งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cancer in Thailand Cancer in Thailand 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cancer in Thailand Cancer in Thailand 2003."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Cancer in Thailand 2003

3 สถิติผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกใน NCI, Thailand
ปากมดลูก 2, รังไข่ มดลูก ปากช่องคลอด ช่องคลอด มะเร็ง จำนวน ร้อยละ รวม 3, สถิติมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามระยะของโรค สถิติมะเร็งปากมดลูกจำแนกตามอายุ (ปี)

4 Strategic Plan & Strategic Challenges of NCI Thailand
National Cancer Control Center Comprehensive Cancer Center

5 Direction of NCI 5

6 ECT cervix รักษาไว ภาวะแทรกซ้อนน้อย คุณภาพชีวิตดี ตัวชี้วัดหลัก
ความมุ่งหมาย รักษาไว ภาวะแทรกซ้อนน้อย คุณภาพชีวิตดี ตัวชี้วัดหลัก EQ-5D > 60% 1. Grade ¾ toxicity 2. Organ injury 1.Investigation ภายใน 3 สัปดาห์ 2.รักษาภายใน 2 เดือน ECT cervix;2010

7 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รังสีรักษา ห้องผ่าตัด รังสีวินิจฉัย เคมี และอื่น ๆ ทีมพัฒนาคุณภาพ มะเร็งนรีเวช Team ECT; Cervix หอผู้ป่วย ECT cervix;2010

8 Care process Entry Planning Treatment Follow
ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย Entry 1.ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3.นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4.นัด IVP 5.พบพยาบาลหน่วยให้คำปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์สหสาขา ที่ cervical cancer conference Planning กำหนด staging และวางแผนการรักษา Treatment 1.นัดคิวรักษา เช่น คิวผ่าตัด, รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด หรือ ประคับประคองอาการ 2.อธิบายสิทธิการรักษา 3.จองเตียง 4.แนะนำขั้นตอนการเข้ารักษา 5.รับใบนัด Follow ECT cervix;2010

9 Context : Cervical Cancer
5 years survival of cervical cancer in National Cancer Institute, Thailand ___ Stage I ___ Stage II ___ Stage III ___ Stage IV Countries Overall 5 yrs. survival rate (%) NCI Thailand 64.9 Singapore 66 ECT cervix;2010

10 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย
Care process ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ พบแพทย์ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย Entry 1.ทำ Lab, Review Slide pathology 2.ชมวีดีทัศน์การรักษา 3.นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4.นัด IVP 5.พบพยาบาลหน่วยให้คำปรึกษา 6.ทะเบียนมะเร็งปากมดลูก 7.ประเมินคุณภาพชิวิต Process ECT cervix;2010

11 Care process Entry Planning Process ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
พบแพทย์ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย Entry 1.ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3.นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4.นัด IVP 5.พบพยาบาลหน่วยให้คำปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์สหสาขา ที่ cervical cancer conference Planning Process ECT cervix;2010

12 Treatment Care process Entry Planning ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
พบแพทย์ซักประวัติ+ตรวจร่างกาย Entry 1.ทำ Lab 2.Review Slide pathology 3.นัด cystoscopy, sigmoidoscopy 4.นัด IVP 5.พบพยาบาลหน่วยให้คำปรึกษา ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกทุกราย พร้อมผล investigation พบแพทย์สหสาขา ที่ cervical cancer conference Planning โทรติดตามผู้ป่วย ผ่าตัด, รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด แนะนำขั้นตอนการเข้ารักษา Treatment ECT cervix;2010

13 รักษาไว Investigation 5(1-136) 3(1-7) 3(1-16) 10(1-80) 4(1-18) 9(0-30)
ปี พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 Mean (Min-Max ) days Review patho 5(1-136) 3(1-7) 3(1-16) Cystoscopy 10(1-80) 4(1-18) 9(0-30) Sigmoidoscopy 10(2-80) 8(1-19) 6(1-27) IVP 6(1-79) 4(1-11) 12(0-43) Radiotherapy 49(6-145) 28(9-60) 33(22-55) ยุทธการ ECT cervix;2010

14 ECT cervix;2010

15 Performance ; ผู้ป่วยมารับการรักษาตามนัด
No data ร้อยละของผู้ป่วย CA Cervix ไม่มารับการฉายรังสีรักษาตามนัด ECT cervix;2010

16 Propose Process ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาน้อย คุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระหว่างผู้ป่วยที่กำลังรักษาและเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน Process Patient Assessment Cervical cancer conference Gyne-patho conference Tumor conference ECT cervix;2010

17 Monthly report; Team Cervix
ประชุมการดำเนินงานทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน CPG ; CA cervix update 2010 -แบบฟอร์ม monthly report; Team cervix มีอยู่ใน intranet of NCI -Attending nurses CA Cervix ECT cervix;2010

18 บทบาทของ Attending nurses; CA cervix
Cervical cancer pt 1.Notify doctor and Attending Nurses 2.Care process and look for specific clinical risk 3.Finding course and proper management 4.couselling, home care, group tx; patients and family รายงาน monthly report ทบทวนและประเมินรายงานทุกเดือน และร่วมกันหาโอกาสพัฒนา ECT cervix;2010

19 Performance of Treatment
จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตระหว่างรักษา ECT cervix;2010

20 คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่
EQ-5D of cervical cancer patients /2552 Upper limit Mean Lower limit Swangvaree S., et al. Journal of Public Health and Development ; 2009 ข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก นำมาประยุกต์กับงานประจำในการประเมินและดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกด้านคุณภาพชีวิต จำนวนผู้ป่วยที่มี EQ-5D<60% ระหว่างการรักษา ECT cervix;2010

21 การพัฒนาที่ต่อเนื่องของทีม
ECT cervix;2010

22 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
รังสีรักษา ห้องผ่าตัด รังสีวินิจฉัย เคมี และอื่น ๆ ทีมพัฒนาคุณภาพ มะเร็งนรีเวช Team ECT; Cervix หอผู้ป่วย ECT cervix;2010

23 กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล
Second step Third step First step Monthly report *QST *ประชุมหน่วย *พี่สอนน้อง ECT cervix;2010

24 ECT cervix round ECT cervix;2010

25 ครั้งที่ 1 ปี 2552 ครั้งที่ 2 ปี 2553
ถ่ายทอดความรู้ อบรมมะเร็งปากมดลูก ครั้งที่ 1 ปี 2552 ครั้งที่ 2 ปี 2553 ECT cervix;2010

26 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ศูนย์มะเร็งภูมิภาค

27 Clinical Research QoL ECT; CA cervix NCI Multi-center RCT Co-institute
ECT cervix;2010

28 Poster presentation; AJCC 2009, Tsukuba, Japan ECT cervix;2010

29 Case Report Poster Presentation AOGIN 2010, India ECT cervix;2010

30 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิค
ECT cervix;2010

31 Thai Gynecologic Oncology Group ; TGOC
Clinical Research Multicenter Phase III Randomized Clinical Trial of treatment in cervical cancer Thai Gynecologic Oncology Group ; TGOC ECT cervix;2010

32 Empowerment ECT cervix;2010

33 โอกาสพัฒนา การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
หวังผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ผู้ป่วย Monthly report New tracer Training Center Empowerment Clinical Research ECT cervix;2010

34 Women’s Health Center

35 TEAM ECT Cervix Thank you


ดาวน์โหลด ppt Cancer in Thailand Cancer in Thailand 2003.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google