งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 การติดตั้ง เครื่อง visual หรือ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 การติดตั้ง เครื่อง visual หรือ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 การติดตั้ง เครื่อง visual หรือ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

2 Free Powerpoint Templates Page 2

3 Free Powerpoint Templates Page 3 1. เสียบสาย Power ที่ด้าน หลังของเครื่อง 2. เสียบปลั๊กที่ เต้าเสียบปลั๊กไฟ

4 Free Powerpoint Templates Page 4 3. ต่อสาย VGA สายที่ 1 ที่ช่อง RGB INPUT และต่อสาย VGA สายที่ 2 ที่ช่อง RGB OUTPUT

5 Free Powerpoint Templates Page 5 สาย VGA สายที่ 1 ให้ต่ออีกด้านเข้ากับเครื่อง Notebook สาย VGA สายที่ 2 ให้ต่ออีกด้านเข้ากับเครื่อง โปรเจคเตอร์

6 Free Powerpoint Templates Page 6

7 Free Powerpoint Templates Page 7 4. ต่อสาย VGA อีกด้านเข้ากับโน๊ตบุ๊ค ปุ่มเปิด / ปิด โหมดสลับ RGB / TV โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ย่อภาพให้เล็กลง แช่ภาพให้ค้างไว้

8 Free Powerpoint Templates Page 8 5. กรณีจะสลับมาใช้ Notebook กดโหมดสลับการใช้งาน เครื่อง visual และ Notebook เพื่อสลับไปใช้ งาน Notebook

9 Free Powerpoint Templates Page 9 6. กดปุ่มสลับหน้าจอที่ Notebook

10 Free Powerpoint Templates Page 10 7. เลือกแบบที่ 2 ดูได้ทั้ง 2 หน้าจอพร้อมกัน

11 Free Powerpoint Templates Page 11 8. ผลที่ได้ ภาพจะแสดงตามเครื่องคอมพิวเตอร์

12 Free Powerpoint Templates Page 12 9. การควบคุมการใช้งานเมนูต่างๆผ่านรีโมท ปุ่มเปิด / ปิดเครื่อง ปุ่ม Zoom เข้า - ออก ( หมุนซ้าย - ขวา ) โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook แช่ภาพให้ค้างไว้ ปุ่ม capture และลบภาพ


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 การติดตั้ง เครื่อง visual หรือ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google