งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TCP/IP Protocols IP Addressing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Unicast / Multicast Unicast – Single sender, single receiver Multicast – Single.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TCP/IP Protocols IP Addressing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Unicast / Multicast Unicast – Single sender, single receiver Multicast – Single."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TCP/IP Protocols IP Addressing

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture Unicast / Multicast Unicast – Single sender, single receiver Multicast – Single sender, Multiple receiver

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture Unicast / Multicast Host Router Unicast Host Router Multicast

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator Network Address Translator (NAT) NAT เป็นวิธีการหนึ่งในการแปลง IP Address ของเครือข่ายภายใน ให้เป็น IP Address ซึ่งเป็นที่ยอมรับ เพื่อใช้ติดต่อและสื่อสารไปยังเครือข่าย ภายนอกหรือบน Internet

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator NAT ทำงานอย่างไร?  IP Address ที่อยู่ใน IP Header จะถูกแทนที่ด้วย IP Address ภายนอก หรือภายใน (ขึ้นอยู่กับทิศทางการวิ่งของ Packet) และหมายเลข Port ใน TCP หรือ UDP Header จะถูกเปลี่ยนเป็นเลขหมาย Port อันใหม่ หากมี การกำหนดให้ NAT จะต้องทำการแปลหมายเลข Port ด้วย  ค่า Checksum สำหรับ IP Packet จะถูกคำนวณใหม่ และตรวจสอบเพื่อ ความถูกต้อง  ค่า Checksum ที่ Header ของ TCP จะได้รับการคำนวณใหม่ เช่นกัน หลังจากที่ได้รับการคำนวณมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งแรก จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เป็นเจ้าของ ภายในเครือข่าย (หรือเจ้าของที่มาจากเครือข่าย ภายนอก)

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator IP Packet ลักษณะของ IP Packet

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator IP Header รายละเอียดแสดงส่วนต่างๆ ของ IP Header

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator TCP Header รายละเอียดแสดงส่วนต่างๆของ TCP Header

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator ชนิดของ NAT NAT มีด้วยกัน 2 ชนิดหลักๆ คือ  Static NAT  Dynamic NAT ทำการแปล IP Address ชนิดกำหนดค่า แอดเดรส (Address) ตายตัว จากเครือข่ายภายใน ไปยังเครือข่ายภายนอก ส่วนแอดเดรส ภายนอกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง ไอพี แอดเดรส ของ เครือข่ายภายนอกและภายในจะเป็นแบบแน่นอน ตายตัว เป็นแบบตรงกันข้าม คือมีการนำเอา IP Address จาก กลุ่มของ IP Address ที่แชร์หรือร่วมกันใช้งาน หรือที่เรียกว่า Address Pool มา ทำการแปล จาก Address Pool ภายใน ให้เป็น Address Pool สำหรับเครือข่ายภายนอก

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator Static NAT

11 11 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator ตัวอย่างการทำงานของ Static NAT สมมติว่า มีพีซีเครื่องหนึ่งซึ่งมี ไอพีแอดเดรส ภายในเบอร์ 192.168.10.1 ทำการส่ง ข่าวสารไปที่ อินเทอร์เนต โดยอ้าง แอดเดรส ที่ 140.49.10.1 ซึ่งแอดเดรสนี้ เป็น แอดเดรส บนอินเทอร์เนต ลักษณะนี้ Packet ที่วิ่งออกจาก PC นั้น จะมี แอดเดรส ต้นทาง เป็น 192.168.10.1 ในกรณีนี้ เมื่อ Packet วิ่งมาถึง NAT Router ก็จะถูกแปลงเป็น 192.112.36.1 ซึ่งเป็น ไอพีแอดเดรส ที่ผู้จัดการเครือข่ายได้กำหนดขึ้น

12 12 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator ตัวอย่างการทำงานของ Dynamic NAT

13 13 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator ตัวอย่างการทำงานของ Dynamic NAT

14 14 Proprietary and Confidential to Accenture Network Address Translator Overloading A form of dynamic NAT that maps multiple unregistered IP addresses to a single registered IP address by using different ports. This is known also as PAT (Port Address Translation), single address NAT or port-level multiplexed NAT In overloading, each computer on the private network is translated to the same IP address (213.18.123.100), but with a different port number assignment

15 15 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt TCP/IP Protocols IP Addressing. 2 Proprietary and Confidential to Accenture Unicast / Multicast Unicast – Single sender, single receiver Multicast – Single.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google