งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO. Cancer in Thailand 2003 สถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกใน NCI, Thailand ปากมดลูก 2,790 74.9 รังไข่ 498 13.4 มดลูก 346 9.3 ปากช่องคลอด 72 1.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO. Cancer in Thailand 2003 สถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกใน NCI, Thailand ปากมดลูก 2,790 74.9 รังไข่ 498 13.4 มดลูก 346 9.3 ปากช่องคลอด 72 1.9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO

2 Cancer in Thailand 2003

3 สถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกใน NCI, Thailand ปากมดลูก 2,790 74.9 รังไข่ 498 13.4 มดลูก 346 9.3 ปากช่องคลอด 72 1.9 ช่องคลอด 18 0.5 มะเร็ง จำนวน ร้อยละ รวม 3,724 100.0 สถิติมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามอายุ ( ปี ) สถิติมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามระยะของโรค

4 Strategic Plan & Strategic Challenges of NCI Thailand

5 Direction of NCI

6 ECT cervix ความมุ่งหมาย ตัวชี้วัดหลัก รักษาไวภาวะแทรกซ้อนน้อยคุณภาพชีวิตดี 1.Investigation ภายใน 3 สัปดาห์ 2. รักษาภายใน 2 เดือน 1. Grade ¾ toxicity 2. Organ injury EQ-5D > 60% ECT cervix;2010

7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รังสีรักษา ห้องผ่าตัด รังสีวินิจฉัย เคมี และอื่น ๆ ทีมพัฒนาคุณภาพ มะเร็งนรี เวช หอผู้ป่วย Team ECT; Cervix ECT cervix;2010

8 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ + ตรวจร่างกาย 1. ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3. นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4. นัด IVP 5. พบพยาบาลหน่วยให้ คำปรึกษา กำหนด staging และ วางแผนการรักษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์ สหสาขา ที่ cervical cancer conference 1. นัดคิวรักษา เช่น คิวผ่าตัด, รังสี รักษาร่วมกับเคมีบำบัด หรือ ประคับประคองอาการ 2. อธิบายสิทธิการรักษา 3. จองเตียง 4. แนะนำขั้นตอนการเข้ารักษา 5. รับใบนัด ECT cervix;2010 Care process Entry Planning Treatment Follow

9 Context : Cervical Cancer ECT cervix;2010 ___ Stage I ___ Stage II ___ Stage III ___ Stage IV 5 years survival of cervical cancer in National Cancer Institute, Thailand Countries Overall 5 yrs. survival rate (%) NCI Thailand64.9 Singapore66

10 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ + ตรวจร่างกาย 1. ทำ Lab, Review Slide pathology 2. ชมวีดีทัศน์การรักษา 3. นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4. นัด IVP 5. พบพยาบาลหน่วยให้ คำปรึกษา 6. ทะเบียนมะเร็งปากมดลูก 7. ประเมินคุณภาพชิวิต ECT cervix;2010 Care process Entry Process

11 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ + ตรวจร่างกาย 1. ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3. นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4. นัด IVP 5. พบพยาบาลหน่วยให้ คำปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์ สหสาขา ที่ cervical cancer conference ECT cervix;2010 Care process Entry Planning Process

12 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก รายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ + ตรวจร่างกาย 1. ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3. นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4. นัด IVP 5. พบพยาบาลหน่วยให้ คำปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์ สหสาขา ที่ cervical cancer conference 1. ผ่าตัด, 2. รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด 3. แนะนำขั้นตอนการเข้า รักษา ECT cervix;2010 Care process Entry Planning Treatment โทรติดตามผู้ป่วย

13 รักษาไว Investigation ปี พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 พ. ศ.2553 Mean (Min-Max ) days Mean (Min-Max ) days Mean (Min-Max ) days Review patho 5(1-136)3(1-7)3(1-16) Cystoscopy 10(1-80)4(1-18)9(0-30) Sigmoidoscopy 10(2-80)8(1-19)6(1-27) IVP 6(1-79)4(1-11)12(0-43) Radiotherapy49(6-145)28(9-60)33(22-55) ยุทธการ ECT cervix;2010

14

15 Performance ; ผู้ป่วยมารับการรักษาตามนัด No data ร้อยละของผู้ป่วย CA Cervix ไม่มารับ การฉายรังสีรักษาตามนัด

16 Propose Process ภาวะแทรกซ้อนจากการ รักษาน้อย คุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูก ระหว่างผู้ป่วยที่กำลัง รักษาและเสร็จสิ้นการ รักษาแล้ว ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของ เดือน Patient Assessment Cervical cancer conference Gyne-patho conference Tumor conference ECT cervix;2010

17 CPG ; CA cervix update 2010 Monthly report; Team Cervix ประชุมการดำเนินงานทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน - แบบฟอร์ม monthly report; Team cervix มีอยู่ใน intranet of NCI -Attending nurses CA Cervix

18 บทบาทของ Attending nurses; CA cervix Cervical cancer pt 1.Notify doctor and Attending Nurses 2.Care process and look for specific clinical risk 3.Finding course and proper management 4.couselling, home care, group tx; patients and family รายงาน monthly report ECT cervix;2010 ทบทวนและประเมินรายงานทุกเดือน และร่วมกันหาโอกาสพัฒนา

19 ECT cervix;2010 Performance of Treatment จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา

20 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูกรายใหม่ Swangvaree S., et al. Journal of Public Health and Development ; 2009 Upper limit Mean Lower limit EQ-5D of cervical cancer patients /2552 ECT cervix;2010 ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก นำมาประยุกต์กับงานประจำในการประเมินและดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้านคุณภาพชีวิต จำนวนผู้ป่วยที่มี EQ-5D<60% ระหว่างการรักษา

21 การพัฒนาที่ต่อเนื่องของ ทีม ECT cervix;2010

22 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รังสีรักษา ห้องผ่าตัด รังสีวินิจฉัย เคมี และอื่น ๆ ทีมพัฒนาคุณภาพ มะเร็งนรีเวช หอผู้ป่วย Team ECT; Cervix ECT cervix;2010

23 กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล Second step Third step First step Monthly report *QST * ประชุม หน่วย * พี่สอน น้อง ECT cervix;2010

24 ECT cervix round ECT cervix;2010

25 อบรมมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ครั้งที่ 2 ปี 2553 ECT cervix;2010 ถ่ายทอดความรู้

26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ศูนย์มะเร็ง ภูมิภาค www.themegallery.com

27 Clinical Research ECT; CA cervix NCI Co-institute Multi-centerRCT QoL ECT cervix;2010

28 Poster presentation; AJCC 2009, Tsukuba, Japan ECT cervix;2010

29 Case Report Poster Presentation AOGIN 2010, India ECT cervix;2010

30 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิค ECT cervix;2010

31 Clinical Research Multicenter Phase III Randomized Clinical Trial of treatment in cervical cancer Thai Gynecologic Oncology Group ; TGOC ECT cervix;2010

32 Empowerment ECT cervix;2010

33 โอกาสพัฒนา การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน หวังผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้ป่วย Monthly report New tracer TrainingCenter Empower ment ClinicalResearch ECT cervix;2010

34 Women’s Health Center

35 Company LOGO TEAM ECT Cervix Thank you


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO. Cancer in Thailand 2003 สถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกใน NCI, Thailand ปากมดลูก 2,790 74.9 รังไข่ 498 13.4 มดลูก 346 9.3 ปากช่องคลอด 72 1.9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google