งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. Network Layer ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดิน ทางผ่านระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ ตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. Network Layer ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดิน ทางผ่านระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ ตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่งข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์

2 Network Layer ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดิน ทางผ่านระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ ตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่งข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพเครือข่าย ความสำคัญของการบริการ และปัจจัยอื่น ๆ Network Layer จะรับผิดชอบในส่วน ของการกำหนด Address และการส่งข้อมูลแบบ “ จากต้นถึงปลายทาง ”(End-to-End)

3 Network layer หน้าที่กำหนดเส้นทางและสร้างความสัมพันธ์กับข้อมูล หลาย ๆ ตัว ให้เชื่อมต่อถึงกันภายในเครือข่าย คือ router protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทางและ สนับสนุนการทำงานใน layer นี้ router จะทำงานและทำหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการ เลือกเส้นทางให้กับเครือข่าย

4 N etwork Layer(Cont.) N etwork Layer จะเลือกเส้นทาง ในการสื่อสารข้อมูล ที่สั้นที่สุดและใช้เวลาในการสื่อสารน้อยที่สุด

5 การทำงานของ Router Router เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อการเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่าย (network) Router หน้าที่หลักของคือ การอ้างอิงไอพีแอดเดรส ระหว่างเครื่องลูกข่ายที่อยู่กันคนละเครือข่าย รวมที่ทั้ง การเลือกและจัดเส้นทางที่ดีที่สุด เพื่อนำข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบของแพ็กเกจจากเครื่องลูกข่ายต้นทางบน เครือข่ายที่ตนดูแลอยู่ไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่กันคน ละเครือข่าย

6 การจัดวางตำแหน่งของ Router การจัดวาง Router ที่เชื่อมต่อกันบน WAN คือการ ไหลของข้อมูลข่าวสารแบบ 80/20 % 80% คือ ปริมาณข้อมูลข่าวสารที่จะสื่อสารกันได้ ภายในเครือข่ายเดียวกัน 20% คือ ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่จะข้ามไป มาระหว่างเครือข่ายได้

7 Routing Protocol คือโพรโทคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน routing table ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในระดับ Network Layer (Layer 3) เช่น Router เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้ สามารถส่งข้อมูล (IP packet) ไปยังคอมพิวเตอร์ปลายทาง ได้อย่างถูกต้อง โดยที่ผู้ดูแลเครือข่ายไม่ต้องแก้ไขข้อมูล routing table ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดเวลา เรียกว่าการ ทำงานของ Routing Protocol ทำให้เกิดการใช้งาน dynamic routing ต่อระบบเครือข่าย

8 Routing Protocol : โปรโตคอลเลือก เส้นทาง หัวใจหลักของ Router คือการเลือกเส้นทางที่ดี ที่สุด โปรโตคอลเลือกเส้นทาง ในการคำนวณและจัดหา เส้นทาง ที่ดีที่สุด ที่เร็วที่สุด ไปสู่ปลายทางในรูปแบบ ของ Software

9 ตัวอย่าง Routing Protocol RIP (Routing Information Protocol) RIP OSPF (Open Shortest Path First) OSPF IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary) IGRP EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) (Cisco Proprietary) EIGRP BGP (Border Gateway Protocol) BGP

10 Packet ที่ใช้ใน Network layer มี 2 ประเภท Data Packet - ใช้ส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้ภายในเครือข่าย - Protocol ที่ใช้ในการเลือกเส้นทาง ได้แก่ IP และ IPX Router Update Packet - ใช้ปรับปรุงเส้นทางการเชื่อมต่อของเครือข่าย - Protocol ที่ใช้ ได้แก่ RIP, EIGRP, OSPF - สร้างและบำรุงรักษาตารางเส้นทางใน router

11 Routing a Packet 1. router ได้รับ packet และหา IP address ปลายทาง 2. ถ้า packet ไม่ได้ถูกกำหนดเส้นทาง router จะหาที่อยู่ ปลายทางให้จากเส้นทางที่มีอยู่ในตาราง 3. เมื่อพบจุดหมายปลายทาง packet จะถูกส่งไปที่ เป้าหมายนั้น 4. ที่ปลายทาง packet ก็คือ frame ที่ถูกส่งออกมาใน เครือข่าย

12

13 โปรโตคอลเลือกเส้นทาง แบ่งออกเป็นระดับชั้น (Class) ใหญ่ ได้ 2 แบบ ดังนี้ ระดับขั้น Interior Domain - Link State ซึ่งอาศัยสถานะ การเชื่อมต่อเป็น ตัวกำหนด - Distance Vector ซึ่งเป็น Routing Protocol ที่ อาศัยหลักเกณฑ์ในเรื่องระยะทางเป็นตัวกำหนด ระดับขั้น Exterior - เป็น โปรโตคอลเลือกเส้นทาง ที่นำมาใช้เพื่อเชื่อม กลุ่มของ Router จำนวนมากหลายๆกลุ่มเข้าด้วยกัน ได้แก่ BGP

14

15

16

17 Distance Vector เราติ้งโปรโตคอลแบบ Distance Vector ( เช่น RIP, IGRP) นั้น จะใช้ปัจจัยที่ว่า “ คำนึงถึงระยะทาง ” เป็น ตัวกำหนดเส้นทางที่เราเตอร์เลือกที่จะส่งแพคเกตของข้อมูล ออกไปในเน็ตเวิร์ก โปรโตคอลแบบ Distance Vector จะพิจารณานั้น มี ดังต่อไปนี้ เราเตอร์จะเลือกเส้นทางที่ใช้เพื่อการเดินทางไปสู่ที่สั้น ที่สุด โดยพิจารณาจาก Next Hop เราเตอร์ ว่า จำนวนเรา เตอร์ที่จะไปถึงปลายทางนั้น มีอยู่กี่ตัว

18

19

20


ดาวน์โหลด ppt โดย อาจารย์นัณฑ์ศิตา ชูรัตน์. Network Layer ทำหน้าที่จัดเส้นทางของข้อมูล ที่อาจต้องเดิน ทางผ่านระบบเครือข่ายในหลาย Segment และเป็นผู้ ตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรเป็นเส้นทางที่จะส่งข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google