งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อม เหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อม เหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อม เหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

2 FADE คือ การเลื่อนภาพเข้ามาในจอจาก พื้นสี (fade in) หรือการเลื่อนภาพออกไป จากจอสู่พื้นสี (fade out) โดยที่ fade in ใช้ สำหรับการเริ่มเรื่อง หรือเริ่มฉากใหม่ ซึ่ง ตรงกันข้ามกับ fade out ที่ใช้สำหรับการจบ เรื่อง 2. CUT คือ การตัดตรง โดย เปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปสู่อีกภาพหนึ่งอย่าง รวดเร็ว 3. DISSOLVE คือ การจางซ้อน โดยที่ค่อยๆเลือนภาพแรกลงในขณะที่ภาพ ที่สองก็ถูกเลือนเข้ามาแทนที่ เหมาะ สำหรับ การเปลี่ยนภาพที่ต้องการให้ ความรู้สึกว่าถูกเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ

3 4. WIPE คือ การกวาดภาพ เป็นเทคนิค พิเศษที่ใช้เพื่อการเปลี่ยนภาพเหตุการณ์ที่ เป็นภาพคนละเวลา สถานที่กัน เช่นกวาด แนวตั้ง กวาดแนวนอน กวาดแนวเฉียง 5. SUPERIMPOSE คือ การซ้อน ภาพกับภาพ ภาพกับตัวหนังสือหรือกราฟิก ต่างๆ โดยภาพทั้งสองปรากฏในจอใน ขณะเดียวกัน

4 ขนาดของภาพ - ECU หรือภาพระยะใกล้ที่สุด เป็นขนาด ภาพที่ต้องการนำเสนอ รายละเอียดเฉพาะจุด หรือเฉพาะส่วน เช่น ECU ภาพดวงตา - VCU หรือ BCU เป็นขนาดภาพที่ใกล้ มาก ทำให้รับรู้รายละเอียดที่สำคัญๆ ของวัตถุ และบุคคลอย่างชัดเจน เช่น ใบหน้าของบุคคลก็ จะเห็นเต็มหน้า - CU เป็นขนาดของภาพระยะใกล้ใช้ นำเสนอให้เห็นรายระเอียดอย่างชัดเจนใกล้ชิด เช่น CU คน หมายถึงขนาดของภาพที่เห็นคน ในกรอบภาพตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป

5 - MCU หรือระยะใกล้ปานกลาง มองเห็นในรายละเอียดบางส่วนเช่น เห็นตัว บุคคลตั้งแต่ประมาณหน้า ท้องขึ้นไป - MS ระยะปานกลาง จะเห็นลักษณะ เด่นๆ ปานกลาง ถ้าบุคคลก็จะเห็นบุคคล ตั้งแต่สะโพก หรือเอวขึ้นไป - MLS ระยะไกลปานกลาง เป็นระยะ ที่เห็นบุคคลได้ตั้งแต่ประมาณหน้าแข้ง เข่า หรือหน้าขาขึ้นไป

6 - LS ขนาดภาพระยะไกล เป็นภาพเต็มตัว ของบุคคลนั้น ตั้งแต่หัวจรดเท้าและเห็น สภาพแวดล้อม - VLS ขนาดไกลมาก คือเน้นสถานที่ มากกว่าตัววัตถุหรือบุคคล - ELS คือขนาดไกลที่สุด เป็นขนาดที่ เน้นสภาพแวดล้อม หรือสถานที่โดยรวมๆ เพื่อบอกบรรยากาศ

7 โดยสรุปแล้วขนาดของภาพแบ่งใช้ตาม วัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 1. Wide shot หรือภาพมุมกว้าง ตั้งแต่ MLS จนถึง ELS มักจะเน้นให้เห็น บรรยากาศ หรือเหตุการณ์โดยรอบ 2. Medium shot คือภาพขนาดประมาณ MS มักจะเน้นรูปร่าง หรือท่าทางการ แสดงออกของวัตถุในจอ 3. Close shot คือภาพตั้งแต่ MCU จงถึง WCU จะเน้นให้เห็นอารมณ์ ความรู้สึก ของวัตถุ หรือตัวแสดง


ดาวน์โหลด ppt ใบความรู้ที่ 7 เรื่อง การเชื่อม เหตุการณ์ เวลา สถานที่ (Transition)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google