งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Time แบ่งเป็น และ เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after , past

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Time แบ่งเป็น และ เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after , past"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Time แบ่งเป็น และ เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after , past เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30 นาที a quarter = 15 และ นาที

2 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6
เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 Example am = It is six o’clock . am = It is ten after six . It is ten past six . am = It is a quarter after six . It is a quarter past six . am = It is a half after six . It is a half past six .

3 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12
เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 am = It is twenty- five to seven. am = It is twenty to seven. am = It is a quarter to seven. am = It is seven o’clock .

4 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน
a.m. เที่ยงคืน Midnight a.m. a.m. a.m. a.m. a.m. a.m.

5 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน ( ต่อ )
p.m. เที่ยงวัน At noon หมายเหตุ a.m.ถึง a.m. ใช้ in the morning

6 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน
p.m. เที่ยงวัน At noon p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

7 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน ( ต่อ )
a.m. เที่ยงคืน Midnight

8 หมายเหตุ a.m.ถึง a.m. ใช้ in the morning

9 ใช้ in the afternoon 5.00 p.m. ถึง 9.00 p.m. ใช้ in the evening
p. m . ถึง a.m. ใช้ At night


ดาวน์โหลด ppt Time แบ่งเป็น และ เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after , past

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google