งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4)
ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4) สาระ/ข้อคิด....

2 การเสริมสร้างคุณค่า ผู้นำชุมชน โดย...อ.อ้อ สุธาสินี สีขำ

3 ภูมิใจนำเสนอ...การเสริมสร้างคุณค่าผู้นำชุมชน

4

5 ข้อตกลง 100 สาระ 100 สาระ/บันเทิง

6 คุณค่า มูลค่า

7 หมายถึง ผู้ที่มีคนเดินตาม
ผู้นำ หมายถึง ผู้ที่มีคนเดินตาม

8 ที่มาของ.... ภาวะผู้นำ เงิน อำนาจ ความดี/ศรัทธา

9 ศิล สมาธิ ปัญญา การคิด การพูด การกระทำ การเสริมสร้าง คุณค่า ของ ผู้นำ
ภาวะผู้นำ ศิล สมาธิ ปัญญา การคิด การพูด การกระทำ การเสริมสร้าง คุณค่า ของ ผู้นำ

10 คนเราคิดได้อย่างไร ? สมอง กระบวนการ ทางจิต การพูด การแสดงออก

11 รู้เหตุผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้เวลา รู้สถานที่ รู้บุคคล
วิธีคิดอย่างผู้นำ..... รู้เหตุผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้เวลา รู้สถานที่ รู้บุคคล

12 วิธีพูดอย่างผู้นำ..... น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทาง ไหวพริบ/ปฏิภาณ

13 วิธีปฏิบัติตนอย่างผู้นำ.....
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

14 ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม ความพินาศล่มจมจะตามมา
ค่าของคน ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม ความพินาศล่มจมจะตามมา ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า ท่านจะพบปัญหาเรื่อยไป ถ้าท่านทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง ถ้าท่านกลัวจนเกินไป ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม ท่านจะพบแต่ความเดือดร้อน ถ้าท่านขาดความพอดี ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาล ถ้าท่านเห็นแก่ความสนุก ท่านจะทุกข์อย่างมหาศาล ถ้าท่านขาดความยั้งคิด ทั้งชีวิตจะสิ้นความหมาย ถ้าท่านทำใจให้สงบ ท่านจะพบชีวิตที่เยือกเย็น

15

16 จบการนำเสนอ โดย...อ.อ้อ สุธาสินี


ดาวน์โหลด ppt ของฝากจาก...อาจารย์อ้อ (ชุดที่ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google