งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life)
Internal Training & Coaching โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2 1. เปลี่ยนวิธีคิด…การกระทำจะเปลี่ยน
เปลี่ยนวิธีคิด…เปลี่ยนการกระทำ…เปลี่ยนพฤติกรรม สิ่งใดที่ประทับอยู่ในใจ…สิ่งนั้นย่อมแสดงออกมา ความน่ากลัวหลัก 2 อย่าง - กลัวความล้มเหลว หรือสูญเสีย - กลัวการถูกตำหนิ หรือ ปฏิเสธ

3 2. เลือกชีวิตของคุณ การคิดเชิงบวก และการคิดเชิงลบ
คุณเลือกความคิดของคุณได้ - กฎแห่งการแทนที่ - กฎแห่งอุปนิสัย สาเหตุหลักของความรู้สึกเชิงลบ - การแก้ตัว - การยึดติด - การโทษผู้อื่น

4 3. ฝันให้ไกล…ไปให้ถึง 1. กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร?
2. เขียนเป้าหมายของคุณ 3. เต็มใจที่จะเสีย 4. วางแผนในรายละเอียด 5. ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 6. ทำทุกวัน 7. อย่ายอมแพ้

5 4. เลือกจะร่ำรวย เริ่มงานเร็วกว่า เลิกงานช้ากว่า จงอดทนและมุ่งมั่น
มองหาวิธีเพิ่มคุณค่า ลงมือทำตั้งแต่บัดนี้ สร้างคุณค่าเพิ่มขึ้น

6 5. ควบคุมชีวิตของคุณ คนส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวัง เพราะ……..
- เกิดความสิ้นหวังจนเป็นนิสัย - อยู่ในดินแดนแห่งความเคยชิน กฎแห่งความเชื่อ กฎแห่งความคาดหวัง กฎแห่งการดึงดูด กฎแห่งความสอดคล้องกัน

7 6. ให้คำมั่นว่าจะเป็นเลิศ
กำหนดให้ชัดเจนว่าคุณจะทำอะไร ทำสิ่งที่คุณชอบ รู้สึกถึงความสำคัญในงาน ความต้องการของจิตใจคุณ ทำในสิ่งที่มีความสุข เวลาของคุณมีจำกัด ไม่เหลืออะไร ไว้ให้โชคชะตา

8 7. คนสำคัญกว่าสิ่งอื่น สร้างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง แสดงให้ผู้ใหญ่เห็น
หาทางเป็นผู้ให้ พันธมิตรกับผู้มีปัญหาเฉียบแหลม หาที่ปรึกษา สร้างความสัมพันธ์

9 8. คิดอย่างอัจฉริยะ ความรู้ คือ แหล่งทรัพยากรที่มีค่า
หลีกเลี่ยงกับดักของปัญญา ความรู้ขยายตัวเป็นทวีคูณ อัจฉริยะ มีคุณสมบัติ 3 ประการ - มีจิตใจที่เปิดกว้าง - มีวิธีการจัดการกับปัญหา และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ - แก้ปัญหาด้วยการตั้งคำถามเป็นชุด

10 9. สร้างอนาคตของตัวเอง เตรียมตัวล่วงหน้า คาดการณ์ล่วงหน้าถึงวิกฤต
ลงมือปฏิบัติ ตีความไปทางบวก คิดถึงเป้าหมาย

11 10. มีชีวิตที่ดีเลิศ ความสุข คือเป้าหมายสูงสุด ค่านิยมของคุณ
ความซื่อสัตย์ เป็นวิถีแห่งชีวิต คุณจะสร้างตัวเองให้ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt เปลี่ยนวิธีคิด…พลิกชีวิตคุณ (Change your thinking…Change your life)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google