งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ของขวัญ ของความรัก สำหรับท่าน ” “ ชีวิตคงจะ เรียบง่าย กว่าถ้าหาก ว่าเราเลิก ถือกฎ บางอย่างที่ ไร้สาระ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ของขวัญ ของความรัก สำหรับท่าน ” “ ชีวิตคงจะ เรียบง่าย กว่าถ้าหาก ว่าเราเลิก ถือกฎ บางอย่างที่ ไร้สาระ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 “ ของขวัญ ของความรัก สำหรับท่าน ”

3 “ ชีวิตคงจะ เรียบง่าย กว่าถ้าหาก ว่าเราเลิก ถือกฎ บางอย่างที่ ไร้สาระ ”

4 “ สิ่งที่เราสำคัญ คือ เรา ใส่ความรักมากแค่ไหน ในสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่ว่า เราได้ทำงานมากแค่ ไหน ”

5 “ จงนำความคิด ออกจากกล่อง ”

6 อย่าให้คำว่า “ เป็นไปไม่ได้ ” ทำให้เธอหยุดทำ บางสิ่งบางอย่าง

7 “ การที่เรารัก คนหนึ่งด้วยใจ รักทำให้เรา เข้มแข็ง ” “ การที่มีคนหนึ่ง รักเราอย่าง แท้จริงทำให้เรา กล้าหาญ ”

8 “ ถ้าเราไม่ ปล่อยวางซึ่ง ความทุกข์ มันจะจับ แน่นกับตัว เรา ”

9 “ จงกล้าพบ ความไม่สำเร็จ จงกล้าอิสระ จงกล้าบิน ”

10 “ ความสุขจะอยู่ทุก แห่งหนขึ้นอยู่กับว่า เราเห็นมันหรือ เปล่า ”

11 “ เพื่อมี ความสัมพันธ์ที่ สำเร็จ ต้องตกใน ความรักกับคน เดียวกันหลายครั้ง ”

12 “ การค้นพบที่สำคัญ ที่สุดในชีวิต คือ การ ค้นพบตัวเอง ”

13 “ จงอย่าแต่งงานกับคนที่ เธอสามารถดำรง ชีวิตกับ เขาได้แต่จงแต่งกับคนที่ เมื่อเธอขาดเขาเธอจะไม่ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ”

14 “ สิ่งที่เกิด เกิดเพราะ เหตุผลบาง ประการ ”

15 “ จงเป็นแสง สว่างและความ รักเถิด ”


ดาวน์โหลด ppt “ ของขวัญ ของความรัก สำหรับท่าน ” “ ชีวิตคงจะ เรียบง่าย กว่าถ้าหาก ว่าเราเลิก ถือกฎ บางอย่างที่ ไร้สาระ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google