งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ ห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ ห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ ห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing Mobile: 089 814 1143 Email: kanyakarn@ebscohost.comkanyakarn@ebscohost.com Website: www.ebscohost.comwww.ebscohost.com support.ebsco.com Update 1 Feb 11

2 ทุกสถาบันการศึกษาสามารถสืบค้น ฐานข้อมูล EBSCO ได้ที่ URL: https://search.ebscohost.comhttps://search.ebscohost.com *** UserID และ Password ที่จะเข้าใช้ ฐานข้อมูลทุกสถาบันสามารถกำหนดได้เอง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ฐาน โดยติดต่อ บริษัท EBSCO เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ***

3 ฐานข้อมูลที่สกอ. บอกรับ 1.) ฐานข้อมูล Academic Search Premier 2.) ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 3.) ฐานข้อมูล Education Research Complete 5.) ฐานข้อมูล Regional Business News 4.) ฐานข้อมูล Business Source Complete ฐานข้อมูลทดลองใช้ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2554

4 ฐานข้อมูล Academic Search Premier ครอบคลุมสหสาขาวิชาได้แก่ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ จิตวิทยา ประวัติศาสตร์  เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของ วารสาร ไม่น้อยกว่า 4,640 ชื่อ  มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อย กว่า 8,500 ชื่อ (Titles)

5 ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิง วิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิง อื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000 รายการ  เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของ วารสาร ไม่น้อยกว่า 950 ชื่อ

6 ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กไปจนถึง การศึกษาขั้นสูง ทั้งนี้ยังรวบรวมบทความ ทางด้านการศึกษางานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีก มากมาย โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,100 ชื่อ เรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,300 ชื่อเรื่อง หนังสือ (Book and monographs) มากกว่า 550 เล่ม

7 ฐานข้อมูล Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการที่เชื่อถือได้ของ โลก ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรมและข้อมูล ฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและ สาระสังเขปของวารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญ ที่สุดตั้งแต่ปีค. ศ. 1886 ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน สารสนเทศที่ครอบคลุมของฐานข้อมูลนี้  มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสาร ไม่น้อย กว่า 4,500 ชื่อ (Titles)  เอกสารและบทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของ วารสาร ไม่น้อยกว่า 3,500 ชื่อ

8 ฐานข้อมูล Regional Business News ฐานข้อมูลนี้ให้บริการสารสนเทศฉบับเต็มที่ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาค Regional Business News รวบรวมสิ่งพิมพ์ธุรกิจประจำภูมิภาค กว่า 80 ชื่อ ที่ตีพิมพ์ภายในทุกแห่งใน สหรัฐอเมริกา

9 สารบัญ ( วิธีการสืบค้น ) การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ทุก ฐานข้อมูลของ EBSCO ***** สืบค้นโดยหน้าจอ ภาษาไทย ***** ***** สืบค้นจากภายนอก มหาวิทยาลัย ***** ( กำหนด password ได้เอง )

10 สารบัญ ( วิธีการสืบค้น ) - การแสดงบทความเป็นภาษาไทย (Thai Translation) - การสืบค้นแบบพื้นฐาน (Google Search) - การสืบค้นวารสารที่มีอยู่ในฐาน (Publication Search) - การฟังการอ่านบทความ (Text-To- Speech)

11 ติดต่อบริษัท เพื่อขอรหัส ใช้สืบค้นนอก มหาวิทยาลัย

12 เลือกหน้าจอ ภาษาไทย

13 เลือกเปลี่ยน ฐานข้อมูลอื่นๆ

14 เลือกฐานข้อมูลที่ ต้องการแล้วคลิก ตกลง

15 คำสืบค้น alternative energy Academic Search Premier

16 เพียงเลื่อนเมาส์ ไปที่ Preview icon บทคัดย่อของ บทความก็จะ แสดง เลือกแสดง บทความใน รูปแบบ HTML หรือ PDF

17 ต้องการแปลบทความ เป็นภาษาไทย การเรียกดูวารสารแบบ HTML สามารถเรียกอ่าน บทความภาษาไทยและ การอ่านออกเสียงได้

18 Text-To-Speed ( เลือกฟังการอ่าน ออกเสียง ) เลือกความเร็วในการอ่าน และสำเนียงการอ่านออก เสียง

19 Publication Search!!! ( การสืบค้นขั้นวารสารใน ฐานข้อมูล )

20 การค้นหา วารสารใน ฐานข้อมูล วารสารจะถูกเรียง ตามตัวอักษร A - Z พิมพ์ชื่อวารสารที่ต้องการ ค้นแล้วกดปุ่ม Browse

21 คลิกที่ชื่อ วารสารที่ ต้องการค้น

22 รายละเอียดของวารสาร เช่น ชื่อสำนักพิมพ์ รายชื่อวารสารทั้งเล่ม ปัจจุบันและย้อนหลัง

23

24 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง ) การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations ( โดย ไม่ ใช้ Program Endnote)

25 อ้างอิงบทความโดยไม่ ใช้โปรแกรม

26 สามารถ คัดลอก บรรณา นุกรมไป ใช้ได้ ทันที เพียง เลือก ระบบ การ อ้างอิงที่ ต้องการ คลิกขวา ที่เมาส์ แล้ว นำไป วางลง บนแผ่น งาน

27 ( การผลลัพธ์ไปใช้อ้างอิง ) การอ้างอิงบรรณาณุกรม Citations ( โดย ใช้ Program Endnote)

28 อ้างอิงบทความโดยใช้ โปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูล EBSCOhost โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบ ห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) กัญญากานต์ นนทิวัฒน์วณิช Thailand Country Manager EBSCO Publishing.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google