งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้อง ส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้ มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้ง แรกในระเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้อง ส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้ มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้ง แรกในระเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้อง ส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้ มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้ง แรกในระเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

2 เกริ่นนำ มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในมะเร็ง อวัยวะสืบพันธ์สตรี ในแต่ละปีประเทศไทยจะพบผู้ป่วยรายใหม่ ประมาณ 6,000 ราย และ ครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยจะ เสียชีวิต โดยเฉลี่ยในแต่ละวันประเทศไทยจะมีผู้ป่วย เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกวันละ 8 ราย สำหรับโรงพยาบาลศิริราชจะพบผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูกรายใหม่ประมาณ 500 รายต่อปี

3 การรักษาโดยมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูกระยะที่หนึ่ง คือ การตัดมดลูก เนื้อเยื่อข้าง มดลูกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน อัตราการหายหลังผ่าตัดประมาณ 90 %

4

5 ข้อเสียของการผ่าตัดแบบมาตรฐานเก่าคือผู้ป่วยจะ ไม่มีประจำเดือนและสูญเสียความสามารถในการมี บุตรอย่างถาวร ในปัจจุบันสตรีไทยแต่งงานช้า มีบุตรช้า มะเร็งปากมดลูกมีแนวโน้มที่จะเกิดในสตรีอายุ น้อยลง การผ่าตัดแบบมาตรฐานเก่าถึงแม้จะให้อัตราการ หายที่สูงแต่ผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการมี บุตรอย่างถาวร ข้อเสีย

6 การผ่าตัดแบบใหม่คือการตัดเฉพาะปากมดลูก เนื้อเยื่อข้างปากมดลูก ร่วมกับการเลาะต่อม น้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน จากการศึกษาในต่างประเทศพบว่าให้อัตราการ หายที่สูงประมาณ 90% เช่นเดียวกัน แต่มีข้อดี คือ ผู้ป่วยยังคงมีมดลูกและยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ ได้ การผ่าตัด แบบใหม่

7

8 ร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่อง ท้องที่พัฒนาขึ้นทำให้การผ่าตัดมีข้อดีเพิ่มขึ้นคือ 1. แผลเล็ก เจ็บแผลน้อย 2. ฟื้นตัวเร็ว 3. เสียเลือดน้อยกว่า 4. มีความแม่นยำสูง สามารถเก็บอวัยวะที่ สำคัญได้ เช่น เส้นเลือดที่มา เลี้ยงมดลูก

9 การสอดเครื่องมือเล็กๆผ่านผนังหน้าท้อง

10 อวัยวะภายในช่องท้องที่เห็นจากกล้อง

11 เปรียบเทียบแผลผ่าตัด

12 การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้องส่อง ผ่านโดยเก็บมดลูกไว้สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้ง แรกใประเทศไทยและเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาลประสบความสำเร็จ

13 อายุน้อย ยังไม่มีบุตร ยังมีความต้องการมีบุตร มาปรึกษาที่ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ หนึ่ง

14 ตรวจเพิ่มเติม ให้ข้อมูลทางเลือกของการผ่าตัด ผู้ป่วยเลือกการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่องท้อง ตัดเฉพาะปากมดลูกโดยเก็บมดลูกไว้ ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวช วิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช พยาบาล

15 คณะแพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ทำการผ่าตัดส่อง กล้องผ่านทางช่องท้องตัดปากมดลูก เนื้อเยื่อข้าง มดลูกร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้งเชิงกราน การผ่าตัดประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยฟื้นตัวได้ดี ไม่มี ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การผ่าตัด

16

17 จากการตรวจติดตามเป็นเวลา 10 เดือน ผู้ป่วย สบายดี ปลอดจากโรค ผู้ป่วยมีประจำเดือนสม่ำเสมอดีทุกเดือนตั้งแต่เดือน แรกหลังผ่าตัด การตรวจติดตาม

18 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประสบ ความสำเร็จในการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางช่อง ท้องเพื่อตัดปากมดลูกและเลาะต่อมน้ำเหลืองในอุ้ง เชิงกรานได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จนี้จะเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็ง ปากมดลูกว่าจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยที่ไม่ต้องตัดมดลูก ยังมีโอกาสที่จะมีบุตร ได้ ความสำเร็จ

19

20


ดาวน์โหลด ppt การผ่าตัดปากมดลูกผ่านกล้อง ส่องผ่านช่องท้องโดยเก็บมดลูกไว้ มีโอกาสตั้งครรภ์สำหรับผู้ป่วย มะเร็งปากมดลูก : ความสำเร็จครั้ง แรกในระเทศไทยและเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google