งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน

2 หัวข้อบรรยาย • โลกอินเตอร์เน็ตแตกต่างจากโลกจริงอย่างไร? • ปัจจุบันชีวิตอินเตอร์เน็ตพัวพันกับกฎหมาย ใดบ้าง? • ตัวตนคุณในอินเตอร์เน็ตหน้าตาเป็นอย่างไร? • ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่เจ็บตัว/ไม่ติดคุก • แหล่งติดตามเพื่อความทันสมัย/แหล่งขอ ความช่วยเหลือ 2

3 กฎหมายในชีวิตอินเตอร์เน็ต • พรบ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔+๒๕๕๑ ▫ พรก. ฯธุรกิจบริการ การชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๑ • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ▫ พรบ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ▫ พรบ. สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒+๒๕๓๕+๒๕๔๒ ▫ พรบ. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ พ.ศ. ๒๕๓๔+๒๕๔๓ 3

4 กฎหมายในชีวิตอินเตอร์เน็ต • พรบ. ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ ▫ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ • พรบ. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ▫ บุคคล – มาตรา ๕-๑๔, ๑๖-๑๗ ▫ องค์กร – มาตรา ๒๖-๒๗ 4

5 หน้าตาคุณในอินเตอร์เน็ต • สิ่งที่คุณมี (What you Have.) • สิ่งที่คุณรู้ (What you Know.) • สิ่งที่คุณเป็น (What you Are.) • ที่ซึ่งคุณอยู่ (Where you are.) 5

6 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่เจ็บตัว • อย่าโฆษณาตัวเองเกินเหตุ • อย่านำ Download ของไม่รู้จักหัวนอนปลาย เท้า • อย่าเก็บ Password ในเครื่อง • อย่าใช้คนอื่นยืมเครื่อง • อย่าใช้เครื่องคนอื่น • อย่าเชื่อ e-mail โดยไม่ตรวจสอบล่วงหน้า • อย่าเข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ e-mail บอก 6

7 ข้อมูลชีวิตคุณหาง่าย • ชีวิตของคุณ หาได้ในอินเตอร์เน็ต • ข้อมูลที่หาได้ สามารถนำมาประกอบเป็น ตัว(ปลอม)คุณในอินเตอร์เน็ตได้ 7

8 ทำไมอยากรู้ชีวิตคุณ? • เพื่อเดา Password ▫ ใช้คำศัพท์ไทย-อังกฤษ ▫ คำไทย พิมพ์เสียงเป็นอังกฤษ ▫ คำไทย พิมพ์แป้นพิมพ์อังกฤษ ▫ วัน-เดือน-ปี เกิด ▫ เลขประจำตัวประชาชน • เอาไปสมัครสมาชิก... ▫ ขโมยความเป็นตัวคุณไปใช้ 8

9 ค้น Google ภาษาอังกฤษ 9

10 ค้น Google ภาษาไทย 10

11 ค้น Google อ.ยืน 11

12 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต 12

13 ปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต 13

14 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรไม่ติดคุก • อย่าส่งต่อของ • อย่าแจกของที่ไม่ใช่สมบัติตัว • อย่าร่วมนินทา Online • อย่าใช้คนอื่นยืมเครื่อง • อย่าเปิดเครื่องทิ้งไว้ 14

15 แหล่งหาความรู้ • ราชกิจจานุเบกษา ▫ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ • ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) ▫ http://www.thaicert.org http://www.thaicert.org • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (MICT) ▫ http://www.mict.go.th http://www.mict.go.th 15

16 แหล่งขอความช่วยเหลือ • ศูนย์นิติสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (บริการภายใน มก.) ▫ สายนอก – ๐๒ ๙๔๒ ๘๕๕๕ ▫ สายใน – ๑๐๓๑ • สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. (บริการ ภายใน มก.) ▫ สายนอก – ๐๒ ๕๖๒ ๐๙๕๑-๖ ต่อ ๒๕๐๑ ▫ สายใน (helpdesk) – ๒๕๔๑, ๒๕๔๓ 16

17 แหล่งขอความช่วยเหลือ • ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย (ThaiCERT) ▫ http://www.thaicert.org http://www.thaicert.org ▫ thaicert@nectec.or.th thaicert@nectec.or.th • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ▫ http://www.mict.go.th http://www.mict.go.th • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ▫ สำนักคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ ▫ http://www.dsi.go.th/department/department6/bh tc/ http://www.dsi.go.th/department/department6/bh tc/ 17


ดาวน์โหลด ppt ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร ให้พ้นภัย และไม่ผิด พรบ. ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. บางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google