งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำไมจึงครอบตาม้า แข่ง • ดวงตาของม้าจะอยู่ด้านข้างข้องใบหน้า จึง มองได้กว้างถึง 357 องศา มันจะเห็นม้าตัว ข้างๆ ที่วิ่งไปพร้อมกันและยังเห็นม้าตัว หลังที่กำลังแซงขึ้นหน้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำไมจึงครอบตาม้า แข่ง • ดวงตาของม้าจะอยู่ด้านข้างข้องใบหน้า จึง มองได้กว้างถึง 357 องศา มันจะเห็นม้าตัว ข้างๆ ที่วิ่งไปพร้อมกันและยังเห็นม้าตัว หลังที่กำลังแซงขึ้นหน้ามา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำไมจึงครอบตาม้า แข่ง • ดวงตาของม้าจะอยู่ด้านข้างข้องใบหน้า จึง มองได้กว้างถึง 357 องศา มันจะเห็นม้าตัว ข้างๆ ที่วิ่งไปพร้อมกันและยังเห็นม้าตัว หลังที่กำลังแซงขึ้นหน้ามา โดยไม่ต้องหัน หัวกลับไปมองด้วยซ้ำ • แม้ม้าจะมีร่างกายใหญ่โต แต่กลับขี้กลาด มาก มันจะรู้สึกกลัวหากเห็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เวลาแข่งม้า ม้าบางตัวจะเสียสมาธิเมื่อเห็น ม้าตัวข้างๆ หรือข้างหลังจนต้องหลบไปอยู่ ข้างๆ ก็มี • มนุษย์จึงหาทางแก้ไขไม่ให้ม้าเสียสมาธิ ง่ายและเกิดความกลัว โดยครอบตาให้มอง เฉพาะข้างหน้าเพียง 100-180 องศาและ แสดงความสามารถของตัวเองได้อย่าง เต็มที่ บางตัวไวต่อเสียงเชียร์ จึงต้องหา อะไรมาอุดหูให้มันก็มี ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

2 ช่วงที่ผ่านมา เมื่อท่าน วิตกกังวล บางเรื่อง ท่าน ตอบสนองอย่างไร ? กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันมักนึกถึงแต่เรื่องร้ายๆ ที่จะเกิดตามมา 2. ฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อแก้ปัญหา จนขาด การลำดับความสำคัญไป 3. ฉันรู้สึกปวดมวนท้อง ปวดมึนศีรษะ ปาก คอแห้ง ใจสั่น นอนไม่หลับ หากท่านได้ √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ ทักษะ คิดไกลกังวล ” ช่วยได้ ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th Source: Adapted from Girdano, Daniel A. (2009:124). Controlling stress and tension. 8 th ed. CA: Pearson Education Inc. ทักษะคิดไกลกังวล (Coping Anxiety)

3 Source: Adapted from Prov15:30; Mt.6:27. Biblica (2009). Retrieved July 20, 2009. from http://www.biblica.com/bible/ SeriousFun

4 ทำไมเขาจึงสามารถทำลายสถิติ ที่ไม่อาจทำลายได้ • นักจิตวิเคราะห์ชาวอังกฤษชื่อ เจ. เอ. แฮด ฟิลด์ ได้ให้ชายหนุ่ม 3 คนลองวัดแรงบีบของ มือด้วยเครื่องวัด ภายใต้สถานการณ์ 3 อย่าง • สถานการณ์แรก ให้ทั้ง 3 คนบีบเครื่องวัดแรง บีบมือในสถานการณ์ปกติ พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 101 ปอนด์ • สถานการณ์ที่สอง ให้ทั้ง 3 คนคิดและมอง ตนเองว่า “ พวกเขาอ่อนแอมาก ” หลังจากนั้น ก็ให้บีบเครื่องวัด พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 29 ปอนด์ ต่ำกว่าปกติ คือได้เพียงถึง 1 ใน 3 เท่านั้น • สถานการณ์ที่สาม ให้ทั้ง 3 คนคิดและมอง ตนเองว่า “ พวกเขาแข็งแรงมากๆ ” หลังจาก นั้นก็ให้บีบเครื่องวัด พบว่าได้ค่าเฉลี่ยที่ 142 ปอนด์ สูงกว่าปกติอย่างมาก ที่เป็นเช่นนี้ เพราะ ความรู้สึกเชื่อมั่นในความแข็งแรงของ ตนเอง ทำให้กำลังเพิ่มขึ้นถึง 50 % เลย ทีเดียว ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th

5 Change เปลี่ยน อารมณ์ Origin จุด เริ่มอารมณ์ Perform แสดงออก อารมณ์ Explore สืบค้น อารมณ์ บุคคล : เพิ่ม EQ ความคิด : กระจ่าง เริ่มเห็นทางออก อารมณ์ : คลาย ทุกข์ เพิ่มการ ตระหนักรู้ ลดค. สับสน ปัจจัยเอื้อ : การพูดอารมณ์ การยอมรับตนเอง ความหวัง ทักษะคิดไกลกังวล (Coping Anxiety): COPE ©2009 Youthana Paranan. www.HowAreYou.co.th ทักษะคิดไกลกังวล (Coping Anxiety)


ดาวน์โหลด ppt ทำไมจึงครอบตาม้า แข่ง • ดวงตาของม้าจะอยู่ด้านข้างข้องใบหน้า จึง มองได้กว้างถึง 357 องศา มันจะเห็นม้าตัว ข้างๆ ที่วิ่งไปพร้อมกันและยังเห็นม้าตัว หลังที่กำลังแซงขึ้นหน้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google