งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท โลโก้. 1. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการ หรือมุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผล ตามที่ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขน ย้ายสิ่งของจำนวนมากได้สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท โลโก้. 1. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการ หรือมุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผล ตามที่ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขน ย้ายสิ่งของจำนวนมากได้สะดวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท โลโก้

2

3 1. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการ หรือมุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผล ตามที่ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขน ย้ายสิ่งของจำนวนมากได้สะดวก จึงใช้ล้อ ติดกับโครงไม้กลายเป็นเกวียน จนกระทั่ง ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการคมนาคม ทำให้ เกิดยวดยานพาหนะต่างๆ มากมายและ หลายรูปแบบ

4 2. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้ ทรัพยากรด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้และ สารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ พลังงานใน การสร้างเทคโนโลยี มนุษย์ต้องใช้ความรู้ เช่น ใช้ความร้อนสูงหลอมละลายโลหะ เพื่อตีเหล็กร้อนให้แบนเพื่อทำมีด ต้อง อาศัยทั้งเครื่องมือ วัสดุและพลังงาน

5 3. เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ ที่เกิดจากการคิด การแก้ปัญหา ทดลอง ออกแบบ ประดิษฐ์สร้าง และเป็น กระบวนการการนำความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคหรือวิธีการ หรือทักษะและ ทรัพยากรต่างๆไปใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น

6 4. มนุษย์ใช้กระบวนการทาง เทคโนโลยีทำให้ได้ผลผลิต (Product) หรือวิธีการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสนอง ความประสงค์ หรือเป็นที่พึงพอใจของ มนุษย์

7 1. ด้านคุณภาพชีวิต 2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3. ด้านการศึกษา 4. ด้านการติดต่อสื่อสารและการขนส่ง 5. ด้านวิทยาศาสตร์ 6. ด้านการเกษตร

8 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท โลโก้. 1. เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการ หรือมุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อให้เกิดผล ตามที่ตนต้องการ เช่น มนุษย์ต้องการขน ย้ายสิ่งของจำนวนมากได้สะดวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google