งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันนับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ในการทำ ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันนับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ในการทำ ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้และประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันนับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ในการทำ ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ มาทำหุ่นยนต์ให้มี ประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใช้ในการแข่งขัน อีกทั้งทางชมรม อาจได้แนวคิดใหม่ๆจากการจัดการแข่งขันนี้ ในการไป ประยุกต์ใช้ในการทำหุ่นยนต์ไปแข่งขันในรายการต่างๆ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้จากโครงการต่างๆที่ทางชมรมได้ จัดขึ้น 2. เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ๆในการทำหุ่นยนต์

4 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 14 สิงหาคม 2552 KPI ด้านปริมาณ สมาชิกชมรมเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้านคุณภาพ สมาชิกมีความพึ่งพอใจในโครงการนี้ในระดับดีขึ้นไปไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60

5 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ Robocup แบบ Semi-Auto ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552 คู่ที่ 1Team 1 3 - 2Team 2 คู่ที่ 2Team 4 3 - 0Team 5 คู่ที่ 3Team 2 1 – 0Team 3 คู่ที่ 4Team 3 0 - 6Team 4 คู่ที่ 5Team 2 0 - 4Team 5 คู่ที่ 6Team 1 0 - 5Team 4 คู่ที่ 7Team 3 0 - 5Team 5 คู่ที่ 8Team 1 4 - 0Team 3 คู่ที่ 9Team 2 1 - 6Team 4 คู่ที่ 10Team 1 4 - 0Team 5

6 โครงการ 5 ส

7

8

9 1. เข้าร่วมการแข่งขันรถอัจฉริยะไร้คนขับ ประจำปี 2552 ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย โดย ได้อันดับที่ 6

10

11

12 2. จัดแสดงผลงานของชมรมโรบอทใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์

13

14

15 ปัญหาการจัดแสดงผลงานในวัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย ก่อนการจัดแสดง - จำนวนคนที่มาจัดเตรียมหุ่นยนต์ ที่จะแสดงไม่เพียงพอต่อการทำงาน - ระยะเวลาของการจัดเตรียมงาน น้อยเกินไป

16 3. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี 2552 เป็นปีแรก โดยได้ลำดับที่ 27 จากผู้เข้า แข่งขัน 108 ทีม

17 ปัญหา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ กู้ภัย 1. ปัญหาเรื่องงบประมาณที่ใช้ในการทำ หุ่นยนต์ 2. ปัญหาเรื่องที่พักระหว่างการแข่งขัน หุ่นยนต์กู้ภัย 3. ปัญหาเรื่องสนามซ้อมที่ Shop EE 4. การเดินทางระหว่างการแข่งขัน

18 4. จัดแสดงผลงานของชมรมที่ ร. ร. โรจน วิทย์ จังหวัดพิษณุโลก ในสัปดาห์ ICT

19 ปัญหาโดยรวมของ ชมรมโรบอท 1. การจัดเก็บเอกสารของแต่ละโครงการ 2. งบประมาณในการทำหุ่นยนต์ไม่เพียงพอ กับความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หลักการและเหตุผล การจัดการแข่งขันนับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่ง ในการทำ ผลงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางชมรมจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ความรู้และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google