งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENCODER. อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device)  นิยมเรียกว่า “ เอนโค้ดเดอร์ (Encoder)”  องค์ประกอบสำคัญในระบบ ขับเคลื่อน  ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENCODER. อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device)  นิยมเรียกว่า “ เอนโค้ดเดอร์ (Encoder)”  องค์ประกอบสำคัญในระบบ ขับเคลื่อน  ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENCODER

2 อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device)  นิยมเรียกว่า “ เอนโค้ดเดอร์ (Encoder)”  องค์ประกอบสำคัญในระบบ ขับเคลื่อน  ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์  ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเอซี (Close loop) ENCODER

3 หน้าที่ของ Encoder  ตรวจวัดความเร็วรอบ (Speed)  ทิศทางการหมุนของมอเตอร์ (Direction of Rotation)  ตำแหน่ง / มุมของการหมุน  จำนวนรอบของการหมุน ENCODER

4 ชนิดของ Encoder  แยกประเภทได้ 2 กลุ่ม  ทำงานด้วยหลักการเหนี่ยวนำ / Analog Encoder  ทำงานด้วยหลักการดิจิตอล / Digital Encoder ENCODER

5 Analog Encoder  เทคโคเจนเนอเรเตอร์ (Tacho Generator)  รีโซลเวอร์ (Resolver) ENCODER

6 Tacho Generator  เจนเนอเรเตอร์ขนาดเล็ก  แปลงความเร็วรอบมาเป็น แรงดันไฟฟ้า  สำหรับควบคุม 0 – 10 v.  เพื่อป้อนกลับไปยังชุดไดรฟ์  นิยมใช้ในระบบดีซีไดรฟ์ ENCODER

7 Resolver  ใช้งานมากในระบบเซอร์โว  มีความแข็งแรง / ทนทาน  ทนต่อสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมได้ ดี  ลักษณะคล้ายหม้อแปลงตัวเล็ก  อาจเรียกว่า “Rotary Transformer” ENCODER

8 Resolver ENCODER

9 โครงสร้าง / การทำงาน ของ Resolver  ลักษณะคล้ายกับมีหม้อแปลง 2 ชุด  ชุดแรกรับสัญญาณอ้างอิง ความถี่สูง ย่าน 2 – 10 kHz  เพื่อสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำให้  เกิดกระแสไหลไปสร้างสนามแม่เหล็ก ให้กับขดลวดชุดที่สอง  มีขดลวดปฐมภูมิที่ติดกับโรเตอร์ 1 ชุด  มีขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุด วางทำมุมกัน 90 องศา  เรียกว่า ขดลวด sine และ cosine ENCODER

10 โครงสร้าง / การทำงานของ Resolver ( ต่อ )  สัญญาณทั้งสองจะถูกป้อนกลับ คอนโทรลเลอร์  แปลงสัญญาณเป็นสัญญาณดิจิตอล  โดย Resolver-to-digital convertor (RDC)  มีจำนวนช่วง 1,000 – 4,000 พัลส์ ต่อการหมุน 1 รอบ ENCODER

11 Digital Encoder  Incremental Encoder  Absolute Encoder ENCODER

12 ส่วนประกอบเบื้องต้น Digital Encoder ENCODER

13 ส่วนประกอบเบื้องต้น Digital Encoder  เพลา (Shaft) ใช้สำหรับต่อเข้ากับ วัตถุที่หมุน  แผ่นดิสก์ (Code หรือ Pulse Disc)  เป็นแผ่นที่มีแทร็กทั้งส่วนที่โปร่งแสง และทึบแสง  เพื่อให้แสง LED ผ่านได้  Photodetector ใช้รับแสงเพื่อแปลง เป็นรหัสข้อมูล ENCODER

14 หลักการทำงานของ Digital Encoder  แสง LED จะส่องผ่านเลนส์ (Convex lens)  ปรับโฟกัสให้ลำแสงขนานกัน  ให้ลำแสงส่องผ่านแทร็กหรือร่อง เล็กๆ บน Disc ENCODER

15 Incremental Encoder  แสงที่ผ่าน Disc จะแยกเป็น 2 ส่วน  มีเฟสต่างกันอยู่ 90 องศา  เรียกแสงเดิมว่าเฟส A และลำแสงใหม่ ว่า เฟส B  แสงนี้จะส่องผ่านไปที่ Photo didode 2 ตัว  แปลงสัญญาณที่ได้รับนี้เป็น Square wave  สามารถต่อเข้ากับ PLC และเคาท์เตอร์  เพื่อแสดงตำแน่ง / ความเร็ว / ทิศทาง / จำนวนรอบ  ค่าข้อมูลจะสูญหายเมื่อไฟดับ ENCODER

16 สัญญาณ Incremental Encoder ENCODER

17 สัญญาณ Incremental Encoder ENCODER

18 Absolute Encoder  ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า  ไม่ได้มีแค่ track โปร่งแสงกับทึบแสง  มีร่องหลายแถวที่ใช้แทนค่าโค้ดไบนารี่  แต่ละแถวแทนโค้ดไบนารี่ 1 บิต  แต่ละช่องที่โปร่งแสงกับทึบแสงจะแสดง ON/OFF  แต่ละแถวจะทำงานเหมือน Incremental แต่เป็นอิสระตากกัน  ให้สัญญาณเป็นโค้ดไบนารี่สำหรับแต่ละ องศา  ค่าข้อมูลไม่สูญหายเมื่อไฟดับ ENCODER

19 Absolute Encoder ENCODER

20 Absolute Encoder ENCODER

21 เลขไบนารี่สำหรับ Absolute Encoder  เลขไบนารี่ที่ใช้ มีอยู่ 2 แบบ คือ  รหัสไบนารี่ (Binary code)  รหัสเกรย์ (Gray codeX ENCODER

22 Binary code ENCODER

23 Binary code ENCODER

24 Binary code ENCODER

25 ข้อเสียของ Binary code  การเปลี่ยนแต่ละ sector สัญญาณ เปลี่ยนแปลงมากกว่า 1 ช่อง  หากมีสัญญาณรบกวนหรือสายหายค่า ตำแหน่งจะต่างกันมาก  จึงไม่เป็นที่นิยม  เช่น encoder อยู่ที่ 011(3) มี สัญญาณรบกวนที่บิต 2  encoder จะแสดง 111(7) หรือ ENCODER

26 ตัวอย่าง  เช่น encoder อยู่ที่ 011 มีค่าเป็น 3  มีสัญญาณรบกวนที่บิต 2 ให้ส่งค่า ON  encoder จะแสดง 111 ซึ่งมีค่าเป็น 7  ค่าที่อ่านได้จะแตกต่างมากเกินไป  ไม่สามรถนำไปใช้งานได้  อาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาดมาก ENCODER

27 ตัวอย่าง  พิจารณา  เลข 3 = 011  เลข 4 = 100  เลขเปลี่ยนค่าเดียว แต่เลขไบนารี่ เปลี่ยนทั้งสามหลัก  ไม่สามารถทำให้คอนโทรเลอร์ ตรวจสอบได้เมื่อมีเลขผิดปกติ ENCODER

28 Gray code  หลักการทำงานเหมือนกันกับ Icremental  แก้ไขการแสดงค่าโดยใช้ Gray code  รหัสตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง  ค่าบิตจะเปลี่ยนแปลงเพียงบิตเดียว ENCODER

29 Gray code ENCODER


ดาวน์โหลด ppt ENCODER. อุปกรณ์ป้อนกลับ (Feedback Device)  นิยมเรียกว่า “ เอนโค้ดเดอร์ (Encoder)”  องค์ประกอบสำคัญในระบบ ขับเคลื่อน  ระบบขับเคลื่อนเซอร์โวมอเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google