งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้งแรกในระเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้งแรกในระเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้งแรกในระเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 เกริ่นนำ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี ในแต่ละปีประเทศไทยจะพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 6,000 ราย และ ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะเสียชีวิต โดยเฉลี่ยในแต่ละวันประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกวันละ 8 ราย สำหรับโรงพยาบาลศิริราชจะพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 500 รายต่อปี

3 การรักษาโดยมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่หนึ่ง คือ การตัดมดลูก เนื้อเยื่อข้างมดลูกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน อัตราการหายหลังผ่าตัดประมาณ 90 %

4

5 ข้อเสีย ข้อเสียของการผ่าตัดแบบมาตรฐานเก่าคือผู้ป่วยจะไม่มีประจำเดือนและสูญเสียความสามารถในการมีบุตรอย่างถาวร ในปัจจุบันสตรีไทยแต่งงานช้า มีบุตรช้า มะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มที่จะเกิดในสตรีอายุน้อยลง การผ่าตัดแบบมาตรฐานเก่าถึงแม้จะให้อัตราการหายที่สูงแต่ผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการมีบุตรอย่างถาวร

6 การผ่าตัดแบบใหม่ การผ่าตัดแบบใหม่คือการตัดเฉพาะปากมดลูก เนื้อเยื่อข้างปากมดลูก ร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าให้อัตราการหายที่สูงประมาณ 90% เช่นเดียวกัน แต่มีข้อดี คือ ผู้ป่วยยังคงมีมดลูกและยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

7

8 ร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่องท้องที่พัฒนาขึ้นทำให้การผ่าตัดมีข้อดีเพิ่มขึ้นคือ
1. แผลเล็ก เจ็บแผลน้อย 2. ฟื้นตัวเร็ว 3. เสียเลือดน้อยกว่า 4. มีความแม่นยำสูง สามารถเก็บอวัยวะที่สำคัญได้ เช่น เส้นเลือดที่มาเลี้ยงมดลูก

9 การสอดเครื่องมือเล็กๆผ่านผนังหน้าท้อง

10 อวัยวะภายในช่องท้องที่เห็นจากกล้อง

11 เปรียบเทียบแผลผ่าตัด

12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลประสบความสำเร็จ
การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่องผ่านโดยเก็บมดลูกไว้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้งแรกใประเทศไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

13 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่หนึ่ง
อายุน้อย ยังไม่มีบุตร ยังมีความต้องการมีบุตร มาปรึกษาที่ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช

14 ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ตรวจเพิ่มเติม ให้ข้อมูลทางเลือกของการผ่าตัด ผู้ป่วยเลือกการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่องท้องตัดเฉพาะปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้

15 การผ่าตัด คณะแพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องท้องตัดปากมดลูก เนื้อเยื่อข้างมดลูกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

16

17 การตรวจติดตาม จากการตรวจติดตามเป็นเวลา 10 เดือน ผู้ป่วยสบายดี ปลอดจากโรค ผู้ป่วยมีประจำเดือนสม่ำเสมอดีทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกหลังผ่าตัด

18 ความสำเร็จ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่องท้องเพื่อตัดปากมดลูกและเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกรานได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จนี้จะเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกว่าจะสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยที่ไม่ต้องตัดมดลูก ยังมีโอกาสที่จะมีบุตรได้

19

20 ขอบคุณครับ !


ดาวน์โหลด ppt การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้งแรกในระเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google