งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4) สาระ / ข้อคิด.... สาระ / ข้อคิด....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4) สาระ / ข้อคิด.... สาระ / ข้อคิด...."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4) สาระ / ข้อคิด.... สาระ / ข้อคิด....

2

3 ภูมิใจนำเสนอ...การ เสริมสร้างคุณค่าผู้นำชุมชน

4

5 สาระ สาระ / บันเทิง 100

6

7

8

9 การเสริมสร้าง คุณค่า ของ ผู้นำ การคิด การพูด การกระทำ ศิล สมาธิ ปัญญา

10 การพูด การแสดงออก การพูด การแสดงออก สมอง กระบวนการ ทางจิต สมอง กระบวนการ ทางจิต

11 รู้เหตุผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้เวลา รู้สถานที่ รู้บุคคล

12 น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง ไหวพริบ / ปฏิภาณ

13 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

14 ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม ความพินาศล่มจมจะตามมา ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบปัญหาเรื่อยไป ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง ถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ท่านจะพบแต่ความเดือดร้อน ถ้าท่านขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาล ถ้าท่านเห็นแก่ความสนุก ท่านจะทุกข์อย่างมหาศาล ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ทั้งชีวิตจะสิ้นความหมาย ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบชีวิตที่เยือกเย็น.......

15

16


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4) สาระ / ข้อคิด.... สาระ / ข้อคิด....

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google