งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อมเหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อมเหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อมเหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

2 FADE คือ การเลื่อนภาพเข้ามาในจอจากพื้นสี (fade in) หรือการเลื่อนภาพออกไปจากจอสู่พื้นสี (fade out) โดยที่ fade in ใช้สำหรับการเริ่มเรื่อง หรือเริ่มฉากใหม่ ซึ่งตรงกัน ข้ามกับ fade out ที่ใช้สำหรับการจบเรื่อง 2. CUT คือ การตัดตรง โดยเปลี่ยนจากภาพ หนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งอย่างรวดเร็ว DISSOLVE คือ การจางซ้อนโดยที่ค่อยๆ เลือนภาพแรกลงในขณะที่ภาพที่สองก็ถูกเลือนเข้ามาแทนที่ เหมาะสำหรับ การเปลี่ยนภาพที่ต้องการให้ความรู้สึกว่าถูก เปลี่ยนไปอย่างช้าๆ

3 4. WIPE คือ การกวาดภาพ เป็นเทคนิคพิเศษที่ใช้เพื่อการ เปลี่ยนภาพเหตุการณ์ที่เป็นภาพคนละเวลา สถานที่กัน เช่นกวาด แนวตั้ง กวาดแนวนอน กวาดแนวเฉียง 5. SUPERIMPOSE คือ การซ้อนภาพกับภาพ ภาพกับตัวหนังสือหรือกราฟิกต่างๆ โดยภาพทั้งสองปรากฏในจอ ในขณะเดียวกัน

4 ขนาดของภาพ - ECU หรือภาพระยะใกล้ที่สุด เป็นขนาดภาพที่ต้องการ นำเสนอ รายละเอียดเฉพาะจุดหรือเฉพาะส่วน เช่น ECU ภาพดวงตา - VCU หรือ BCU เป็นขนาดภาพที่ใกล้มาก ทำให้รับรู้ รายละเอียดที่สำคัญๆ ของวัตถุและบุคคลอย่างชัดเจน เช่น ใบหน้าของ บุคคลก็จะเห็นเต็มหน้า - CU เป็นขนาดของภาพระยะใกล้ใช้นำเสนอให้เห็นราย ระเอียดอย่างชัดเจนใกล้ชิด เช่น CU คน หมายถึงขนาดของภาพที่ เห็นคนในกรอบภาพตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป

5 - MCU หรือระยะใกล้ปานกลาง มองเห็นใน รายละเอียดบางส่วนเช่น เห็นตัวบุคคลตั้งแต่ประมาณหน้า ท้อง ขึ้นไป - MS ระยะปานกลาง จะเห็นลักษณะเด่นๆ ปาน กลาง ถ้าบุคคลก็จะเห็นบุคคลตั้งแต่สะโพก หรือเอวขึ้นไป - MLS ระยะไกลปานกลาง เป็นระยะที่เห็นบุคคล ได้ตั้งแต่ประมาณหน้าแข้ง เข่า หรือหน้าขาขึ้นไป

6 - LS ขนาดภาพระยะไกล เป็นภาพเต็มตัวของบุคคลนั้น ตั้งแต่ หัวจรดเท้าและเห็นสภาพแวดล้อม
- VLS ขนาดไกลมาก คือเน้นสถานที่มากกว่าตัววัตถุ หรือบุคคล ELS คือขนาดไกลที่สุด เป็นขนาดที่เน้น สภาพแวดล้อม หรือสถานที่โดยรวมๆ เพื่อบอกบรรยากาศ

7 โดยสรุปแล้วขนาดของภาพแบ่งใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 1
โดยสรุปแล้วขนาดของภาพแบ่งใช้ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 1. Wide shot หรือภาพมุมกว้าง ตั้งแต่ MLS จนถึง ELS มักจะเน้นให้เห็นบรรยากาศ หรือเหตุการณ์โดยรอบ 2. Medium shot คือภาพขนาดประมาณ MS มักจะ เน้นรูปร่าง หรือท่าทางการแสดงออกของวัตถุในจอ 3. Close shot คือภาพตั้งแต่ MCU จงถึง WCU จะเน้นให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึกของวัตถุ หรือตัวแสดง


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อมเหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google