งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4. สวิตช์ไฟฟ้า 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4. สวิตช์ไฟฟ้า 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี

4

5 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4. สวิตช์ไฟฟ้า 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4. สวิตช์ไฟฟ้า

6 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า เซลล์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ขั้วบ วก ขั้ว ลบ

7 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า

8 3. สายไฟฟ้า แถบตัวนำไฟฟ้าแทนสายไฟฟ้า

9 4. สวิตช์ไฟฟ้า ตัดวงจรไฟฟ้าไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

10 4. สวิตช์ไฟฟ้า ต่อวงจรไฟฟ้าให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

11

12 ถ่านไฟฉาย วงจรนี้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือไม่ เพราะเหตุใด

13 ถ่านไฟฉาย วงจรนี้หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่างหรือไม่ เพราะเหตุใด

14 นักเรียนต่อวงจร แล้วทดลองปรับสวิตช์ เพื่อให้หลอดไฟฟ้า มีแสงสว่าง ไม่มีแสงสว่าง

15


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ระจิต เพชรมีศรี 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4. สวิตช์ไฟฟ้า 1. แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. สายไฟฟ้า 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google