งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการของชมรมโรบอท ในปีการศึกษา2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการของชมรมโรบอท ในปีการศึกษา2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการของชมรมโรบอท ในปีการศึกษา2552

2 โครงการทั้งหมดของชมรมโรบอท
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2552 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2552 โครงการอบรมพื้นฐานดิจิตอล โครงการเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่

3 โครงการแข่งขันหุ่นยนต์
หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันนับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ในการทำผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ มาทำหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใช้ในการแข่งขัน อีกทั้งทางชมรมอาจได้แนวคิดใหม่ๆจากการจัดการแข่งขันนี้ ในการไปประยุกต์ใช้ในการทำหุ่นยนต์ไปแข่งขันในรายการต่างๆ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้จากโครงการต่างๆที่ทางชมรมได้จัดขึ้น 2. เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ๆในการทำหุ่นยนต์

4 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2552 KPI ด้านปริมาณ สมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้านคุณภาพ สมาชิกมีความพึ่งพอใจในโครงการนี้ในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

5 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ Robocup แบบ Semi-Auto ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552
คู่ที่ 1 Team Team 2 คู่ที่ 2 Team Team 5 คู่ที่ 3 Team 2 1 – 0 Team 3 คู่ที่ 4 Team Team 4 คู่ที่ 5 Team Team 5 คู่ที่ 6 Team Team 4 คู่ที่ 7 Team Team 5 คู่ที่ 8 Team Team 3 คู่ที่ 9 Team Team 4 คู่ที่ 10 Team Team 5

6 โครงการ 5 ส

7 ผลงานประจำปีการศึกษา 2552
ชมรมโรบอท

8 ผลงานประจำปีการศึกษา 2552 ชมรมโรบอท
1. เข้าร่วมการแข่งขันรถอัจฉริยะไร้คนขับ ประจำปี 2552 2. จัดแสดงผลงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 3. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี 2552 4. จัดแสดงผลงานของชมรม ณ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จ. พิษณุโลก

9 1. เข้าร่วมการแข่งขันรถอัจฉริยะไร้คนขับ ประจำปี2552 ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยได้อันดับที่ 6

10

11

12 2. จัดแสดงผลงานของชมรมโรบอทในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

13

14

15 ปัญหาการจัดแสดงผลงานในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายก่อนการจัดแสดง - จำนวนคนที่มาจัดเตรียมหุ่นยนต์ที่จะแสดงไม่เพียงพอต่อการทำงาน - ระยะเวลาของการจัดเตรียมงานน้อยเกินไป

16 3. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี เป็นปีแรก โดยได้ลำดับที่ 27 จากผู้เข้าแข่งขัน 108 ทีม

17 ปัญหา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
1. ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการทำหุ่นยนต์ 2. ปัญหาเรื่องที่พักระหว่างการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย 3. ปัญหาเรื่องสนามซ้อมที่ Shop EE 4. การเดินทางระหว่างการแข่งขัน

18 4. จัดแสดงผลงานของชมรมที่ ร.ร.โรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก ในสัปดาห์ ICT

19 ปัญหาโดยรวมของ ชมรมโรบอท
1. การจัดเก็บเอกสารของแต่ละโครงการ 2. งบประมาณในการทำหุ่นยนต์ไม่เพียงพอกับความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt โครงการของชมรมโรบอท ในปีการศึกษา2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google