งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ไดโอด (Diodes) นำไฟฟ้าเพียงทางเดียว มีขั้วไฟฟ้าสองขั้ว แอโนด (anode) และ แคโถด (cathode) ทำจากซิลิกอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ไดโอด (Diodes) นำไฟฟ้าเพียงทางเดียว มีขั้วไฟฟ้าสองขั้ว แอโนด (anode) และ แคโถด (cathode) ทำจากซิลิกอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ไดโอด (Diodes) นำไฟฟ้าเพียงทางเดียว มีขั้วไฟฟ้าสองขั้ว แอโนด (anode) และ แคโถด (cathode) ทำจากซิลิกอน

3 สัญลักษณ์ของ ไดโอด p-typen-type 3

4 4 การเจือสาร (Doping) คือการเติมสารเจือ (impurities) สารชนิดเอ็น (n-type) ได้แก่ ซิลิกอนที่ถูกเจือด้วยฟอสฟอรัส (Phosphorous) พาหะไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าลบ อีเล็กตรอน สารชนิดพี (p-type) ได้แก่ ซิลิกอนที่ถูกเจือด้วยอะลูมินัม (Aluminum) พาหะไฟฟ้ามีประจุไฟฟ้าบวก โฮล (hole)

5 Flapper Valve Analogy 5

6 6 คุณสมบัติของ ไดโอด การไบแอสไปข้างหน้า (Forward-Bias Condition) นำไฟฟ้าได้ดี การไบแอสย้อนกลับ (Reverse-Bias Condition) ความต้านทานไฟฟ้ามีค่าสูงมาก กราฟ I กับ v ของไดโอด ไดโอดอุดมคติและไดโอดจริง “ จุดโค้ง (Knee)” และ แรงดันไฟฟ้า ของความเสียหาย (Breakdown Voltage) แบ่งออกเป็น 3 บริเวณ

7 7 วงจรไฟฟ้าของ ไดโอด ตัวทำกระแสตรง (rectifier) : อุปกรณ์เปลี่ยนรูปไฟฟ้า กระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ตัวทำกระแสตรงแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave Rectifier) ตัวทำกระแสตรงแบบเต็มคลื่น (Full-Wave Rectifier) ตัวทำกระแสตรงแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier)

8 8

9 9

10 10

11 วิธีการเปลี่ยนไฟฟ้า AC เป็น DC ? Voltage Regulators remove the ripple. Diode Rectifier Smoothing Capacitor Voltage Regulator AC Input DC Output 11

12 12 ไดโอดในอุดมคติ ? ไดโอดอุดมคติสามารถนำไฟฟ้าได้ สมบูรณ ์ มีแรงดันไฟฟ้าลดที่ตกคร่อม ไดโอดเท่ากับศูนย์ เมื่อทำการไบแอสไป ข้างหน้า (forward bias)… แต่ในความ เป็นจริงมีค่าแรงดันไฟฟ้าลดประมาณ 0.7 โวลท์ … เมื่อทำการไบแอสย้อนกลับ (Reverse Bias) จะป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับได้ อย่างสมบูรณ์ )… แต่ในความเป็นจริงจะ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ช่วงหนึ่งเท่านั้น.

13 13 อุปกรณ์ดิจิตอล (Digital Devices) เกท (Gates) คือวงจรไฟฟ้ารวม (Integrated Circuit, IC) ที่ มีอินพุทอยู่หนึ่งจุดหรือมากกว่า และให้ เอาท์พุทที่เป็น ฟังก์ชันต่างๆ ของค่าทางอินพุท ได้แก่ AND, OR, NOT…

14 14 ลอจิกทางดิจิตอล (Digital Logic) ระบบเลขฐานสอง (Binary System) คือ 0 & 1, LOW & HIGH. ตารางพื้นฐานของเกท -- AND, OR, NOT

15 15

16 16 วงจรไฟฟ้ารวม Integrated Circuits (IC) เป็นอุปกรณ์ที่รวมเกทจำนวนหนึ่งตัวหรือมากกว่า บรรจุลงในชิพ (chip) เพียงแผ่นเดียว. แบบแผ่นกลม (Wafer), คล้ายลูกเต๋า (die) Copyright © 2001 Fine Arts Photographics

17 17 DIP pinout


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ไดโอด (Diodes) นำไฟฟ้าเพียงทางเดียว มีขั้วไฟฟ้าสองขั้ว แอโนด (anode) และ แคโถด (cathode) ทำจากซิลิกอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google