งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Chapter 2 Switching. LOGO www.themegallery.com เนื้อหาในบทนี้ Layer 2 Switching 1 VLANs 2 Inter-VLAN Routing 3 EtherChannel 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Chapter 2 Switching. LOGO www.themegallery.com เนื้อหาในบทนี้ Layer 2 Switching 1 VLANs 2 Inter-VLAN Routing 3 EtherChannel 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Chapter 2 Switching

2 LOGO เนื้อหาในบทนี้ Layer 2 Switching 1 VLANs 2 Inter-VLAN Routing 3 EtherChannel 4

3 LOGO Layer 2 Switching Address Learning and Forwarding คือ การเรียนรู้ในการตัดสินใจในเส้นทางที่จะไป และจะมีการสร้าง media access control หรือ (MAC) เพื่อส่งเป็นตาราง ตารางนั้นอาจเรียกว่า Mac address table

4 LOGO Layer 2 Switching ตัวอย่างเช่น โฮสต์ A เชื่อมต่อกับ Fast Ethernet 0/1 และ โฮสต์ B เชื่อมต่ออยู่กับ Fast Ethernet 0/2 ถ้า โฮสต์ A ส่ง frame มาที่สวิตซ์สวิตซ์จะสวิตซ์จะใช้ หมายเลขพอร์ตขาเข้าและ source Mac address และจะนำข้อมูลที่ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้า MAC address table

5 LOGO VLANs เป็นความสามารถอีกขั้นหนึ่งของอุปกรณ์สวิตซ์ ที่ทำให้การวางแผนออกแบบเน็ตเวิร์กที่ใช้สวิตซ์มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 LOGO VLANs

7 LOGO VLANs

8 LOGO VLANs Link Types คือ สถานะภาพแวดล้อมของสวิตซ์ในแต่ละ พอร์ตที่สามารถกำหนดค่าอาจเป็น access port หรือ trunk port

9 LOGO VLANs Access Ports Access port เป็นส่วนหนึ่งของ VLAN โดยจะ ถึงกำหนดให้เป็นสมาชิกของ VLAN ใด VLAN หนึ่ง

10 LOGO VLANs Trunk Ports Trunk Ports เป็นพอร์ตพิเศษที่สามารถ ดำเนินการสนทนาได้ในหลาย VLANs ในเวลา เดียวกัน

11 LOGO VLANs Protocol Trunk จะเป็นการดำเนินการไม่อนุญาตให้สวิตซ์ดำเนิน ข้อมูลจาก หลาย ๆ VLANs โดยไม่กำหนดค่า

12 LOGO VLANs ISL Encapsulation

13 LOGO VLANs 802.1Q Tagging

14 LOGO VLANs Protocol Dynamic Trunking

15 LOGO VLANs End-to-End VLANs เป็นรูปแบบในการส่งข้อมูลภายใน VLAN ที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ในเครือข่าย

16 LOGO VLANs VLAN Trunk Protocol (VTP) เป็นโปรโตคอลของ Cisco ที่ช่วยให้มีการ ปรับปรุงและมีการจัดการฐานข้อมูลของ VLAN ใน หลาย ๆ VLAN โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

17 LOGO VLANs VTP Modes - Sever Mode - Client Mode - Transparent Mode

18 LOGO VLANs VTP Pruning

19 LOGO VLANs Configuring VLANs

20 LOGO VLANs Setting Up VLANs 1. ดูฐานข้อมูล VLAN ที่ DSW1 ในการตั้งค่า การทดสอบ 2. สร้าง VLAN ใหม่บนสวิตซ์ 3. ตั้งชื่อ VLAN 4. การลบ VLAN

21 LOGO VLANs การกำหนดค่า Access Ports 1. สร้าง VLAN 10 และ กำหนด port fa0 / 1 2. การเพิ่ม VLAN 3. พอร์ตที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์

22 LOGO VLANs การกำหนดค่า Trunk Links 1. การกำหนดค่า trunk encapsulation 2. การสร้าง Trunk port 3. การตรวจสอบ trunk link 4. ตั้งค่าตัวเลือก DTP

23 LOGO VLANs การกำหนดค่า VTP 1. ตั้งชื่อ VTP domain name 2. สร้าง VTP password 3. กำหนด VTP mode ในแต่ละ Vlan 4. การเปิด VTP pruning.

24 LOGO Inter-VLAN Routing Router on a Stick

25 LOGO Inter-VLAN Routing ข้อดี :  - ค่อนข้างง่ายในการกำหนดค่าและการใช้  - สวิตซ์เลเยอร์ 3 ไม่จำเป็น  - ให้บริการการสื่อสาร inter-VLAN ข้อเสีย :  - สามารถเป็นจุดเดียวของข้อผิดพลาด  - กับ single trunk link แล้วอาจมีความแออัด  - สวิตซ์ที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อาจจะเพิ่มความล่าช้า

26 LOGO Inter-VLAN Routing การกำหนดค่า Router on a Stick ตัวอย่างเช่น Router1(config)#interface Fa0/0.1 Router1(config-if)#ip address Router1(config-if)#encapsulation dot1q 1 native

27 LOGO Inter-VLAN Routing Multilayer Switching คือ เป็นความสามารถในการส่งต่อข้อมูลไป หลาย ๆสวิตซ์ในตัวของหนึ่งอุปกรณ์ที่อยู่ใน VLAN เดียวกัน

28 LOGO Inter-VLAN Routing Cisco Express Forwarding (CEF) CEF เป็นกรรมสิทธิ์รุ่นใหม่ล่าสุดของ Cisco ทำ ให้การส่งต่อดำเนินการไปได้ในหลาย ๆสวิตซ์และ เราเตอร์เร็วมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก

29 LOGO Inter-VLAN Routing การสร้างตาราง Forwarding Information Base (FIB) CEF สร้างตารางเส้นทางที่เรียกว่า forwarding information base (FIB) มีโครงสร้างมาจาก routing table

30 LOGO Inter-VLAN Routing การสร้างตาราง the Adjacency CEF ยังสร้างตาราง adjacency ที่เลเยอร์ที่ 2 สำหรับการส่งต่อเพื่อการตัดสินใจ ตาราง adjacency ถูกเก็บไว้ใน CAM

31 LOGO Inter-VLAN Routing การกำหนดค่า Inter-VLAN Routing อย่างแรกเราต้องเปิดการใช้เส้นทางของ multilayer switch จากนั้นจะเพิ่ม ความสำคัญที่ VLAN ที่เลเยอร์ 3 อินเตอร์เฟซหาเส้นทาง คุณลักษณะนี้เรียก SVI

32 LOGO EtherChannel Ether-Channel คือ เทคนิค switch-to-switch ที่มีความเร็วในการสื่อสารมาก เป็นประโยชน์อย่าง มากในการปรับปรุงแทนที่สวิตซ์รุ่นใหม่ที่มีราคาแพง

33 LOGO EtherChannel การกำหนดค่า EtherChannel 1. ตั้งค่า port-channel interface 2. กำหนดพอร์ตทางกายภาพเพื่อ port- channel interface 3. การเชื่อมโยงของพอร์ตกับ port-channel 4. กำหนด bundling protocol. 5. ตั้งค่า พอร์ตในโหมด negotiation

34 LOGO สรุป คุณจะต้องรู้วิธีต่าง ๆในการสร้าง ฐานข้อมูล VLAN จำไว้เมื่อคุณเชื่อมโยงพอร์ตกับ VLAN หาก VLAN นั้นไม่มีในฐานข้อมูล คุณจะต้องพยายาม สร้างมันขึ้นมาเป็นอย่างแรก คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับโหมดต่างๆที่คุณสามารถ กำหนดค่าพอร์ตของคุณเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุด ทุกพอร์ตควรอยู่ในโหมด access และ VTP เป็นสิ่ง ที่ดีในการดูแลรักษาฐานข้อมูล VLAN ระหว่างสวิตซ์ จำนวนมากและเพื่อให้แน่ใจว่าการจราจรสามารถไป จาก VLAN หนึ่งไปยังอีก VLAN หนึ่ง คุณสามารถตั้ง ค่าที่ inter-VLAN routing ได้ สุดท้ายนี้ควรมี EtherChannel ในระบบเพื่อใช้ กับแบนด์วิธที่ต่ำ

35 LOGO Add your company slogan


ดาวน์โหลด ppt LOGO Chapter 2 Switching. LOGO www.themegallery.com เนื้อหาในบทนี้ Layer 2 Switching 1 VLANs 2 Inter-VLAN Routing 3 EtherChannel 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google