งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank
เทศบาลตำบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

2 เปิดธนาคารมูลฝอย สาขาที่ 14 หมู่ที่8 ตำบลควนกรด วันที่ 15 พฤษภาคม 2544
เปิดธนาคารมูลฝอย สาขาที่ 15 ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล วันที่ 17 พฤษภาคม 2544

3 การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการแยกขยะ
ธนาคารมูลฝอย รับฝากมูลฝอยรีไซเคิล และขยะพิษ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำการตลาดเข้ามาใช้เป็นกลไกในการดำเนินการ ใช้งบประมาณในเบื้องต้น เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 100,000 บาท

4 สมาชิกธนาคาร ณ วันที่ 22 พ.ค. 44 จำนวนทั้งสิ้น 851 คน
เป้าหมาย 100 แห่ง ในปี 2545 ปัจจุบันมีธนาคารกลาง 1 แห่ง ธนาคารสาขา 15 แห่ง สมาชิกธนาคาร ณ วันที่ 22 พ.ค. 44 จำนวนทั้งสิ้น 851 คน สาขา ชุมชน จำนวน ท่าแพใต้ คน เขาปรีดี คน เปรมประชา 41 คน ม.4 ควนกรด 77 คน ม.6 ควนกรด 63 คน ม.7 ควนกรด 64 คน ม.5 ควนกรด 80 คน ม.2 ควนกรด 45 คน สาขา ชุมชน จำนวน ม.3 ควนกรด 56 คน ตลาดสด คน ม.9 ควนกรด 41 คน ม.1 ควนกรด 77 คน ม.12 ควนกรด 63 คน ม.8 ควนกรด 64 คน 15 ตะวันออกวัดชัยชุมพล 80 คน ธนาคารกลาง คน

5 แยกขยะ แล้วนำมาฝากกับธนาคาร

6 มีรถพ่วงข้างบริการขนส่ง

7 เครื่องซักผ้าเก่า นำมาฝากสะสม... ถอนเป็นเครื่องซักผ้าใหม่

8 ก่อนฝากธนาคาร แยกขยะก่อนนะคะ
หนูจ๋า! แยกขยะถูกต้องได้คะแนนสะสมเพิ่มเป็นสองเท่าค่ะ

9 เปิดบัญชีใหม่ ขอชื่อและที่อยู่ พร้อมลงลายมือชื่อด้วยด้วยคะ

10 เธอได้กี่แต้มละ? ผมได้ตั้ง 102 แต้มแล้ว ผมจะเอารถถีบ (จักรยาน)

11 63,658.85 กิโลกรัม หรือประมาณ 64 ตัน
สถิติจำนวนมูลฝอยที่ธนาคารรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2544 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 63, กิโลกรัม หรือประมาณ 64 ตัน

12 เมื่อเทศบาลได้นำกิจกรรมธนาคามูลฝอย มาดำเนินการ สามารถลดปริมาณขยะที่เก็บได้ในแต่ละวัน ดังนี้
จากวันละ 40 ตัน เป็น 15 ตัน นำขยะที่เก็บในแต่ละวันสู่โรงงานคัดแยก ทำการคัดแยกเป็นขวด กระดาษ พลาสติก โลหะ และขยะอินทรีย์

13 END


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google