งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551

2 ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และยึดทรัพย์
ปริมาณหนี้ในตลาด หนี้เสีย ฟ้อง อายัด และยึดทรัพย์ 1. เศรษฐกิจย่ำแย่ 2. ราคาน้ำมันสูงขึ้น 3. ค่าเงินบาทแข็ง ้เ 4. ตกงาน 5. โรงงานปิดกิจการ 6. การเมืองไม่นิ่ง

3 จรรยาบรรณของทนายความ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
จรรยาบรรณของทนายความ หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. ความซื่อสัตย์ต่อนายจ้าง 2. ความซื่อสัตย์ต่อตัวความ 3. การเอาใจใส่คดี 4. การตรงต่อเวลา 5. ยึดตัวบทกฎหมายเป็นหลักในการทำงาน ้

4 มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทนายความ สินเชื่อบุคคล และเครดิตการ์ด
1. การใช้สิทธิโดยสุจริต 2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 3. ดอกเบี้ย 4. เบี้ยปรับ 5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ 6. ความหมายของสินเชื่อส่วนบุคคล

5 มาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทนายความ สินเชื่อบุคคล และเครดิตการ์ด
7. ความหมายของบัตรเครดิต 8. บัญชีเดินสะพัด 9. อายุความ ้ 10. อายุความสะดุดหยุดลง 11. การร่างฟ้อง

6 ทักษะการเจรจาประนอมยอมความ กับลูกหนี้ในศาลและนอกศาล
1. ข้อมูลเงินต้นและดอกเบี้ยต้องแม่นยำ 2. ประวัติการผ่อนชำระ 3. ต้องนำเสนอผลดีของการทำยอม 4. ตอบข้อโต้แย้งของลูกหนี้ได้ โดยปราศจากข้อสงสัย 5. นำเสนอตัวบทกฎหมายประกอบการเจรจา 6. อย่าดูถูก-เสียดสี-ซ้ำเติม-ไล่สุนัขจนตรอก 7. เห็นอกเห็นใจลูกหนี้-รับฟังมากกว่าเสนอเงื่อนไข

7 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ 1. การนำบัตรเครดิตที่ยกเลิกแล้วไปใช้ต่อร้านค้า ฎีกาที่ 3716/2529 2. ผู้ถือบัตรไม่เคยลงลายมือชื่อหรือไม่เคยนำบัตรไปใช้ มีคนปลอมลายเซ็น ฎีกา4018/2542 3. ความรับผิดของผู้ถือบัตรเสริม ฎีกา 7010/2543

8 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ 4. ค่าธรรมเนียมชำระหนี้ล่าช้าไม่ใช่ดอกเบี้ยแต่เป็นเบี้ยปรับ ฎีกา8730/2543 5. ดุลพินิจศาลลดเบี้ยปรับ ป.พ.พ.มาตรา 383 วรรค1 ฎีกา 1418/2545 6. ปลอมลายมือชื่อผู้ถือบัตรและแสดงตนเป็นผู้ถือบัตรผิดป.อ. มาตรา 265 , 268 , 342(1) ฎีกา 2155/2545

9 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ 7. สินเชื่อบัตรเครดิตมิใช่การกู้ยืมเงินแต่เป็นสัญญาธรรมดาที่ไม่มีชื่อตามป.พ.พ. ฎีกา 6817/2543 8. ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตคิดดอกเบี้ยได้เกินร้อยละ 15 ต่อปี เนื่องจากมิใช่การกู้ยืมเงินฎีกา 1550/2539

10 ปัญหาล้มละลาย ทนายจะรับมือในคดีแพ่งอย่างใด
ปัญหาล้มละลาย ทนายจะรับมือในคดีแพ่งอย่างใด 1. ควรตรวจสอบล้มละลายก่อนฟ้อง 2. ยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้ทันกำหนดเวลา

11 ปัญหาหน้าบัลลังก์ที่แก้ไม่ได้
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี 2. ขอเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 3. ของกำนัลอย่าลืม

12 ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์
ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์ 1. การสืบทรัพย์ 2. การอายัดเงินเดือน 3. การอายัดเงินในบัญชี 4. โฉนดที่ดิน 5. ทรัพย์สินภายในบ้าน

13 ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์
ปัญหาการบังคับคดี อายัด และยึดทรัพย์ 6. ลูกหนี้เป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัย 7. การขอเฉลี่ยทรัพย์ 8. การยึดทรัพย์ที่ติดจำนองหรือปลอดจำนอง 9. การยึดหุ้นในและนอกตลาด 10. การยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 11. การร้องขัดทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทนายความ 9 มกราคม 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google