งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้ง เครื่อง visual หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้ง เครื่อง visual หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้ง เครื่อง visual หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

2

3 1. เสียบสาย Power ที่ด้าน หลังของเครื่อง 2. เสียบปลั๊กที่ เต้าเสียบปลั๊กไฟ

4 3. ต่อสาย VGA สายที่ 1 ที่ช่อง RGB INPUT
และต่อสาย VGA สายที่ 2 ที่ช่อง RGB OUTPUT

5 สาย VGA สายที่ 1 ให้ต่ออีกด้านเข้ากับเครื่อง Notebook

6

7 โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook
4. ต่อสาย VGA อีกด้านเข้ากับโน๊ตบุ๊ค โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook โหมดสลับ RGB / TV ปุ่มเปิด/ปิด ย่อภาพให้เล็กลง ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น แช่ภาพให้ค้างไว้

8 5. กรณีจะสลับมาใช้ Notebook
กดโหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook เพื่อสลับไปใช้งาน Notebook

9 6. กดปุ่มสลับหน้าจอที่ Notebook

10 7. เลือกแบบที่ 2 ดูได้ทั้ง 2 หน้าจอพร้อมกัน

11 8. ผลที่ได้ ภาพจะแสดงตามเครื่องคอมพิวเตอร์

12 9. การควบคุมการใช้งานเมนูต่างๆผ่านรีโมท
ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ปุ่ม Zoom เข้า-ออก (หมุนซ้าย-ขวา) โหมดสลับการใช้งานเครื่อง visual และ Notebook แช่ภาพให้ค้างไว้ ปุ่ม capture และลบภาพ


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้ง เครื่อง visual หรือเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google