งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร.นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร.นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร.นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 ทำไมต้องสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก ประเทศทั่วโลกต้องการส่งสินค้าไปขาย สินค้านำเข้าสหรัฐฯ ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตรที่จดทะเบียนกับ สำนักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หรือ USPTO ระบบสิทธิบัตรของสหรัฐก่อตั้งในสมัยประธานาธิบดีคนแรก จำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองจากทางการ ,170 ฉบับ (ข้อมูลถึงปี ค.ศ. 2004)‏

3 สถิติน่าที่สนใจ ปัจจุบัน USPTO รับรองสิทธิบัตร 18,000 ฉบับต่อสัปดาห์
73% ของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในแต่ละ อุตสาหกรรมเกิดจากนักประดิษฐ์อิสระ ไม่ใช่ บริษัทขนาดใหญ่ คำร้องขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 50% ถูกยกเลิกโดยผู้ประดิษฐ์ก่อนที่จะ ได้รับการรับรอง สิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองแล้วเพียง 1% กลายเป็นสินค้าที่จำหน่าย ในท้องตลาด ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสามารถสืบค้นได้จากทั่วโลก

4 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของ USPTO ได้อย่างไร
ข้อมูลในสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามีเปิดเผยในอินเตอร์เน็ตที่

5 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของ USPTO ได้อย่างไร
ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย คำขอสิทธิบัตร (ยังไม่รับรอง) สิทธิบัตรที่รับรองแล้ว สิทธิบัตรที่หมดอายุ หรือละทิ้งไม่ต่ออายุ (ไม่ได้รับความคุ้มครองอีกต่อไป) สิทธิบัตรที่ยังไม่หมดอายุ และยังได้รับความคุ้มครอง

6 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลของ USPTO ได้อย่างไร
สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ส่วนมาก ไม่ได้มาจดทะเบียนในประเทศไทย คนไทยสามารถ สืบค้น ศึกษา และใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ได้อย่างถูกกฎหมายทั้ง ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ สิทธิบัตรหมดอายุ หรือถูกละทิ้ง ใช้ได้อย่างอิสระทั้งในประเทศ และส่งออก สิทธิบัตรที่ยังได้รับความคุ้มครอง ที่ไม่มาจดทะเบียนในประเทศไทย สามารถ ใช้ได้อย่างอิสระ ยกเว้นส่งออกไปยังที่สิทธิบัตรนั้นไปจดทะเบียน

7 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ USPTO
โดยทางตรงที่ ได้ข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพแบบ TIFF (*.tif) ไฟล์ละหน้า ไม่สะดวก ถ้าต้องการแบบสมบูรณ์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

8 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ USPTO
โดยผ่านเว็บไซต์ เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานจากเงินบริจาคและ ค่าโฆษณาในเว็บไซต์ ได้รับอนุญาตจาก USPTO กรอกหมายเลขสิทธิบัตร แล้วระบบจะรวบรวมไฟล์รูปภาพ TIFF เพื่อประมวลผลเป็นไฟล์ PDF ซึ่งมีข้อมูลทุกหน้าในไฟล์เดียว

9 ขั้นตอนการใช้งานระบบ pat2pdf.org
สืบค้นข้อมูลจาก USPTO.gov หรือ Google.com แล้วจดหมายเลขสิทธิบัตรไว้ ไปที่ กรอกหมายเลขสิทธิบัตร ดาวน์โหลด สิทธิบัตรฉบับเต็ม (PDF) เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์สิทธิบัตรด้วย Acrobat Reader

10 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยวกับ “patent LIGA micromold” ใน Google

11 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org
มีข้อมูลจาก เป็นสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หมายเลข

12 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org

13 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org
ดาวน์โหลดสิทธิบัตร หมายเลข

14 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org
เปิดอ่านสิทธิบัตรด้วย Acrobat Reader

15 รายละเอียดเพิ่มเติม ขอรายละเอียดเพิ่มเติม (ฟรี) ได้ที่
ดร.นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร.นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google