งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy
ครั้งที่ 9 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์, e-journals และการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม : เพื่อให้นักศึกษา 1. เข้าใจลักษณะของฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ 2. รู้จักฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของสำนักหอสมุด และ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล 3. สามารถสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตได้

2 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-information)
E-journal, e-book, e-news “e-version”

3 วิธีเข้าถึงสารสนเทศที่เก็บในรูป e-version
มี 2 ส่วน 1. โปรแกรมสืบค้น - ฐานข้อมูลอ้างอิง หรือ - ฐานข้อมูลบรรณานุกรม เช่น IntraPAC, โปรแกรมดรรชนีวารสารไทย

4 2. เนื้อหาฉบับเต็ม - อาจยังอยู่ในรูป ‘ตัวเล่ม’ - Hard Copy
- ฐานข้อมูลเนื้อหาฉบับเต็ม - Full paper เช่น IEL DVDROMs ABI / inform Global

5 ฐานข้อมูล คืออะไร Field / Record Field Database เขตข้อมูล / ระเบียน
แฟ้มข้อมูล Field ฐานข้อมูล Database

6 ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
แบ่งตามวิธีที่ได้มา มี 2 ประเภท 1. ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยหน่วยงานเอง (inhouse database) 2. ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ (commercial database)

7

8

9

10 1. ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ คือ ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อขายให้แหล่งบริการสารสนเทศ (ทั่วโลก) จึงมักจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และส่วนใหญ่จัดทำเป็นดรรชนีค้นบทความภาษาต่างประเทศ และนำเสนอบทความฉบับเต็มให้ด้วย

11 ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ในรูป CD-ROM ที่มีบริการในสำนักหอสมุด มทม. มีดังนี้
1. ABI / inform (Administration / Business) 2. ASTp (Applied Science & Technology) 3. DAO (Discertation Abstract) 4. IEL (เดิมให้บริการ I PO)

12

13

14

15

16

17

18 มาศึกษาวิธีใช้งาน โปรแกรม ProQuest กันดีกว่าค่ะ

19

20

21

22

23

24

25

26 2. e-journals คือ การอ่านบทความฉบับเต็มบนอินเทอร์เน็ต
คือ การอ่านบทความฉบับเต็มบนอินเทอร์เน็ต มี 2 ประเภท คือ : - - e-journals ที่ออกคู่ขนานกับ Hard copy - e-journals ที่ออก e-version อย่างเดียว

27 วิธีเข้าถึง e-journals มี
1. Free Online for print subscription บอกรับ ตัวเล่ม + เงินอีก % ได้ e-version e-v ดูย้อนหลัง 5 ปี - ไปข้างหน้า 5 ฉบับ สะดวก อยู่บ้าน - อยู่ที่ไหนก็ดูได้ สนพ. จะให้ user name และ password หรือไม่ก็ set IP add - IP range

28 2. Free back issues เข้าไปอ่านได้ฟรี และเป็นฉบับล่วงเวลา
วารสารของหน่วยงาน - หน่วยราชการ ไม่หวังผลกำไร สมาคมวิชาการ, วิชาชีพ เดี๋ยวนี้ ว. ทางสาธารณสุข การแพทย์ เยอะมากที่ให้ Free

29 3. Free Trial Period ให้ทดลองใช้ Free เป็นช่วงเวลา 1 เดือน ; 3 เดือน ; 6 เดือน
ต้องมี user name P/W

30 ค้นแล้วได้ดู อ่าน - print full paper ด้วย
มีบริษัทค้าข้อมูล ทำหน้าที่รวบรวมดรรชนีวารสาร มาทำระบบสืบค้น แล้วขอซื้อลิขสิทธิ์มาจากสำนักพิมพ์ ค้นแล้วได้ดู อ่าน - print full paper ด้วย

31 4. Free Site ด้านการแพทย์

32 ค่าบอกรับ ถูก - แพง ขึ้นอยู่กับจำนวน Terminal ที่จะเข้าใช้
5. Online Subscription บอกรับแบบ Online ค่าบอกรับ ถูก - แพง ขึ้นอยู่กับจำนวน Terminal ที่จะเข้าใช้ ราคา Single User แตกต่างกัน ราคา Multi User

33 เข้าไปที่ www.proquest.com
3. ฐานข้อมูลออนไลน์ ProQuest Direct - สำหรับทดลองใช้ เข้าไปที่

34

35

36

37

38

39

40

41 การค้นหาข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต
การค้นหาข้อมูล บนอินเทอร์เน็ต

42 * เราต้องรู้ Internet address หรือรู้ URL
เช่น ต้องการค้นเรื่อง นกพิราบขาว เราก็ต้องไปที่

43 Search Engine *แต่ถ้าเราไม่รู้ Internet address
เราก็ต้องรู้จักเครื่องมือค้นหา ข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกว่า Search Engine

44 Search Engine ที่โด่งดังมากสมัยหนึ่ง คือ
โด่งดังรองๆ ลงมา คือ Alta Vista Infoseek (Go.com) Excite มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เป็นหมวดหมู่

45 ต่อมา Yahoo ได้พัฒนาตัวเองให้เป็น Portal site
= ที่รวมของ website ดีๆ เชื่อถือได้ แบ่งเป็น 14 กลุ่ม

46 แหล่งรวมเว็บไซด์เกี่ยวกับประเทศไทย

47 ตัวอย่างวิธีใช้ e-journals และฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาติ และเทคนิคการสืบค้นแบบบูลีน


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา SOHU0022 Information Literacy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google