งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้หญิงไทยเป็น แชมป์ มะเร็งปาก มดลูก ? หนทางรอดพ้นจาก มะเร็งร้ายนี้... “Pure Life iCheck Test”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้หญิงไทยเป็น แชมป์ มะเร็งปาก มดลูก ? หนทางรอดพ้นจาก มะเร็งร้ายนี้... “Pure Life iCheck Test”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้หญิงไทยเป็น แชมป์ มะเร็งปาก มดลูก ? หนทางรอดพ้นจาก มะเร็งร้ายนี้... “Pure Life iCheck Test”

2 มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็น อันดับ 2 รองจากมะเร็ง เต้านม แต่ เป็น มะเร็งที่ เสียชีวิตมากที่สุดในมะเร็ง สตรี ในแต่ละปีผู้หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูก ~10,000 คน หรือวันละ 27 คน ในแต่ละปีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก ~5,200 คน หรือวันละ 14 คน ร้อยละ 80 ของมะเร็งปากมดลูกเกิดในช่วงอายุ 30-60 ปี ผู้หญิงไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ต้องตรวจคัดกรอง ประมาณ 20 ล้านคน ผู้หญิงที่เคยตรวจอย่างน้อย ครั้งหนึ่งในชีวิต ~ 40 % ผู้หญิงกว่าร้อยละ 60 หรือ 12 ล้านคน ไม่เคย ตรวจ มะเร็งปากมดลูก กับ ผู้หญิงไทย

3 สาเหตุของ.... มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ( HPV ) จากการ มีเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงกว่าร้อยละ 50 – 80 เคยติดเชื้อนี้ในช่วงใด ช่วงหนึ่งของชีวิต กว่าร้อยละ 90 ร่างกายสามารถกำจัดเองได้ภายใน 2 ปี ด้วยระบบภูมิคุ้มกัน ผู้หญิงส่วนน้อยประมาณร้อยละ 10 จะกลายเป็นการ ติดเชื้อแบบฝังแน่นต่อไป ซึ่งจะทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเซลล์บริเวณปากมดลูกไปเป็นมะเร็งใน ที่สุด ในช่วง 5-10 ปีที่เกิดความผิดปกติในระยะก่อนเป็น มะเร็งระยะนี้จะไม่มีอาการ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อไป ตรวจคัดกรองเท่านั้น... ก่อนที่จะเป็นมะเร็ง ลุกลาม

4 มะเร็งปากมดลูก... ภัยร้ายในตัวคุณ โชคร้ายที่ไม่ไปตรวจ.... จึงเป็น มะเร็งปากมดลูก

5 ปัญหาผู้หญิงในการตรวจ... มะเร็งปากมดลูก กลัวการขึ้นขาหยั่งและกลัว เจ็บ 27.6% อายแพทย์ 26.3 % คิดว่าไม่เป็นเพราะไม่มี อาการ 22.4% ไม่มีเวลา 17% จะเอาชนะปัญหานี้ได้ อย่างไร Oranratanaphan S, et al. Asian Pac J cancer Prev 2010;11:1727-30

6 I C HECK T EST นวัตกรรมใหม่ล่าสุด - การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง โดยผู้หญิง จะใช้อุปกรณ์พิเศษคือ แปรงอีวาลีน เก็บสิ่งส่งตรวจจากช่องคลอดด้วย ตัวเองที่บ้าน แล้วส่งตัวอย่างที่ได้ไปตรวจที่ศูนย์ตรวจ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัสเอช พีวี HPV ได้รับผลตรวจที่บ้านภายใน 10-15 วัน - โดยอาศัยหลักการว่า ถ้าไม่มีเชื้อไวรัสเอชพีวี จะไม่ เป็นมะเร็งปากมดลูก ( n o HPV, no cervical cancer ) * ศูนย์แลบธนบุรี ใบอนุญาตเลขที่ 10107000656 มาตรฐานสากล ISO-15189

7 I C HECK T EST นวัตกรรมใหม่ล่าสุด - แปรงเก็บตัวอย่างในช่องคลอดด้วย ตัวเอง เพื่อส่งตรวจหาดีเอ็นเอไวรัส เอชพีวี - มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เหมือนกับที่แพทย์เก็บให้ - เป็นอุปกรณ์ปลอดเชื้อ - สิทธิบัตรของบริษัท ROVERS MEDICAL DEVICES ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ได้รับรองจากสภา สุขภาพประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับ เครื่องหมาย CE-marked และ ได้รับอนุญาตจาก อย. ไทยแล้ว

8 จุดเปลี่ยนที่แตกต่าง “ การตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจด้วยตัวเอง ง่าย ปลอดภัย มั่นใจ ได้ ”


ดาวน์โหลด ppt ผู้หญิงไทยเป็น แชมป์ มะเร็งปาก มดลูก ? หนทางรอดพ้นจาก มะเร็งร้ายนี้... “Pure Life iCheck Test”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google