งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด แผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นแผ่นสำหรับทดลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด แผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นแผ่นสำหรับทดลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด แผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นแผ่นสำหรับทดลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย

2 การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด

3 การต่อวงจรภายในของแผ่นโพโตบอร์ด

4 การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด การต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับบอร์ด

5 การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด การต่อไฟบวก (+) ลบ (-) สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน

6 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 มอเตอร์ที่ใช้ใน Robot 35 in 1 จะใช้ มอเตอร์กระแสตรง 6VDC รูปมอเตอร์ที่ ใช้งาน

7 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 การขับมอเตอร์และต่อวงจรไฟฟ้า สำหรับกลับทางหมุน วงจรการกลับ ทางหมุน

8 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 สายต่อมอเตอร์จะมีสี แสดงขั้วไว้แล้ว วงจรการกลับ ทางหมุน

9 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 การต่อขั้วสำหรับให้ มอเตอร์ทำงาน ตารางการ ต่อวงจร

10 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 ทดลองที่ 1 การต่อวงจรเพื่อให้หุ่นยนต์ เดินหน้า – ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย ขวา ตาม ต้องการ

11 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 ทดลองการต่อวงจรเพื่อให้หุ่นยนต์ เดินหน้า – ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย ขวา ตาม ต้องการ

12 การขับมอเตอร์สำหรับ Robot 35 in 1 ไม่ว่าจะออกแบบโดยใช้มอเตอร์ กระแสตรงใดๆก็ตามการต่อวงจรจะ เหมือนกัน หรือถ้าใช้มอเตอร์แบบอื่นเช่นสเต็ปมอ เตอร์ หรือ เซอร์โวมอเตอร์ก็ต้องรู้ว่า มอเตอร์ดังกล่าวทำงานแบบใด และจะ ควบคุมแบบใด ตอนต่อไปจะกล่าวถึงการขับมอเตอร์ด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt การต่อวงจรบนแผ่นโพโต บอร์ด แผ่นโพโตบอร์ดจะเป็นแผ่นสำหรับทดลอง วงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ทำให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google