งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร. นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร. นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร. นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 ทำไมต้องสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดขนาดใหญ่มาก ประเทศทั่วโลกต้องการส่งสินค้าไปขาย สินค้านำเข้าสหรัฐฯ ได้รับความคุ้มครองโดย สิทธิบัตรที่จดทะเบียนกับ สำนักสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา หรือ USPTO ระบบสิทธิบัตรของสหรัฐก่อตั้งในสมัย ประธานาธิบดีคนแรก จำนวนสิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองจากทางการ 187,170 ฉบับ ( ข้อมูลถึงปี ค. ศ. 2004)‏

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 สถิติน่าที่สนใจ ปัจจุบัน USPTO รับรองสิทธิบัตร 18,000 ฉบับ ต่อสัปดาห์ 73% ของเทคโนโลยีที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ขนานใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรมเกิดจากนัก ประดิษฐ์อิสระ ไม่ใช่ บริษัทขนาดใหญ่ คำร้องขอจดสิทธิบัตรมากกว่า 50% ถูกยกเลิก โดยผู้ประดิษฐ์ก่อนที่จะได้รับการรับรอง สิทธิบัตรที่ได้รับการรับรองแล้วเพียง 1% กลายเป็นสินค้าที่จำหน่าย ในท้องตลาด ระบบสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันสามารถ สืบค้นได้จากทั่วโลก

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 4 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ของ USPTO ได้อย่างไร ข้อมูลในสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกามีเปิดเผยใน อินเตอร์เน็ตที่ http://patft.uspto.gov

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ของ USPTO ได้อย่างไร ในฐานข้อมูลสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย คำขอสิทธิบัตร ( ยังไม่รับรอง ) สิทธิบัตรที่รับรองแล้ว สิทธิบัตรที่หมดอายุ หรือละทิ้งไม่ต่ออายุ ( ไม่ได้รับความ คุ้มครองอีกต่อไป ) สิทธิบัตรที่ยังไม่หมดอายุ และยังได้รับความคุ้มครอง

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 6 เราจะใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล ของ USPTO ได้อย่างไร สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา ส่วนมาก ไม่ได้มาจด ทะเบียนในประเทศไทย คนไทยสามารถ สืบค้น ศึกษา และใช้ประโยชน์ สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมายทั้ง ในเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ สิทธิบัตรหมดอายุ หรือถูกละทิ้ง ใช้ได้อย่างอิสระทั้ง ในประเทศ และส่งออก สิทธิบัตรที่ยังได้รับความคุ้มครอง ที่ไม่มาจด ทะเบียนในประเทศไทย สามารถ ใช้ได้อย่างอิสระ ยกเว้นส่งออกไปยังที่สิทธิบัตรนั้นไปจดทะเบียน

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ USPTO โดยทางตรงที่ http://patft.uspto.govhttp://patft.uspto.gov ได้ข้อมูลเป็นไฟล์รูปภาพแบบ TIFF (*.tif) ไฟล์ละหน้า ไม่สะดวก ถ้าต้องการแบบสมบูรณ์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรของ USPTO โดยผ่านเว็บไซต์ http://www.pat2pdf.org เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานจาก เงินบริจาคและ ค่าโฆษณาในเว็บไซต์ ได้รับอนุญาตจาก USPTO กรอกหมายเลขสิทธิบัตร แล้วระบบจะรวบรวม ไฟล์รูปภาพ TIFF เพื่อประมวลผลเป็นไฟล์ PDF ซึ่งมีข้อมูลทุกหน้าในไฟล์เดียว

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 9 ขั้นตอนการใช้งานระบบ pat2pdf.org สืบค้นข้อมูลจาก USPTO.gov หรือ Google.com แล้วจดหมายเลขสิทธิบัตรไว้ ไปที่ http://www.pat2pdf.org กรอกหมายเลข สิทธิบัตรhttp://www.pat2pdf.org ดาวน์โหลด สิทธิบัตรฉบับเต็ม (PDF) เก็บไว้ใน คอมพิวเตอร์ เปิดไฟล์สิทธิบัตรด้วย Acrobat Reader

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเกี่ยวกับ “patent LIGA micromold” ใน Google

11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 11 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org มีข้อมูลจาก www.freepatentsonline.com เป็นสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 6692680www.freepatentsonline.com

12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org กรอกหมายเลขสิทธิบัตร 6692680 ใน pat2pdf.org

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org ดาวน์โหลดสิทธิบัตร หมายเลข 6692680

14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 14 ตัวอย่างใช้งานระบบ pat2pdf.org เปิดอ่านสิทธิบัตรด้วย Acrobat Reader

15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 15 รายละเอียดเพิ่มเติม ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ( ฟรี ) ได้ที่ ดร. นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email: nimit.chomnawang@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นและใช้ประโยชน์คลังความรู้จากสิทธิบัตร สหรัฐอเมริกา Search and Utilization of Knowledge Bank from U.S. Patent Database ดร. นิมิต ชมนาวัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google