งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank เทศบาลตำบลปาก แพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank เทศบาลตำบลปาก แพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank เทศบาลตำบลปาก แพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

3 เปิดธนาคารมูลฝอย สาขาที่ 15 ชุมชนตะวันออกวัดชัย ชุมพล วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 เปิดธนาคารมูลฝอย สาขาที่ 14 หมู่ที่ 8 ตำบลควนกรด วันที่ 15 พฤษภาคม 2544

4 การสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ แยกขยะ ธนาคารมูลฝอย รับฝากมูลฝอยรีไซเคิล และ ขยะพิษ สร้างกระบวนการมีส่วน ร่วมของชุมชน ใช้งบประมาณในเบื้องต้น เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็น เงิน 100,000 บาท โดยนำการตลาดเข้ามาใช้เป็นกลไก ในการดำเนินการ

5 เป้าหมาย 100 แห่ง ในปี 2545 ปัจจุบันมีธนาคารกลาง 1 แห่ง ธนาคารสาขา 15 แห่ง สมาชิกธนาคาร สมาชิกธนาคาร ณ วันที่ 22 พ. ค. 44 จำนวนทั้งสิ้น 851 คน สาขา ชุมชน จำนวน 1 ท่าแพใต้ 56 คน 2 เขาปรีดี 78 คน 3 เปรมประชา 41 คน 4 ม.4 ควนกรด 77 คน 5 ม.6 ควนกรด 63 คน 6 ม.7 ควนกรด 64 คน 7 ม.5 ควนกรด 80 คน 8 ม.2 ควนกรด 45 คน สาขา ชุมชน จำนวน 9 ม.3 ควนกรด 56 คน 10 ตลาดสด 78 คน 11 ม.9 ควนกรด 41 คน 12 ม.1 ควนกรด 77 คน 13 ม.12 ควนกรด 63 คน 14 ม.8 ควนกรด 64 คน 15 ตะวันออกวัดชัย ชุมพล 80 คน ธนาคารกลาง 62 คน

6 แยกขยะ แล้วนำมาฝากกับธนาคาร

7 มีรถพ่วงข้างบริการขนส่ง

8 เครื่องซักผ้าเก่า นำมาฝากสะสม... ถอนเป็น เครื่องซักผ้าใหม่

9 ก่อนฝากธนาคาร แยกขยะก่อนนะคะ หนูจ๋า ! แยกขยะถูกต้องได้คะแนนสะสมเพิ่ม เป็นสองเท่าค่ะ

10 เปิดบัญชีใหม่ ขอชื่อและที่อยู่ พร้อมลงลายมือ ชื่อด้วยด้วยคะ

11 เธอได้กี่แต้มละ ? ผมได้ตั้ง 102 แต้มแล้ว ผมจะเอารถ ถีบ ( จักรยาน ) ผมได้ตั้ง 102 แต้มแล้ว ผมจะเอารถ ถีบ ( จักรยาน )

12 สถิติจำนวนมูลฝอยที่ธนาคารรับ ฝาก ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2544 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2544 63,658.85 กิโลกรัม หรือประมาณ 64 ตัน

13 เมื่อเทศบาลได้นำกิจกรรมธนาคามูลฝอย มา ดำเนินการ สามารถลดปริมาณขยะที่เก็บได้ใน แต่ละวัน ดังนี้ จากวันละ 40 ตัน เป็น 15 ตัน นำขยะที่เก็บในแต่ละวันสู่โรงงานคัดแยก ทำ การคัดแยกเป็นขวด กระดาษ พลาสติก โลหะ และขยะอินทรีย์

14 END


ดาวน์โหลด ppt ธนาคารมูลฝอย Recycle Waste and Garbage Bank เทศบาลตำบลปาก แพรก อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google