งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลี่ยนวิธีคิด … พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลี่ยนวิธีคิด … พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลี่ยนวิธีคิด … พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant http://www.entraining.net

2 1. เปลี่ยนวิธีคิด … การ กระทำจะเปลี่ยน  เปลี่ยนวิธีคิด … เปลี่ยนการกระทำ … เปลี่ยนพฤติกรรม  สิ่งใดที่ประทับอยู่ในใจ … สิ่งนั้นย่อม แสดงออกมา  ความน่ากลัวหลัก 2 อย่าง - กลัวความล้มเหลว หรือสูญเสีย - กลัวการถูกตำหนิ หรือ ปฏิเสธ

3 2. เลือกชีวิตของคุณ  การคิดเชิงบวก และการคิดเชิงลบ  คุณเลือกความคิดของคุณได้ - กฎแห่งการแทนที่ - กฎแห่งอุปนิสัย  สาเหตุหลักของความรู้สึกเชิงลบ - การแก้ตัว - การยึดติด - การโทษผู้อื่น

4 3. ฝันให้ไกล … ไปให้ถึง 1. กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการ อะไร ? 2. เขียนเป้าหมายของคุณ 3. เต็มใจที่จะเสีย 4. วางแผนในรายละเอียด 5. ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 6. ทำทุกวัน 7. อย่ายอมแพ้

5 4. เลือกจะร่ำรวย  เริ่มงานเร็วกว่า เลิกงานช้ากว่า  จงอดทนและมุ่งมั่น  มองหาวิธีเพิ่มคุณค่า  ลงมือทำตั้งแต่บัดนี้  สร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น

6 5. ควบคุมชีวิตของคุณ  คนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวัง เพราะ …….. - เกิดความสิ้นหวังจนเป็นนิสัย - อยู่ในดินแดนแห่งความเคยชิน  กฎแห่งความเชื่อ  กฎแห่งความคาดหวัง  กฎแห่งการดึงดูด  กฎแห่งความสอดคล้องกัน

7 6. ให้คำมั่นว่าจะเป็นเลิศ  กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไร  ทำสิ่งที่คุณชอบ  รู้สึกถึงความสำคัญในงาน  ความต้องการของจิตใจคุณ  ทำในสิ่งที่มีความสุข  เวลาของคุณมีจำกัด  ไม่เหลืออะไร ไว้ให้โชคชะตา

8 7. คนสำคัญกว่าสิ่งอื่น  สร้างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง  แสดงให้ผู้ใหญ่เห็น  หาทางเป็นผู้ให้  พันธมิตรกับผู้มีปัญหาเฉียบแหลม  หาที่ปรึกษา  สร้างความสัมพันธ์

9 8. คิดอย่างอัจฉริยะ  ความรู้ คือ แหล่งทรัพยากรที่มีค่า  หลีกเลี่ยงกับดักของปัญญา  ความรู้ขยายตัวเป็นทวีคูณ  อัจฉริยะ มีคุณสมบัติ 3 ประการ - มีจิตใจที่เปิดกว้าง - มีวิธีการจัดการกับปัญหา และ ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - แก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามเป็นชุด

10 9. สร้างอนาคตของตัวเอง  เตรียมตัวล่วงหน้า  คาดการณ์ล่วงหน้าถึงวิกฤต  ลงมือปฏิบัติ  ตีความไปทางบวก  คิดถึงเป้าหมาย

11 10. มีชีวิตที่ดีเลิศ  ความสุข คือเป้าหมายสูงสุด  ค่านิยมของคุณ  ความซื่อสัตย์ เป็นวิถีแห่งชีวิต  คุณจะสร้างตัวเองให้ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt เปลี่ยนวิธีคิด … พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life) Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google