งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับจะ ทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดหรือมี ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น รู้ว่ามีเสียง รู้ว่ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับจะ ทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดหรือมี ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น รู้ว่ามีเสียง รู้ว่ามี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับจะ ทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดหรือมี ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น รู้ว่ามีเสียง รู้ว่ามี สิ่งของอยู่ด้านหน้า แต่การที่จะนำเอาสัญญาณจากตัวตรวจจับมา สั่งให้มอเตอร์ทำงานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะสัญญาณจากตัวตรวจจับมีขนาดเล็กจึ่ง จำเป็นต้องมีการขยายสัญญาณเสียก่อน และ ใน Robot 35 in 1 นี้จะใช้ทรานซิสเตอร์แบบ ดาริงตั้นทำหน้าที่ขยายสัญญาณ

2 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ การต่อแบบดาริงตั้น การต่อ แบบตัวจริง

3 การทดลองที่ 5 การทดสอบการทำงานดาริงตั้น ทรานซิสเตอร์ วงจรทดสอบการทำงานของ ทรานซิสเตอร์

4 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ วงจรทดสอบการทำงานของ ทรานซิสเตอร์

5 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ วงจรทดสอบการทำงานของ ทรานซิสเตอร์

6 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ LDR วงจรทดสอบการทำงานของ ทรานซิสเตอร์

7 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ LDR วงจรสว่างไฟติด มืดไฟดับ

8 การทดลองที่ 6 วงจรไฟติดเมื่อสว่าง ไฟดับเมื่อ มืด วงจรไฟติดเมื่อสว่าง ไฟดับเมื่อ มืด

9 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ LDR วงจรสว่างไฟดับ มืดไฟติด

10 วงจรไฟติดเมื่อมืด ไฟดับเมื่อสว่าง การทดลองที่ 7 วงจรไฟติดเมื่อมืด ไฟดับเมื่อ สว่าง

11 โครงงานหุ่นยนต์กลัวแสง สว่าง การทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะวิ่ง เมื่อเจอความ มืดหรือที่สว่างน้อยหุ่นยนต์จะหยุดทำงาน การต่อวงจร จะใช้การต่อวงจรแบบเดี่ยวกับ วงจร สว่างไฟติด มือไฟดับ

12 การทดลองที่ 8 โครงงานหุ่นยนต์ กลัวแสงสว่าง ทดลองต่อวงจร

13 1. ให้ทดลองต่อวงจรหุ่นยนต์ กลัวความ มืด ( ปกติหุ่นยนต์จะไม่วิ่ง เมื่อเจอที่มืด หุ่นยนต์จะวิ่งหนีเข้าหาที่สว่าง 2. ให้ทดลองต่อหุ่นยนต์ค้นหาแสง ( ปกติ หุ่นยนต์จะวิ่งปกติ เมื่อเจอความมืดหุ่นยนต์ จะวิ่งเลี้ยวซ้าย ) แบบทดสอบ ความเข้าใจ

14 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ อินฟาเรท

15 การทำงาน ในสภาวะปกติ LED จะ ติด แต่เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กับตัว ตรวจจับ LED จะดับ

16 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ อินฟาเรท การทำงาน ในสภาวะปกติ LED จะ ติด แต่เมื่อวัตถุเข้ามาใกล้กับตัว ตรวจจับ LED จะดับ

17 โครงงาน หุ่นยนต์เจอวัตถุแล้วหยุดวิ่ง การทำงาน ปกติหุ่นยนต์จะวิ่ง เมื่อเจอวัตถุ อยู่ด้านหน้าใกล้กับตัวตรวจจับจะหยุดวิ่ง การต่อวงจร จะใช้การต่อวงจรแบบเดี่ยวกับ วงจรตรวจจับวัตถุ

18 การทดลองที่ 9 โครงงาน หุ่นยนต์เจอวัตถุแล้ว หยุดวิ่ง

19 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับเสียง โครงงานที่ใช้แบบนี้ จะอาศัยหลักการ เดียวกันคือ เมื่อมีเสียงดังจะทำให้ตัวคอน เด็นเซอร์ไมโครโพนส่งสัญญาณไปยัง ทรานซิสเตอร์ หรือ บอร์ดทดลอง ซึ่งจะทำ ให้มอเตอร์ทำงาน หรือหยุดทำ ก็ขึ้นอยู่กับ ที่เราออกแบบไว้

20 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับการครบวงจร โครงงานที่ใช้แบบนี้ คือ โครงงาน หุ่นยนต์ เป้าหมาย และ หุ่นยนต์สำหรวจแหล่งน้ำ โดยจะอาศัยการทำงานเมื่อครบวงจรไฟฟ้า

21 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับกับบอร์ดควบคุม ในโครงงานส่วนมากจะใช้บอร์ดควบคุม ร่วมกับตัวตรวจจับแบบต่างๆ เราสามารถนำ ขาที่ 11 ของบอร์ดควบคุมมาต่อเข้ากับตัว ตรวจจับได้ โครงงานที่ใช้แบบนี้โดยมากจะเป็น โครงงานที่บังคับให้หุ่นยนต์มรการเคลื่อนที่ แบบสลับไปมา เพราะต้องอาศัยการทำงาน ของ รีเลย์เข้าช่วยด้วย

22 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับกับบอร์ดควบคุม

23

24 การต่อรีเลย์เพื่อทำให้มอเตอร์กลับ ทางหมุน

25 การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับกับบอร์ดควบคุม การทดลองที่ 10 การต่อรีเลย์เพื่อทำให้มอเตอร์ กลับทางหมุน

26 โครงงานหุ่นยนต์ใช้ตัวตรวจจับ ร่วมกับบอร์ด การทดลองที่ 11 หุ่นยนต์เมื่อเจอแสงจะวิ่งตรง เมื่อ เจอความมืดจะเลี้ยวหนี

27 ???? คำถาม ตอบข้อสงสัย ????

28 ก่อนจบ จากที่ได้เขารับการอบรมในวันนี้หวังว่าน้องๆ คงเข้าใจการออกแบบและการประยุกต์ใช้งาน Robot 35 in 1 ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. ซี. พี. ซัคเซ สกรุ๊ป www.vcpbook.com


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้ตัว ตรวจจับ การควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับจะ ทำให้หุ่นยนต์มีความฉลาดหรือมี ความสามารถเพิ่มขึ้น เช่น รู้ว่ามีเสียง รู้ว่ามี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google