งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก?
ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก? หนทางรอดพ้นจากมะเร็งร้ายนี้... “Pure Life iCheck Test”

2 มะเร็งปากมดลูก กับ ผู้หญิงไทย
มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็น อันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม แต่ เป็น มะเร็งที่ เสียชีวิตมากที่สุดในมะเร็งสตรี ในแต่ละปีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูก ~10,000 คน หรือวันละ 27 คน ในแต่ละปีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ~5,200 คน หรือวันละ 14 คน ร้อยละ 80 ของมะเร็งปากมดลูกเกิดในช่วงอายุ ปี ผู้หญิงไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ต้องตรวจคัดกรองประมาณ 20 ล้านคน ผู้หญิงที่เคยตรวจอย่างน้อย ครั้งหนึ่งในชีวิต ~ 40 % ผู้หญิงกว่าร้อยละ 60 หรือ 12 ล้านคน ไม่เคยตรวจ

3 สาเหตุของ.... มะเร็งปากมดลูก
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV ) จากการมีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงกว่าร้อยละ 50 – 80 เคยติดเชื้อนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต กว่าร้อยละ 90 ร่างกายสามารถกำจัดเองได้ภายใน 2 ปี ด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้หญิงส่วนน้อยประมาณร้อยละ10 จะกลายเป็นการติดเชื้อแบบฝังแน่นต่อไป ซึ่ง จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์บริเวณปากมดลูกไปเป็นมะเร็งในที่สุด ในช่วง 5-10 ปีที่เกิดความผิดปกติในระยะก่อนเป็นมะเร็งระยะนี้จะไม่มีอาการ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไปตรวจคัดกรองเท่านั้น ... ก่อนที่จะเป็นมะเร็งลุกลาม

4 โชคร้ายที่ไม่ไปตรวจ....จึงเป็นมะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก...ภัยร้ายในตัวคุณ โชคร้ายที่ไม่ไปตรวจ....จึงเป็นมะเร็งปากมดลูก

5 ปัญหาผู้หญิงในการตรวจ...มะเร็งปากมดลูก
กลัวการขึ้นขาหยั่งและกลัวเจ็บ 27.6% อายแพทย์ 26.3 % คิดว่าไม่เป็นเพราะไม่มีอาการ 22.4% ไม่มีเวลา 17% จะเอาชนะปัญหานี้ได้อย่างไร Oranratanaphan S, et al. Asian Pac J cancer Prev 2010;11:

6 iCheck Test นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
-การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง โดยผู้หญิงจะใช้อุปกรณ์พิเศษคือ แปรงอีวาลีน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วยตัวเองที่บ้าน แล้วส่งตัวอย่างที่ได้ไปตรวจที่ศูนย์ตรวจทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอชพีวี HPV ได้รับผลตรวจที่บ้านภายใน วัน -โดยอาศัยหลักการว่า ถ้าไม่มีเชื้อไวรัสเอชพีวี จะไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก ( n o HPV , no cervical cancer ) *ศูนย์แลบธนบุรี ใบอนุญาตเลขที่ มาตรฐานสากล ISO-15189

7 iCheck Test นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
-แปรงเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วยตัวเอง เพื่อส่งตรวจหาดีเอ็นเอไวรัสเอชพีวี -มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนกับที่แพทย์เก็บให้ -เป็นอุปกรณ์ปลอดเชื้อ -สิทธิบัตรของบริษัท ROVERS MEDICAL DEVICES ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรองจากสภาสุขภาพประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับเครื่องหมาย CE-marked และได้รับอนุญาตจาก อย.ไทยแล้ว

8 จุดเปลี่ยนที่แตกต่าง “การตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจด้วยตัวเอง ง่าย ปลอดภัย มั่นใจได้ ”


ดาวน์โหลด ppt ผู้หญิงไทยเป็นแชมป์ มะเร็งปากมดลูก?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google