งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2550 คุณครูจรัสศรี ผู้แทน ร.ร.บ้านท่าดาน รับโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาคกลาง คุณครูจรัสศรี และ คุณครูอำนาจ ผู้แทน ร.ร.บ้านท่าดานรับโล่ และ เกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาคกลาง

2 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2550 ผู้แทน ร.ร.บ้านท่าดาน และผู้แทน ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย รับโล่ และเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบ โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ระดับภาคกลาง

3 ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพการเข้าประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนระดับภาค ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนาคม 2550 ดร.สมภพ สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคกลาง ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับผู้แทน ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย และ ผู้แทน ร.ร. บ้านท่าดาน พร้อมผู้ประสานงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี


ดาวน์โหลด ppt ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยาคอนเวนชั่นรีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google