งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมการก่อนเขียน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น 1. เขียนโปรแกรมทดสอบอ่านค่าระดับแสงที่ พื้นและเส้นสนามเพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบ 2. คำนวณหาค่าเปรียบเทียบตามความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมการก่อนเขียน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น 1. เขียนโปรแกรมทดสอบอ่านค่าระดับแสงที่ พื้นและเส้นสนามเพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบ 2. คำนวณหาค่าเปรียบเทียบตามความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมการก่อนเขียน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น 1. เขียนโปรแกรมทดสอบอ่านค่าระดับแสงที่ พื้นและเส้นสนามเพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบ 2. คำนวณหาค่าเปรียบเทียบตามความ เหมาะสม ( อาจคำนวณจากค่ากึ่งกลาง ระหว่างพื้นกับเส้นสนามที่อ่านได้ ) เพื่อ อ้างอิงการแยกแยะระหว่างพื้นและเส้นสนาม 3. เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตาม เส้นและปรับแต่ง

2 หลักการทั่วๆไปในการ ควบคุมหุ่นยนต์สำหรับ หุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 2 เซนเซอร์

3 สั่งให้ หุ่นยนต์ เดินหน้าตรง ต่อไป 1

4 สั่งให้ หุ่นยนต์ เลี้ยวซ้าย เพื่อกลับไป คร่อมเส้น 2

5 สั่งให้ หุ่นยนต์ เลี้ยวขวา เพื่อกลับไป คร่อมเส้น 3

6 กำหนดการ ทำงานอิสระ 4

7 หลักการทั่วๆไปในการ ควบคุมหุ่นยนต์สำหรับ หุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 3 เซนเซอร์

8 สั่งให้ หุ่นยนต์ เดินหน้าตรง ต่อไป 1

9 2 สั่งให้ หุ่นยนต์ เลี้ยวซ้าย เพื่อกลับไป คร่อมเส้น

10 3 กำหนดการ ทำงานอิสระ สั่งให้ หุ่นยนต์ เลี้ยวซ้าย เพื่อกลับไป คร่อมเส้น

11 4 สั่งให้ หุ่นยนต์ เลี้ยวขวา เพื่อกลับไป คร่อมเส้น

12 5 กำหนดการ ทำงานอิสระ

13 6


ดาวน์โหลด ppt เตรียมการก่อนเขียน โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดิน ตามเส้น 1. เขียนโปรแกรมทดสอบอ่านค่าระดับแสงที่ พื้นและเส้นสนามเพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบ 2. คำนวณหาค่าเปรียบเทียบตามความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google