งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

UniGang.com. ข้อความที่กำหนด 01 การเกษตรเสียหาย 99H 02 การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก 05A04F 03 การบินสูญเสียรายได้มหาศาล 05A04F 04 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "UniGang.com. ข้อความที่กำหนด 01 การเกษตรเสียหาย 99H 02 การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก 05A04F 03 การบินสูญเสียรายได้มหาศาล 05A04F 04 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 UniGang.com

2

3

4

5

6 ข้อความที่กำหนด 01 การเกษตรเสียหาย 99H 02 การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก 05A04F 03 การบินสูญเสียรายได้มหาศาล 05A04F 04 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 99H 05 เครดิตและค่าเงินยูโรลดลง 99H 06 เถ้าถ่านจำนวนมหาศาล 08D01A09A10A 07 ธุรกิจท่องเที่ยวเสียหาย 05A04F 08 เป็นผงเศษแก้วและเศษโลหะ 99H 09 สุขภาพประชาชนแย่ลง 99H 10 หยุดการบินในยุโรปเกือบครึ่งหนึ่ง 02A03A07A

7 06 เถ้าถ่าน จำนวน มหาศาล 08 เป็นผง เศษแก้ว และเศษ โลหะ 10 หยุดการ บินในยุโรป เกือบ ครึ่งหนึ่ง 09 สุขภาพ ประชาชน แย่ลง 01 การเกษตร เสียหาย 03 การบิน สูญเสีย รายได้ มหาศาล 07 ธุรกิจ ท่องเที่ยว เสียหาย 02 การ ขนส่งสินค้า หยุดชะงัก 05 เครดิต และค่าเงินยู โรลดลง 04 การฟื้น ตัวทาง เศรษฐกิจ X


ดาวน์โหลด ppt UniGang.com. ข้อความที่กำหนด 01 การเกษตรเสียหาย 99H 02 การขนส่งสินค้าหยุดชะงัก 05A04F 03 การบินสูญเสียรายได้มหาศาล 05A04F 04 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google