งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 Switching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 Switching."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter Switching

2 เนื้อหาในบทนี้ Layer 2 Switching VLANs Inter-VLAN Routing EtherChannel
1 Layer 2 Switching 2 VLANs 3 Inter-VLAN Routing 4 EtherChannel

3 Layer 2 Switching Address Learning and Forwarding
คือ การเรียนรู้ในการตัดสินใจในเส้นทางที่จะไป และจะมีการสร้าง media access control หรือ (MAC) เพื่อส่งเป็นตาราง ตารางนั้นอาจเรียกว่า Mac address table

4 Layer 2 Switching ตัวอย่างเช่น
โฮสต์ A เชื่อมต่อกับ Fast Ethernet 0/1 และ โฮสต์ B เชื่อมต่ออยู่กับ Fast Ethernet 0/2 ถ้าโฮสต์ A ส่ง frame มาที่สวิตซ์สวิตซ์จะสวิตซ์จะใช้หมายเลขพอร์ตขาเข้าและ source Mac address และจะนำข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้า MAC address table

5 VLANs เป็นความสามารถอีกขั้นหนึ่งของอุปกรณ์สวิตซ์ที่ทำให้การวางแผนออกแบบเน็ตเวิร์กที่ใช้สวิตซ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 VLANs

7 VLANs

8 VLANs Link Types คือ สถานะภาพแวดล้อมของสวิตซ์ในแต่ละพอร์ตที่สามารถกำหนดค่าอาจเป็น access port หรือ trunk port

9 VLANs Access Ports Access port เป็นส่วนหนึ่งของ VLAN โดยจะถึงกำหนดให้เป็นสมาชิกของ VLAN ใด VLAN หนึ่ง

10 VLANs Trunk Ports Trunk Ports เป็นพอร์ตพิเศษที่สามารถดำเนินการสนทนาได้ในหลาย VLANs ในเวลาเดียวกัน

11 VLANs Protocol Trunk จะเป็นการดำเนินการไม่อนุญาตให้สวิตซ์ดำเนินข้อมูลจาก หลาย ๆ VLANs โดยไม่กำหนดค่า

12 VLANs ISL Encapsulation

13 VLANs 802.1Q Tagging

14 VLANs Protocol Dynamic Trunking

15 VLANs End-to-End VLANs

16 VLANs VLAN Trunk Protocol (VTP)
เป็นโปรโตคอลของ Cisco ที่ช่วยให้มีการปรับปรุงและมีการจัดการฐานข้อมูลของVLAN ในหลาย ๆ VLAN โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

17 VLANs VTP Modes - Sever Mode - Client Mode - Transparent Mode

18 VLANs VTP Pruning

19 VLANs Configuring VLANs

20 VLANs Setting Up VLANs 1.ดูฐานข้อมูล VLAN ที่ DSW1 ในการตั้งค่าการทดสอบ 2.สร้าง VLAN ใหม่บนสวิตซ์ 3.ตั้งชื่อ VLAN 4.การลบ VLAN

21 VLANs การกำหนดค่า Access Ports 1.สร้าง VLAN 10 และ กำหนด port fa0 / 1
3. พอร์ตที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์

22 VLANs การกำหนดค่า Trunk Links 1.การกำหนดค่า trunk encapsulation
2.การสร้าง Trunk port 3.การตรวจสอบ trunk link 4.ตั้งค่าตัวเลือก DTP

23 VLANs การกำหนดค่า VTP 1.ตั้งชื่อ VTP domain name 2.สร้าง VTP password
3.กำหนด VTP mode ในแต่ละVlan 4.การเปิด VTP pruning.

24 Inter-VLAN Routing Router on a Stick

25 Inter-VLAN Routing ข้อดี: ข้อเสีย: -ค่อนข้างง่ายในการกำหนดค่าและการใช้
-สวิตซ์เลเยอร์3ไม่จำเป็น -ให้บริการการสื่อสาร inter-VLAN ข้อเสีย: -สามารถเป็นจุดเดียวของข้อผิดพลาด -กับ single trunk linkแล้วอาจมีความแออัด -สวิตซ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อาจจะเพิ่มความล่าช้า

26 Inter-VLAN Routing การกำหนดค่า Router on a Stick ตัวอย่างเช่น
Router1(config)#interface Fa0/0.1 Router1(config-if)#ip address Router1(config-if)#encapsulation dot1q 1 native

27 Inter-VLAN Routing Multilayer Switching

28 Inter-VLAN Routing Cisco Express Forwarding (CEF)
CEF เป็นกรรมสิทธิ์รุ่นใหม่ล่าสุดของCisco ทำให้การส่งต่อดำเนินการไปได้ในหลาย ๆสวิตซ์และเราเตอร์เร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก

29 Inter-VLAN Routing การสร้างตาราง Forwarding Information Base (FIB)
CEF สร้างตารางเส้นทางที่เรียกว่า forwarding information base (FIB) มีโครงสร้างมาจาก routing table

30 Inter-VLAN Routing การสร้างตาราง the Adjacency
CEF ยังสร้างตาราง adjacency ที่เลเยอร์ที่2สำหรับการส่งต่อเพื่อการตัดสินใจ ตาราง adjacency ถูกเก็บไว้ใน CAM

31 Inter-VLAN Routing การกำหนดค่า Inter-VLAN Routing
อย่างแรกเราต้องเปิดการใช้เส้นทางของ multilayer switch จากนั้นจะเพิ่ม ความสำคัญที่VLANที่เลเยอร์3 อินเตอร์เฟซหาเส้นทาง คุณลักษณะนี้เรียก SVI

32 EtherChannel Ether-Channel คือ เทคนิค switch-to-switch ที่มีความเร็วในการสื่อสารมาก เป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงแทนที่สวิตซ์รุ่นใหม่ที่มีราคาแพง

33 EtherChannel การกำหนดค่า EtherChannel 1.ตั้งค่า port-channel interface
4.กำหนด bundling protocol. 5.ตั้งค่า พอร์ตในโหมด negotiation

34 สรุป คุณจะต้องรู้วิธีต่าง ๆในการสร้าง ฐานข้อมูล VLAN จำไว้เมื่อคุณเชื่อมโยงพอร์ตกับ VLAN หากVLAN นั้นไม่มีในฐานข้อมูล คุณจะต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาเป็นอย่างแรก คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับโหมดต่างๆที่คุณสามารถกำหนดค่าพอร์ตของคุณเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดทุกพอร์ตควรอยู่ในโหมด access และ VTP เป็นสิ่งที่ดีในการดูแลรักษาฐานข้อมูลVLANระหว่างสวิตซ์จำนวนมากและเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรสามารถไปจากVLANหนึ่งไปยังอีกVLANหนึ่ง คุณสามารถตั้งค่าที่ inter-VLAN routingได้ สุดท้ายนี้ควรมี EtherChannel ในระบบเพื่อใช้กับแบนด์วิธที่ต่ำ

35 Add your company slogan
Thank You ! Add your company slogan


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 Switching.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google