งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1 18.97% ผลรวม ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 81.03% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ปราจีนบุรี 305,045 247,163 81.03 เขต 1

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ปราจีนบุรี 92.71 2.30 4.99 เขต 1

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดปราจีนบุรี
เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
พลังประชาชน มัชฌิมาธิปไตย เขต 1 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดปราจีนบุรี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง เขต 1 ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ชยุต ภุมมะกาญจนะ พลังประชาชน 94,782 38.35 31.07 สุนทร วิลาวัลย์ มัชฌิมาธิปไตย 87,974 35.59 28.84 คงกฤช หงษ์วิไล 85,673 34.66 28.09


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google