งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis)
กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing Mobile: Website: support.ebsco.com Update 1 Feb 11

2 ทุกสถาบันการศึกษาสามารถสืบค้นฐานข้อมูล EBSCO ได้ที่
URL: *** UserID และ Password ที่จะเข้าใช้ฐานข้อมูลทุกสถาบันสามารถกำหนดได้เองเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ฐาน โดยติดต่อบริษัท EBSCO เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ***

3 ฐานข้อมูลที่สกอ.บอกรับ
1.) ฐานข้อมูล Academic Search Premier 2.) ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 3.) ฐานข้อมูล Education Research Complete ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1 กุมภาพันธ์ – 31พฤษภาคม 2554 4.) ฐานข้อมูล Business Source Complete 5.) ฐานข้อมูล Regional Business News

4 ฐานข้อมูล Academic Search Premier
ครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 8,500 ชื่อ (Titles) เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย กว่า 4,640 ชื่อ

5 ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย กว่า 950 ชื่อ

6 ฐานข้อมูล Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึงการศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความทางด้านการศึกษางานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,100 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,300 ชื่อเรื่อง หนังสือ (Book and monographs) มากกว่า 550 เล่ม

7 ฐานข้อมูล Business Source Premier
เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของโลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในสารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้ มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อยกว่า 4,500 ชื่อ (Titles) เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร ไม่น้อย กว่า 3,500 ชื่อ

8 ฐานข้อมูล Regional Business News

9 สารบัญ (วิธีการสืบค้น)
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทุกฐานข้อมูลของ EBSCO ***** สืบค้นจากภายนอกมหาวิทยาลัย ***** (กำหนด password ได้เอง) ***** สืบค้นโดยหน้าจอภาษาไทย *****

10 สารบัญ (วิธีการสืบค้น)
- การสืบค้นแบบพื้นฐาน (Google Search) - การแสดงบทความเป็นภาษาไทย (Thai Translation) - การฟังการอ่านบทความ (Text-To-Speech) - การสืบค้นวารสารที่มีอยู่ในฐาน (Publication Search)

11 ติดต่อบริษัทเพื่อขอรหัสใช้สืบค้นนอกมหาวิทยาลัย

12 เลือกหน้าจอภาษาไทย

13 เลือกเปลี่ยนฐานข้อมูลอื่นๆ

14 เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการแล้วคลิกตกลง

15 คำสืบค้น alternative energy
Academic Search Premier คำสืบค้น alternative energy

16 เลือกแสดงบทความในรูปแบบ HTML หรือ PDF
เพียงเลื่อนเมาส์ไปที่Preview icon บทคัดย่อของบทความก็จะแสดง

17 การเรียกดูวารสารแบบ HTML สามารถเรียกอ่านบทความภาษาไทยและการอ่านออกเสียงได้
ต้องการแปลบทความเป็นภาษาไทย

18 เลือกความเร็วในการอ่านและสำเนียงการอ่านออกเสียง
Text-To-Speed (เลือกฟังการอ่านออกเสียง) เลือกความเร็วในการอ่านและสำเนียงการอ่านออกเสียง

19 ( การสืบค้นขั้นวารสารในฐานข้อมูล )
Publication Search!!! ( การสืบค้นขั้นวารสารในฐานข้อมูล )

20 การค้นหาวารสารในฐานข้อมูล
พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการค้นแล้วกดปุ่ม Browse วารสารจะถูกเรียงตามตัวอักษร A - Z

21 คลิกที่ชื่อวารสารที่ต้องการค้น

22 รายชื่อวารสารทั้งเล่มปัจจุบันและย้อนหลัง
รายละเอียดของวารสารเช่น ชื่อสำนักพิมพ์

23 รายชื่อวารสารทั้งเล่มปัจจุบันและย้อนหลัง

24 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง )
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ไม่ใช้ Program Endnote)

25 อ้างอิงบทความโดยไม่ใช้โปรแกรม

26 สามารถคัดลอกบรรณานุกรมไปใช้ได้ทันทีเพียงเลือกระบบการอ้างอิงที่ต้องการ คลิกขวาที่เมาส์แล้วนำไปวางลงบนแผ่นงาน

27 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง )
การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations (โดย ใช้ Program Endnote)

28 อ้างอิงบทความโดยใช้โปรแกรม
28


ดาวน์โหลด ppt กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google