งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30- 31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30- 31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30- 31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน

2 ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30-31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน

3 ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30- 31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน

4 ภาพการพัฒนาชุมชน วันที่ 30-31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน

5 ภาพการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วันที่ 29 ส. ค. 54 ณ วัดปงสนุกเหนือ ( มรดกโลกจาก ยูเนสโก )

6 ภาพการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วันที่ 29 ส. ค. 54 ณ วัดปงสนุกเหนือ ( มรดกโลกจาก ยูเนสโก ) ศึกษาวิธีการทำ ต้นคา จากผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชน วัดปงสนุกเหนือ

7 ภาพการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ก. ย. 54 ณ ชุมชนบ้านท่าล้อ ศึกษาวิธีการทำ กระดาษสา จากกลุ่ม ชาวบ้านใน ชุมชน บ้านท่าล้อ

8 ภาพการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 1 ก. ย. 54 ณ ชุมชนบ้านท่าล้อ ศึกษาวิธีการ เพาะเห็ด จากกลุ่ม ชาวบ้านใน ชุมชน บ้านท่าล้อ

9 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมศาสนา วันที่ 29 ก. ย. 54 ณ วัดศรีบุญโยง ร่วมฟังธรรมะ และถวาย สังฆทาน แด่พระครูวินิฐศา สนธรรม เจ้าอาวาสวัดศรี บุญโยง

10 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมศาสนา วันที่ 29 ก. ย. 54 ณ วัดศรีบุญโยง ร่วมกันช่วยกัน ทำความสะอาด บริเวณ ลานวัดศรีบุญ โยง


ดาวน์โหลด ppt ภาพกิจกรรมการพัฒนาชุมชน วันที่ 30- 31 ส. ค. 54 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน บ้านใหม่จำบอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google