งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

2 อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี
วงจรไฟฟ้า อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี

3 แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้า

4 ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า
1.แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2.อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.สายไฟฟ้า 4.สวิตช์ไฟฟ้า

5 1.แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า
ถ่านไฟฉาย ขั้วบวก ขั้วลบ

6 2.อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า

7 3.สายไฟฟ้า แถบตัวนำไฟฟ้าแทนสายไฟฟ้า

8 4.สวิตช์ไฟฟ้า ตัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

9 4.สวิตช์ไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

10 ทำอย่างไรหลอดไฟฟ้าจึงให้แสงสว่าง

11 วงจรนี้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือไม่
เพราะเหตุใด ถ่านไฟฉาย

12 วงจรนี้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือไม่
เพราะเหตุใด ถ่านไฟฉาย

13 นักเรียนต่อวงจร แล้วทดลองปรับสวิตช์ เพื่อให้หลอดไฟฟ้า มีแสงสว่าง ไม่มีแสงสว่าง

14 ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ดีงาม
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google