งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Time แบ่งเป็น และ เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30 นาที a quarter = 15 และ 45 นาที

2 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 Example am = It is six o’clock am = It is ten after six. It is ten past six am = It is a quarter after six. It is a quarter past six am = It is a half after six. It is a half past six.

3 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข am = It is twenty- five to seven am = It is twenty to seven am = It is a quarter to seven am = It is seven o’clock.

4 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน a.m. เที่ยงคืน Midnight a.m a.m a.m a.m a.m a.m.

5 A.M. เที่ยงคืน ถึง เที่ยงวัน ( ต่อ ) a.m a.m a.m a.m a.m p.m. เที่ยงวัน At noon หมายเหตุ a.m. ถึง a.m. ใช้ in the morning

6 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน p.m. เที่ยงวัน At noon p.m p.m p.m p.m p.m p.m.

7 P.M. เที่ยงวัน ถึง เที่ยงคืน ( ต่อ ) p.m p.m p.m p.m p.m a.m. เที่ยงคืน Midnight

8 หมายเหตุ a.m. ถึง a.m. ใช้ in the morning

9 01.00 p.m. ถึง p.m. ใช้ in the afternoon 5.00 p.m. ถึง 9.00 p.m. ใช้ in the evening p. m. ถึง a.m. ใช้ At night


ดาวน์โหลด ppt Time แบ่งเป็น 12 - 6 และ 6 - 12 12 - 6 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 12 ถึง เลข 6 ใช้ after, past 6 -12 เข็มยาวเดินตั้งแต่ เลข 6 ถึง เลข 12 ใช้ to a half = 30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google