งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lean ลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย เวลา การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ด้วย Transnasal esophagoscopy (TNE) พญ. กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lean ลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย เวลา การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ด้วย Transnasal esophagoscopy (TNE) พญ. กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lean ลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย เวลา การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ด้วย Transnasal esophagoscopy (TNE) พญ. กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา 29-01-53

2 ที่มา ผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูกรายใหม่ เฉลี่ย 50-60 ราย / เดือน มะเร็งหู คอ จมูกสัมพันธ์กับการเกิด มะเร็งที่อื่นร่วมด้วย (second primary cancer) เช่น ปอด หลอดอาหาร พบสูงถึงร้อยละ 14 โดยเฉพาะมะเร็งช่องปาก คอหอย และ กล่องเสียง (oral cavity, oropharynx, hypopharynx, larynx)

3 ที่มา ผู้ป่วยทุกรายจึงต้องได้รับการคัด กรองหามะเร็งหลอดอาหารร่วมตั้งแต่ เริ่มแรก แนวทางเดิมใช้วิธีส่องกล้อง Direct laryngoscopy and rigid esophagoscope (conventional panendoscopy) ซึ่งต้องดมยาสลบ และทำในห้องผ่าตัด

4 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูกที่ทำ DL esophagoscopy ปี 2551 จำนวนผู้ป่วย เฉลี่ย 14 ราย / เดือน หรือ 165 ราย / ปี

5 Flow process แบบเก่า 1. ยื่นบัตรลงทะเบียน วัด v/s ตรวจสอบสิทธิ์ 5 (3-5) นาที ( ผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก รายใหม่ ) 2. รอเรียกชื่อ 20 (0-30) นาที 3. พบแพทย์ chief tumor เพื่อซักประวัติ และดูผล ชิ้นเนื้อ 7 (5-10) นาที 7. รอพบ พยาบาล 5 (3-7) นาที 8. พบพยาบาล นัดนอนรพ. เพื่อทำ D/L esophagoscopy 10 (10-15) นาที 9. เจาะเลือด เอ็กซ์เรย์ ปอดก่อน กลับบ้าน 20 (10-30) นาที At OPD ENT 4. รอคิวส่อง กล้อง 10 (5-15) นาที 5. Consult อาจารย์ เพื่อวาง แผนการรักษา 7 (5-10) นาที 6. พบแพทย์ เพื่ออธิบาย ระยะ ของโรคและแผนการ รักษา 10 (10-15) นาที

6 6. รอเตียง 120 (5-360) นาที 9. รอเปล 50 (30-70) นาที 11. รอทำผ่าตัด 40 (20-60) นาที 12. ทำผ่าตัด 30 (30-45) นาที 14. กลับ ward 15 (10-20) นาที วันนอนรพ. ที่ OPD 1. ยื่นบัตร ลงทะเบียน วัด v/s ตรวจสอบ สิทธ์ 5 (3-15) นาที 2. รอเรียกชื่อ 20 (10-30) นาที 3. พบแพทย์เพื่อทำ admit 15 (5-20) นาที 4. รอพบ พยาบาล 7 (5-20) นาที 13. รอเปล 50 (30-70) นาที 7. รอเปล 50 (30-70) นาที 5. พบพยาบาล 7 (5-20) นาที 8. ไปหอผู้ป่วย 15 (10-20) นาที 10. ไป OR 15 (10-20) นาที วันผ่าตัด

7 ก่อนการแก้ไข ขั้นตอน 23 ขั้นตอน ระยะเวลา 533 นาที ค่าใช้จ่าย 7,525 บาท / ราย

8 Pre-lean % ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย % ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย = 131 x100 = 24.6 % รอบเวลาทั้งหมด โดยเฉลี่ย 53 3

9 การส่องกล้องด้วยวิธี Transnasal esophagoscopy (TNE) ปัจจุบัน นิยมใช้มากขึ้นในการคัดกรอง หามะเร็งหลอดอาหารในผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ซึ่งพบว่ามีความแม่นยำ สูงถึง 100% ในการวินิจฉัยโรคเปรียบเทียบกับ conventional panendoscopy (laryngoscope 2002, 112:2242-3)

10 ข้อดี –Flexible fiberoptic endoscope – มีขนาดเล็ก เส้นผ่าน ฯ 5.1 มม. ความยาว 60 ซม. – ทำได้เลยที่ OPD – ไม่ต้อง sedate ผู้ป่วย – ระยะเวลาส่อง ไม่เกิน 20 นาที – ภาวะแทรกซ้อนน้อย วิธีการทำ – ให้ผู้ป่วยนั่งตัวตรง – กินยาชา 4% xylocaine 5mL. – พ่นยาชาเข้าจมูก (4% ephridine) – พ่นยาชาในคอ (4% xylocaine) – รอ 3-5 นาที แล้วค่อยสอด สายเข้าทางจมูก ส่องลง ไปถึง GEJ ได้ – สามารถ insufflation, irrigation และ biopsy ได้ การส่องกล้องด้วยวิธี Transnasal esophagoscopy (TNE)

11 Flow process แบบใหม่ 1. ยื่นบัตร ลงทะเบียน วัด v/s ตรวจสอบ สิทธิ์ 5 (3-5) นาที 2. รอเรียกชื่อ 20 (0-30) นาที 3. พบแพทย์ chief tumor ซักประวัติ และดูผล ชิ้นเนื้อ 7 (5-10) นาที 8. รอพบ พยาบาล 5 (3-7) นาที 9. พบพยาบาล นัดวันนอน รพ. กรณีผ่าตัด หรือส่ง ปรึกษารังสี / เคมีบำบัด / ทำ ฟัน 10 (10-15) นาที 10. เจาะเลือด เอ็กซ์เรย์ ปอดก่อนกลับ บ้าน 20 (10-30) นาที OPD ENT 4. รอคิวส่องกล้อง 20(20-30) นาที 6.Consult อาจารย์ วางแผนการ รักษา 10 (10-15) นาที 7. พบแพทย์ เพื่อ อธิบายระยะของโรค และการรักษา 10 (10- 15) นาที 5. ส่องกล้อง TNE 15 (10-20) นาที ( ผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก รายใหม่ )

12 หลังการแก้ไข ขั้นตอน 10 ขั้นตอน ระยะเวลา 122 นาที ค่าใช้จ่าย 1,300 บาท / ราย

13 Post-lean % ประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย % ระยะเวลาที่ให้คุณค่าโดยเฉลี่ย = 77 x100 = 61.1 % รอบเวลาทั้งหมด โดยเฉลี่ย 122

14 จำนวนผู้ป่วยมะเร็งที่ทำ DL esophagoscopy ปี 2551-2552 เริ่มทำ TNE ประมาณ พ. ค.- ธ. ค. 52 จำนวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ย ลดลงเหลือ 4 คน / เดือน

15 วิเคราะห์เปรียบเทียบ Pre and Post-Lean หัวข้อความสูญเปล่าPre-leanPost-leanเปรียบเทียบ Process 231013 Total turn around time (min.) 533122411 Waiting time (min.) 37245327 Cost /case 7,5251,3006,225 % ประสิทธิภาพ 24.6%61.1%36.5% Direct larygoscope Rigid esophagoscope Transnasal Esophagoscope

16 หัวข้อPre-leanPost-lean Quality Rigid endoscope (direct laryngoscope, rigid esophagoscopy Flexible endoscope บริเวณ postcricoid และ pyriform ประเมินได้ยากกว่า Delivery แพทย์ ENT ทำได้เอง Safety เสียงต่อการดมยาสลบ และหลอด อาหารทะลุจากการส่องแบบ rigid endoscope ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า Moral &Ethic การรักษาล่าช้า โรคแย่ลงเร็วรักษาโรคได้รวดเร็วขึ้น Others -หลายขั้นตอน -ต้องรอคิวผ่าตัดนาน -ทำให้ผู้ป่วย loss F/U มาก -ต้องนอนรพ.อย่างน้อย 2คืน -ทำได้เลยที่ OPD (one-stop service) -ผู้ป่วย loss F/U น้อยกว่า -ไม่ต้องการนอนรพ. วิเคราะห์เปรียบเทียบ Pre and Post-Lean D/L Esophagoscope TNE

17 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ใช้การส่องกล้องด้วยวิธี TNE เพื่อคัด กรองหามะเร็งหลอด อาหารร่วม ในผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก รายใหม่ทุกราย  ลดการสูญเสียเวลา และขั้นตอนก่อนการ รักษาของผู้ป่วย  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติ  ลดอัตราการใช้เตียงนอนของรพ.  ใช้ห้องผ่าตัดของรพ. อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

18 ปัญหาที่พบระหว่างการทำ Lean แพทย์แต่ละคน ตัดสินใจไม่เหมือนกันว่าต้อง ทำหรือไม่ทำ TNE Learning curve แนวทางแก้ไข จัดทำเป็น management guideline ผู้ป่วย มะเร็งหู คอ จมูกรายใหม่ เพื่อให้แพทย์ทุก คนมีแนวทางการปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน

19 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก รายใหม่ ผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ที่มีผลชิ้นเนื้อ ยืนยันว่าเป็นมะเร็งแล้ว ส่งพบแพทย์ chief tumor ซักประวัติ ตรวจร่างกายทางหู คอ จมูก และ ลงผลชิ้นเนื้อในใบ TC ส่องกล้อง อัดวิดีโอ และส่องตรวจ TNE *, ** ปรึกษาอาจารย์เพื่อวางแผนการรักษา กำหนดวันเข้า tumor conference นัดวันฟังผลการประชุม, work up lab และ imaging หรือ นัดนอนรพ. ได้เลยกรณีต้องผ่าตัด บันทึกรายละเอียดของโรคและแผนการรักษาลง ในแบบฟอร์มผู้ป่วยมะเร็ง

20 * ส่อง TNE เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก ช่องคอ คอหอยส่วนล่าง กล่องเสียง และ neck node unknown primary ** ข้อระวังในการทำ TNE – ผู้ป่วย impending airway – ก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ เสี่ยงต่อการเกิด airway obstruction – ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณ postcricoid หรือ pyriform ที่ต้องการดู ตำแหน่งของก้อน ซึ่งมีผลต่อการวางแผนการรักษา – ผู้ป่วยปฏิเสธการทำ TNE

21 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Lean ลดขั้นตอน ลดการสูญเสีย เวลา การรักษาผู้ป่วยมะเร็งหู คอ จมูก ด้วย Transnasal esophagoscopy (TNE) พญ. กรองทอง วงศ์ศรีตรัง ภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google