งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้าน แม่น้ำคู้. วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียน การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้าน แม่น้ำคู้. วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียน การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้าน แม่น้ำคู้

2 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียน การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีวินัย ใฝ่คุณธรรม มีความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี บุคลากร ได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐาน วิชาชีพ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา

3 พันธกิจ จัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนมีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่ คุณธรรม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ ให้ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ในการจัดการศึกษา

4 งานอนามัยโรงเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการ.. นางสาวปนัดดา จันตุ่ย

5 ห้องน้ำสะอาด

6

7 ร่วมกันทำความสะอาด

8 หัวใจ ของห้องน้ำคือความสะอาด

9

10 เรามีวินัยในการเข้าห้องน้ำ

11 ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง

12 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

13 ขอบพระคุณชาวนา

14

15 แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร

16

17 เราขอรณรงค์ต่อต้าน.. โรคไข้เลือดออก.. ทำลายแหล่งเพาะ พันธ์ยุง

18 หน่วยพิทักษ์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง

19 ใส่ทรายอะเบท

20

21 ใส่ในวงล้อยางรถยนต์

22 คว่ำยางรถยนต์

23 ที่น้ำขังบริเวณโรงอาหาร

24 บริเวณหลังอาคารเรียน

25 ที่น้ำขังบริเวณบ่อเลี้ยงกบ

26 น้ำขังหน้าบ้านพักครู

27 คว่ำยางรถทุกเส้น

28 ที่น้ำทิ้งบ่อเลี้ยงกบ

29 คว่ำถังทุกถังให้หมด เพื่อลดแหล่งเพาะ พันธ์ยุงลาย

30 บ่อน้ำทิ้ง

31 โรงเรียนของเราน่าอยู่ ถ้าเราร่วมมือกันทำ ด้วยความสามัคคี


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนบ้าน แม่น้ำคู้. วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จัดการเรียน การสอนให้นักเรียนมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google