งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30 นาที a quarter = 15 และ 45 นาที

2 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 Example 1. 6.00 am = It is six o’clock. 2. 6.10 am = It is ten after six. It is ten past six. 3. 6.15 am = It is a quarter after six. It is a quarter past six. 4. 6.30 am = It is a half after six. It is a half past six.

3 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 5. 6. 35 am = It is twenty- five to seven. 6. 6. 40 am = It is twenty to seven. 7. 6. 45 am = It is a quarter to seven. 8. 7.00 am = It is seven o’clock.

4 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน 12.00 a.m. เที่ยงคืน Midnight 01.00 a.m. 02.00 a.m. 03.00 a.m. 04.00 a.m. 05.00 a.m. 06.00 a.m.

5 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน ( ต่อ ) 07.00 a.m. 08.00 a.m. 09.00 a.m. 10.00 a.m. 11.00 a.m. 12.00 p.m. เที่ยงวัน At noon หมายเหตุ 12.00 a.m. ถึง 11.00 a.m. ใช้ in the morning

6 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน 12.00 p.m. เที่ยงวัน At noon 01.00 p.m. 02.00 p.m. 03.00 p.m. 04.00 p.m. 05.00 p.m. 06.00 p.m.

7 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน ( ต่อ ) 07.00 p.m. 08.00 p.m. 09.00 p.m. 10.00 p.m. 11.00 p.m. 12.00 a.m. เที่ยงคืน Midnight

8 หมายเหตุ 12.00 a.m. ถึง 11.00 a.m. ใช้ in the morning

9 01.00 p.m. ถึง 05.00 p.m. ใช้ in the afternoon 5.00 p.m. ถึง 9.00 p.m. ใช้ in the evening 10.00 p. m. ถึง 12.00 a.m. ใช้ At night


ดาวน์โหลด ppt Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google