งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมการก่อนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมการก่อนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมการก่อนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น
1.เขียนโปรแกรมทดสอบอ่านค่าระดับแสงที่พื้นและเส้นสนามเพื่อกำหนดค่าเปรียบเทียบ 2.คำนวณหาค่าเปรียบเทียบตามความเหมาะสม(อาจคำนวณจากค่ากึ่งกลางระหว่างพื้นกับเส้นสนามที่อ่านได้)เพื่ออ้างอิงการแยกแยะระหว่างพื้นและเส้นสนาม 3.เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้นและปรับแต่ง

2 หลักการทั่วๆไปในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 2 เซนเซอร์

3 สั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าตรงต่อไป
1 สั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าตรงต่อไป

4 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
2 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น

5 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
3 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น

6 4 กำหนดการทำงานอิสระ

7 หลักการทั่วๆไปในการควบคุมหุ่นยนต์สำหรับหุ่นยนต์เดินตามเส้นแบบ 3 เซนเซอร์

8 สั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าตรงต่อไป
1 สั่งให้หุ่นยนต์เดินหน้าตรงต่อไป

9 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
2 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น

10 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
3 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวซ้ายเพื่อกลับไปคร่อมเส้น กำหนดการทำงานอิสระ

11 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
4 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น

12 สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น
5 กำหนดการทำงานอิสระ สั่งให้หุ่นยนต์เลี้ยวขวาเพื่อกลับไปคร่อมเส้น

13 6 กำหนดการทำงานอิสระ


ดาวน์โหลด ppt เตรียมการก่อนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เดินตามเส้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google