งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STORYBOARD ภาพรวม ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม. ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะที่ แสดงภาพหน้าจอประกอบ ส่วนนำ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STORYBOARD ภาพรวม ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม. ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะที่ แสดงภาพหน้าจอประกอบ ส่วนนำ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางป้องกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 STORYBOARD ภาพรวม ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม

2 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะที่ แสดงภาพหน้าจอประกอบ ส่วนนำ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางป้องกัน เมนู แบบฝึกหัด สรุป แบบทดสอบ

3 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดใน ลักษณะสคริปต์ เฟรมที่ 1 ข้อความภาพ / สีพื้นเสียง การ ตอบสนอง ตอนที่ 1 ส่วนประก อบของ Hardwar e ฮาร์ดแวร์มี 4 ประเภท ได้แก่.... ตัวอักษรสี ขาว ฉากหลังสี น้ำเงิน เพื่อความ โดดเด่น ปรากฏขึ้น พร้อมๆ กัน เสียง บรรยาย ตาม ข้อความ พร้อม เพลง บรรเลง จังหวะ ช้าๆ ปรากฏบนจอ ประมาณ 10 วินาที  แล้วเปลี่ยน ไปสู่กรอบที่สอง  ทดสอบก่อน เรียน  กลับไปสู่ กรอบการ ทดสอบก่อน เรียน  ปุ่มออกจาก บทเรียน

4 ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ด ของข้อสอบ


ดาวน์โหลด ppt STORYBOARD ภาพรวม ตัวอย่าง STORYBOARD ภาพรวม. ตัวอย่างการเขียนสตอรี่บอร์ดในลักษณะที่ แสดงภาพหน้าจอประกอบ ส่วนนำ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางป้องกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google