณครูจรัสศรี ผู้แทน ร. ร. บ้านท่า ดาน รับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบ ยั่งยืน ระดับภาคกลาง คุณครูจรัสศรี และ คุณครู อำนาจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google