งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 MAGNATICALLY COUPLED CIRCUITS. MUTUAL INDUCTANCE เมื่อนำขดลวดสองขดมาวางใกล้กัน ( ถึงแม้ว่าจะไม่มี การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าก็ตาม ) แต่สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 MAGNATICALLY COUPLED CIRCUITS. MUTUAL INDUCTANCE เมื่อนำขดลวดสองขดมาวางใกล้กัน ( ถึงแม้ว่าจะไม่มี การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าก็ตาม ) แต่สนามแม่เหล็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 MAGNATICALLY COUPLED CIRCUITS

2 MUTUAL INDUCTANCE เมื่อนำขดลวดสองขดมาวางใกล้กัน ( ถึงแม้ว่าจะไม่มี การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าก็ตาม ) แต่สนามแม่เหล็ก ( ที่มาจากกระแสไฟฟ้า ) จากขดลวดขดหนึ่ง จะสามารถ เหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันขึ้นในขดลวดอีกขดได้ ใน ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็ก ( ที่มาจากกระแสไฟฟ้า เช่นกัน ) ที่ขดที่สองก็สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดัน ขึ้นในขดที่หนึ่งได้เช่นกัน เราเรียกวงจรที่มีการเชื่อมต่อ กันทางแม่เหล็กนี้ว่า “Magnetically Coupled” เมื่อนำขดลวดสองขดมาวางใกล้กัน ( ถึงแม้ว่าจะไม่มี การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าก็ตาม ) แต่สนามแม่เหล็ก ( ที่มาจากกระแสไฟฟ้า ) จากขดลวดขดหนึ่ง จะสามารถ เหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันขึ้นในขดลวดอีกขดได้ ใน ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็ก ( ที่มาจากกระแสไฟฟ้า เช่นกัน ) ที่ขดที่สองก็สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดัน ขึ้นในขดที่หนึ่งได้เช่นกัน เราเรียกวงจรที่มีการเชื่อมต่อ กันทางแม่เหล็กนี้ว่า “Magnetically Coupled” สนามแม่เหล็กที่ว่านี้จำเป็นต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่ แปรตามเวลา ( ไม่คงที่ ) ดังนั้นกระแสที่จะมาสร้าง สนามแม่เหล็กจำเป็นต้องเป็นกระแสที่ไม่คงที่เท่านั้น ( เป็น DC ไม่ได้ ) สนามแม่เหล็กที่ว่านี้จำเป็นต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่ แปรตามเวลา ( ไม่คงที่ ) ดังนั้นกระแสที่จะมาสร้าง สนามแม่เหล็กจำเป็นต้องเป็นกระแสที่ไม่คงที่เท่านั้น ( เป็น DC ไม่ได้ )

3 กระแสไฟฟ้าที่ขดหนึ่ง -> สนามแม่เหล็กเกิดที่ขดหนึ่ง -> สนามแม่เหล็กข้ามมาที่อีกขดหนึ่ง -> แรงดันไฟฟ้า ที่อีกขดหนึ่ง ดังนั้นเราจึงถือว่า ดังนั้นเราจึงถือว่า กระแสไฟฟ้าจากขดหนึ่ง -> แรงดันไฟฟ้าที่ อีกขดหนึ่ง เมื่อ M คือ mutual inductance เมื่อ M คือ mutual inductance

4 ปัญหามีอยู่ว่ากระแสก็มีทิศทาง แรงดันก็มีขั้ว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าว่าแรงดันที่เกิดขั้นมีขั้ว ทางไหน ปัญหามีอยู่ว่ากระแสก็มีทิศทาง แรงดันก็มีขั้ว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าว่าแรงดันที่เกิดขั้นมีขั้ว ทางไหน จึงขอกำหนดให้ขดลวดทั้งสองฝั่งมีจุด (dot) ฝั่ง ละหนึ่งจุดที่ขั้ว ซึ่งการใส่จุดนี้มีกติกาว่า “ เมื่อ กระแสวิ่งเข้าตรงขั้วที่มีจุด แรงดันที่เกิดขึ้นอีก ด้านนั้น ต้องเป็นบวกที่ขั้วที่ใส่จุดเอาไว้ ” จึงขอกำหนดให้ขดลวดทั้งสองฝั่งมีจุด (dot) ฝั่ง ละหนึ่งจุดที่ขั้ว ซึ่งการใส่จุดนี้มีกติกาว่า “ เมื่อ กระแสวิ่งเข้าตรงขั้วที่มีจุด แรงดันที่เกิดขึ้นอีก ด้านนั้น ต้องเป็นบวกที่ขั้วที่ใส่จุดเอาไว้ ” ด้วยการกำหนดอย่างนี้ ทำให้เราไม่ต้องสนใจว่า ขดลวดทั้งสองนั้นมีการพันในทิศทางอย่างไร ( จะวนซ้าย วนขวา ตามกัน หรือสวนทางกัน ) ด้วยการกำหนดอย่างนี้ ทำให้เราไม่ต้องสนใจว่า ขดลวดทั้งสองนั้นมีการพันในทิศทางอย่างไร ( จะวนซ้าย วนขวา ตามกัน หรือสวนทางกัน )


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 MAGNATICALLY COUPLED CIRCUITS. MUTUAL INDUCTANCE เมื่อนำขดลวดสองขดมาวางใกล้กัน ( ถึงแม้ว่าจะไม่มี การเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้าก็ตาม ) แต่สนามแม่เหล็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google