งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ความรู้เรื่องกฎจราจร” สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ความรู้เรื่องกฎจราจร” สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ความรู้เรื่องกฎจราจร” สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่
โดย… งานจราจร สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่

2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจราจร
สภาพถนน ยานพาหนะ ผู้ใช้ทาง สภาพแวดล้อม

3

4

5 กฎจราจร เครื่องหมายจราจร สัญญาณจราจร

6 เครื่องหมายจราจร บนผิวทาง แผ่นป้าย

7 เครื่องหมายจราจรแผ่นป้าย
ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

8 ป้ายบังคับ ให้รถเดินทางเดียว ห้ามเข้า

9 ห้ามเลี้ยวขวา ให้เลี้ยวขวา

10 ห้ามเข้า

11 วันคี่ ห้ามจอดรถ วันคี่

12 ห้ามหยุดรถ

13

14 ป้ายเตือน ทางโค้งขวา

15 ทางเอกตัดทางโท

16

17 ป้ายแนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ไปสู่จุดหมายได้อย่างถูกต้อง ปัตตานี

18

19 เป็นเครื่องหมายประเภทบังคับ ปรากฏบนผิวถนน
เครื่องหมายบนผิวทาง เป็นเครื่องหมายประเภทบังคับ ปรากฏบนผิวถนน ลักษณะเป็นเส้นต่าง ๆ

20

21

22 สัญญาณจราจร สัญญาณมือ สัญญาณไฟ สัญญาณนกหวีด

23 การปฏิบัติตามสัญญาณจราจร

24 จะเชื่อใครดี ? กรณีนี้ ให้ปฏิบัติตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้

25 กฎจราจรเกี่ยวกับตัวรถ
รถที่นำมาใช้ในทาง จะต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน หรือไม่น่าจะเกิดอันตราย หรือทำให้เสื่อมเสียสุข ภาพอนามัย (ม.6)

26 กฎจราจรเกี่ยวกับผู้ขับรถ
ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถ (ม.43) 1. ในขณะหย่อนความสามารถ 2. ในขณะเมาสุราหรือของเมา อย่างอื่น

27 3. ในลักษณะกีดขวางการจราจร
4. โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวฯ 5. ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยฯ

28 6. คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่ง
ช่องเดินรถ 7. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร 8. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

29 เกี่ยวกับการใช้ทางเดินรถ
ขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย หรือช่อง ทางเดินรถด้านซ้าย ไม่ล้ำกึ่งกลาง เว้นแต่ ด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวาง กำหนดเป็นทางเดินรถทางเดียว ทางเดินรถกว้างไม่ถึงหกเมตร

30

31 รถที่ต้องขับในช่องเดินรถด้านซ้ายสุด
รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก รถโดยสาร

32 การแซง ก่อนแซง กระพริบไฟหน้าหลายครั้ง ให้ไฟเลี้ยวขวา ให้เสียงสัญญาณ

33 เมื่อไม่เป็นการกีดขวางรถคันอื่นที่กำลังแซง จึงแซงได้ทางด้านขวา
เมื่อผู้ขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบรับ เมื่อไม่เป็นการกีดขวางรถคันอื่นที่กำลังแซง จึงแซงได้ทางด้านขวา

34 แซงซ้ายได้ เมื่อเห็นว่าปลอดภัย ในกรณีที่ คันหน้ากำลังเลี้ยวขวา
ช่องทางเดินรถทิศทางเดียวกันตั้งแต่ 2 ช่องขึ้นไป

35

36 ขับรถสวนกัน ให้ถือแนวกึ่งกลางหรือเส้นแบ่ง
ทางแคบให้ทั้งสองลดความเร็ว ถ้าไม่อาจสวนกันได้โดยปลอดภัย รถใหญ่กว่าต้องหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้าย ให้รถเล็กผ่านไปได้ สิ่งกีดขวางด้านใด ให้ด้านนั้นหยุดรอ

37 ระยะห่างในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ

38 การบรรทุกของ (กรณีรถยนต์)
- ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อ หรือกันชน - ด้านหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน 2.50 เมตร - บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถให้ติดธงแดง /จุดไฟสัญญาณที่ ปลายสุด

39 เลี้ยวซ้ายให้ชิดซ้ายเลี้ยวขวาชิดขวาหรือชิดแนวกึ่งกลาง
การเลี้ยว เลี้ยวซ้ายให้ชิดซ้ายเลี้ยวขวาชิดขวาหรือชิดแนวกึ่งกลาง

40 เข้าช่องทางสำหรับเลี้ยวและให้สัญญาณไฟ ก่อนถึงทางเลี้ยว ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

41 เลี้ยวขวาต้องให้รถที่สวนมาผ่านไปก่อน

42 รถเลี้ยวซ้ายให้รถเลี้ยวขวาผ่านไปก่อน

43 รถเลี้ยวซ้ายให้รถเลี้ยวขวาผ่านไปก่อน

44 การเลี้ยวกลับรถ

45

46 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

47 มีรถในทางร่วมทางแยก

48 ทางร่วมทางแยกพร้อมกัน
ให้รถทางเอก ไปก่อน

49 มีเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเอก
ทางเอก คือ มีเครื่องหมายจราจร แสดงว่าเป็นทางเอก

50 ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้า
เป็นทางเอก

51 เส้นให้ทาง เส้นหยุด

52 ถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกัน

53 ถ้าไม่มีเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจรให้รถในวงเวียนทางด้านขวาผ่านไปก่อน

54 ด้วยความห่วงใย จาก … งานจราจร สภ.อ.หาดใหญ่ สวัสดี

55

56 สรุปความสูญเสียในทางเศรษฐกิจจาก อุบัติเหตุจราจรทางบก
บุคคล การจราจรติดขัด ทรัพย์สิน บาดเจ็บ เสียชีวิต รักษาพยาบาล ทรัพย์สินติดตัว เสียโอกาส ยานพาหนะ ภาระการเลี้ยงดูผู้ทุพพลภาพ ทรัพย์สินอื่น


ดาวน์โหลด ppt “ความรู้เรื่องกฎจราจร” สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google